Generálním ředitelem SŽDC se stal Jiří Kolář

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Tomas Kubelka

Rok a půl trvající provizorium na Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes skončilo. Správní rada organizace zvolila generálním ředitelem zkušeného drážního matadora a aktuálně člena představenstva Českých drah Jiřího Koláře.

Jiří Kolář nahradí Pavla Habartu, který byl řízením SŽDC pouze pověřen. Chybí mu totiž dostatečně dlouhá praxe v řízení železniční dopravy.

„Pan Kolář přesvědčil všechny členy správní rady,“ uvedl její předseda Adolf Jílek s tím, že všech pět kandidátů, kteří postoupili do užšího výběru, prokázalo kvalitu. Tito uchazeči dnes představili správní radě svoji vizi rozvoje SŽDC.

O post generálního ředitele se utkalo celkem 21 kandidátů. Čtyři správní rada vyřadila v průběhu března kvůli nedostatkům v žádostech. Podle Jílka například nedokázali dostatečně doložit vzdělání nebo délku praxe. Uchazeč musel mít ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, dopravního, technického či právního zaměření, tříletou praxi při řízení provozu drah, minimálně pětileté manažerské zkušenosti a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek.

SŽDC vznikla oddělením od původní státní organizace České dráhy. Stará se mimo jiné o koleje, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železniční síť. Působí také jako investor do výstavby tratí. Správa zaměstnává 18 tisíc lidí. SŽDC je jedna z největších státních investorských organizací, jen letos dá do tratí 23 miliard korun.