Zhruba pětina mostů je ve špatném až havarijním stavu | E15.cz

Kontroloři: Ve špatném až havarijním stavu je zhruba pětina mostů

ČTK, bo

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Nelichotivě vyzněly pro český stát prověrky zaměřené na kontroly, údržbu a opravy silničních i dálničních mostů. Stát tuto problematiku podle Nejvyššího kontrolního úřadu zanedbává. Například ani po třinácti letech od uzákonění nevznikla povinná evidence cest.

Stát podle NKÚ dlouhodobě neřeší závady části mostů, a to až do té míry, že některé musely být strženy. Ministerstvo dopravy v reakci na zprávu NKÚ odkázalo na páteční tiskovou konferenci, při níž ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) oznámil, že zadá audit hospodaření se všemi 24 300 železničními a silničními mosty v Česku.

Silničních a dálničních mostů je v Česku zhruba 17 500, část spravuje stát, část kraje. Ve špatném až havarijním stavu je podle NKÚ asi pětina mostů.

Kontrola podle úřadu ukázala, že stát nemá přehled, v jakém stavu mosty skutečně jsou. „Neexistuje ani jednotný systém evidence stavu mostů, plánování jejich oprav a objemu financí, které jsou na ně potřeba,“ uvedl NKÚ.

Ministerstvo dopravy má už od roku 2007 ze zákona povinnost vést centrální evidenci pozemních komunikací, stále nevydalo příslušný prováděcí předpis. Před třinácti lety utratilo 2,7 milionu korun za návrh vyhlášky a vytvoření internetové aplikace. Vyhlášku ale podle kontrolorů nevydalo a aplikaci nevyužilo.

„Uděláme spolu s ČVUT velký audit, jak který kraj hospodaří s mosty, ale také jak probíhá kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Správou železnic. Chceme si to zmapovat a zavést opatření, vytvoříme speciální komisi, která bude řešit financování oprav,“ řekl v pátek ministr Havlíček. V pondělí před jednáním vlády dal NKÚ částečně za pravdu. „Třináct let se s tím systematicky nepracovalo, teprve poslední dva roky zejména ŘSD a Správa železnic začínají mosty důsledněji kontrolovat,“ uvedl.

Ředitelství silnic a dálnic spadající pod ministerstvo dopravy v pátek na svém webu sdělilo, že k plánování prohlídek či evidenci stavu mostů používá systém hospodaření s mosty BMS a chystá nový systém CEV (Centrální evidence vad). Ten bude zahrnovat stav vozovek i mostů, ale zatím byl loni spuštěn jen pro vozovky.

ŘSD doplnilo, že už v roce 2015 zahájilo interní audit stavu mostů. „Z výstupů těchto kontrol byly zjištěny nedostatky, na kterých se začalo ihned intenzivně pracovat,“ sdělilo v tiskové zprávě. Byly také podle ŘSD vytvořeny rámcové dohody na provádění prohlídek mostů, díky kterým je znám stav všech mostů ve správě ředitelství.

ŘSD podle NKÚ nezajišťuje prohlídky mostů v předepsaných lhůtách a termínech. Pracovníci NKÚ při namátkové prověrce 27 dálničních a silničních mostů zjistili, že prohlídky nebyly v pořádku ani u jednoho. „Dokončovány byly i s několikaletým zpožděním, zprávy z nich obsahovaly rozpory v údajích, a v některých případech dokonce neodpovídaly skutečnému stavu mostů,“ uvedl úřad.

Krajské volby 2020: Vysočina >>>

ŘSD většinu z kontrolovaných mostů řádně neudržovalo a včas neopravovalo. „Dlouhodobě neřešilo závady, na které upozornily prohlídky, a odkládalo doporučená opatření. Stav mostů se kvůli tomu postupně zhoršoval až do té míry, že některé z nich už bylo nutné strhnout a postavit mosty nové,“ doplnil NKÚ.

Dokonce i na dálnici D1, kterou stát už několik let opravuje, zůstávají na již přestavěných úsecích některé problematické mosty neopravené, nebo opravené jen částečně. Zakázku na řešení havarijního stavu jednoho z mostů na D1 za 52 milionů podle kontroly zadalo ŘSD nezákonně bez uveřejnění.

ŘSD uvedlo, že plní zákonné povinnosti týkající se evidence, prohlídek a správy mostů. „V posledních dvou letech ŘSD výrazně zvýšilo finanční prostředky na správu mostů, které má ve své správě,“ oznámilo. Podle ŘSD se za posledních šest let zvýšil objem peněz vydávaných na prohlídky a diagnostiku mostů z jednotek milionů korun až na několik desítek milionů.

Letos chce ředitelství opravit stovku mostů. V tomto roce mají být zahájeny opravy mostů za zhruba 2,6 miliardy korun.

Autor: ČTK, bo

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah