Průjezd Německem se dopravcům citelně prodraží. Nové mýtné dopadne hlavně na menší firmy, varují

Kamion

Kamion Zdroj: profimedia.cz

Účty dopravců za cestování po Německu znovu narostou. Vedle povinnosti vyplácet řidičům německou minimální mzdu za práci vykonanou na území Spolkové republiky se navíc provozovatelům nákladních vozidel zvednou i výdaje za platbu mýtného. Od července se totiž rozšíří síť zpoplatněných dálnic silnic první třídy o čtyřicet tisíc kilometrů. Zprostředkovatel plateb za mýto společnost Eurowag odhaduje nárůst nákladů dopravců o pětinu. Změny nejvíce dopadnou na menší firmy, varují zástupci dopravců.

Rozsáhlé změny ve výběru mýta v Německu se vztahují na nákladní vozidla o hmotnosti 7,5 tuny a výše. „Znamenají další růst nákladů pro dopravce, přičemž postihnou daleko více ty malé s nižším kapitálovým vybavením, a tím pádem horší schopností ustát navýšení nákladů," říká předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Stejný postoj sdílí i Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Rozšíření zpoplatněných úseků se prý dotkne hlavně menších dopravců, kteří využívají zmíněné úseky častěji.

„Mýtné se vztahuje na nákladní automobily od 7,5 tuny, více tak zaplatí už i malí pekaři či zásobující firmy. Tyto menší podniky pocítí rozšíření mýta daleko víc než velcí kamionoví dopravci. Ti budou dál využívat již dnes zpoplatněné dálnice. Po nově zpoplatněných silnicích nižších tříd však dojíždí menší automobily takzvanou poslední míli do daného podniku. Hlavně oni pocítí změnu,“ vysvětluje mluvčí Sdružení Martin Felix.

Zprostředkovatel plateb za mýto společnost Eurowag odhaduje nárůst nákladů dopravců o pětinu. „Těm, kteří využívají dálnice i nově zpoplatněné silnice, stoupnou náklady v průměru o dvacet procent. To je náš odhad,“ říká André Milkereit z vedení společnosti s tím, že Německo předpokládá o dvě miliardy eur vyšší výběr na mýtném ročně.

Vedle rozšíření mýta se navíc dopravci potýkají i s nařízením, podle kterého musí řidičům vyplácet německou minimální mzdu za práci vykonanou ve Spolkové republice. „Právě tyto protekcionistické tendence jsou pro dopravce daleko nebezpečnější. „Byť to pro řidiče může na první pohled vypadat krásně, ve skutečnosti to ohrožuje jejich zaměstnavatele. Firmy tohle nařízení vyhání z trhu,“ dodává Šíp.

„Od Němců je to pokrytectví. V Česku využívají levnou pracovní sílu, když jim ale dopravci konkurují na jejich území, zavedou takováto omezení,“ uzavírá za dopravce Felix.

Rozšíření sítě zpoplatněných silnic plánuje i české ministerstvo dopravy. Tendr na nového výběrce mýtného po roce 2019 totiž počítá s dalšími devíti sty kilometry silnic první třídy, na kterých se bude mýtné vybírat.

Aktuálně dopravci platí mýtné na 230 kilometrech těchto silnic. Návrh kritizuje Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a Asociace krajů.