SŽDC má konkrétní plány pro rekonstrukci Vlárské dráhy, první vlaky na ni vyjedou v roce 2025

Vlárská dráha: Kyjov

Vlárská dráha: Kyjov Zdroj: Radek Linner, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

SŽDC
Vlárská dráha: nádraží Uherský Brod
Vlárská dráha: stanice Bylnice
4
Fotogalerie

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v přípravě modernizace dalších úseků Vlárské dráhy, která spojuje Brno a Veselí nad Moravou. Usiluje o získání kladného posudku EIA pro přestavbu stanice v Kyjově a úseku z Kyjova do Veselí. Zatímco na úsecích od Kyjova směrem na Brno by se mělo pracovat podle předpokladů od roku 2021, ve směru na Veselí spíš o rok později a zatím se předpokládá dokončení v roce 2025, vyplývá z dokumentů na Informačním portálu EIA.

SŽDC plánuje investici zhruba za deset miliard korun uskutečnit v pěti etapách. Z dvoukolejné tratě, po níž jezdí motorové vlaky rychlostí kolem 80 kilometrů za hodinu, nejvýše stovkou, se stane moderní elektrizovaná trať. Z Brna do Kyjova se bude jezdit až 120 kilometrů za hodinu, z Kyjova do Veselí bude rychlost 140 až 160 kilometrů za hodinu. Proměnou projdou i všechny zastávky a stanice, aby byly bezbariérové a do nízkopodlažních vlaků se nastupovalo bez nutnosti překonávat výškový rozdíl.

Úsek z Kyjova do Veselí je dlouhý 25 kilometrů. Z Kyjova do Vlkoše povede trať v současné stopě, dále do Veselí se počítá s několika přeložkami až 65 metrů od současného kolejiště, aby bylo možné zvýšit rychlost. Nově vzniknou zastávky Vracov zastávka a Bzenec střed. Zaniknou také dva přejezdy, které nahradí mimoúrovňové křížení. Kvůli tomu se musí přeložit i koryto Vracovského a Bzeneckého potoka.

Přeložka se týká i odbočné trati z Bzence do Moravského Písku, která spojuje Vlárskou dráhu s koridorovou tratí z Břeclavi do Přerova. Ve stanicích budou ostrovní nástupiště s podchody, podchody budou i v zastávkách. Nové budou přístřešky pro cestující a počítá se s úpravami staničních budov.

SŽDC souběžně chystá modernizaci úseků Blažovice - Nesovice a Nesovice - Kyjov a zvlášť chystá přestavbu stanice ve Slavkově u Brna. Poměrně nedávno prošla rekonstrukcí stanice ve Veselí nad Moravou a úsek tratě mezi Brnem-Slatinou a Blažovicemi.

Díky velké investici se počítá s výrazným zvýšením atraktivity železnice. Nyní trvá cesta z Brna do Veselí spěšným vlakem téměř hodinu a půl, cesta by se měla citelně zkrátit. Na trať se také díky novému sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení vejde více vlaků, bude tedy možné zkrátit ve špičkách pracovních dnů interval. Nyní jezdí vlaky mezi Brnem a Slavkovem po půl hodině.