Uber podepsal dohodu s českou vládou, pro jeho řidiče budou platit podmínky jako pro taxikáře

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Reuters

Zástupci vlády a firmy Uber podepsali společné memorandum. V něm se firma zavazuje ke zřízení českého živnostenského oprávnění, které jí zatím schází. Řidiči Uberu budou také muset splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Jak vyplývá z textu memoranda, Uber také slíbil, že bude státu poskytovat data o jízdách řidičů kvůli výběru daní a že zajistí zavedení EET. Informovali o tom představitelé vlády a pražská primátorka Adriana Krnáčová. Podle Sdružení českých taxikářů, které proti Uberu protestovalo, ale stále nebude Uber podléhat tak přísným podmínkám jako běžné taxi.

Provozovatelé taxi kritizovali firmy Uber a Taxify za to, že nedodržují zákon, jezdí bez licence a taxametrů. Taxikáři na protest proti působení obou firem v hlavním městě několikrát blokovali dopravu. Memorandum mělo být původně podepsáno do konce března, kvůli jednání o konkrétních bodech byl podpis odložen.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) memorandum stanoví pravidla, jaká bude Uber v budoucnu dodržovat. "Uber jako zprostředkovatel přepravy musí podnikat podle zákona o silniční dopravě. To znamená, musí mít koncesi, řidiči musí mít oprávnění, musí složit zkoušky," řekl Babiš. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doplnila, že řidiči Uberu budou registrovat tržby v EET a firma bude poskytovat informace finanční správě pro daňové kontroly řidičů.

Memorandum bylo podepsáno i za účasti představitelů Prahy. "Jsem ráda, že se nám po vleklých jednáních podařilo dospět k dohodě," uvedla primátorka Krnáčová (ANO). Za čtvrt roku podle ní bude další jednání, na kterém se město a vláda plánují ujistit, zda Uber své závazky splnil.

V dokumentu se Uber zavázal i k tomu, že bude spolupracovat při nutných legislativních úpravách týkajících se alternativních přepravců. Magistrát naopak firmě slíbil, že zabezpečí zkoušky řidičů, a to i v případě mimořádně zvýšeného zájmu.

"Jsme odhodláni zde v Praze dát věci do pořádku pro všechny uživatele, jak řidiče, tak cestující," uvedl šéf Uberu pro střední a východní Evropu Alexei Stakh. Doplnil, že firma už se změnami začala. Mezi ty již uskutečněné patří například zavedení předem stanovené ceny, což je jeden z bodů obsažených v memorandu. Firma chce také motivovat všechny řidiče k tomu, aby si zažádali o taxikářskou licenci. V procesu jejího získání je nyní zhruba 1000 z nich a společnost také přestala navazovat novou spolupráci s řidiči, kteří licenci nemají.

Memorandum ale podle Sdružení českých taxikářů situaci nenarovnalo. "Memorandum považujeme za pokus vlády vytvořit z části taxislužby jakéhosi kočkopsa, který se vymkne kontrole, zatímco ta zbylá bude přísně regulovaná a kontrolovaná," sdělilo sdrzužení. 

Na podpisu memoranda se vláda a Uber domluvily na začátku března a podepsáno mělo být podle původních plánů do konce března. Mluvčí vlády Barbora Peterová na začátku dubna sdělila, že důvodem odkladů podpisu byly některé nevyjasněné body v memorandu.

Uber v minulosti argumentoval tím, že není taxislužbou, ale že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Tradiční taxislužby v uplynulých měsících uspořádaly na protest proti Uberu a Taxify několik pomalých jízd Prahou, kterými blokovaly dopravu. Babiš a Krnáčová po několika protestech vyzvali Uber dopisem, aby firma dodržovala zákony, nebo zvážila ukončení služeb v zemi. Taxikáři memorandum v uplynulých týdnech označili za generální pardon Uberu.

Služby Uberu v Praze využívá podle informací firmy 300 tisíc lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent. Počet aktivních řidičů se zvýšil o polovinu na 2000 lidí. Z toho 90 procent má ještě jiný zdroj příjmu.

Memorandum vlády a společnosti Uber

Memorandum o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území České republiky

Česká republika zastoupená

Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy a

Ing. Tomášem Hünerem, ministrem průmyslu a obchodu,

(dále jen "Stát")

za účasti

Hlavního města Prahy zastoupeného

Mgr. Adrianou Krnáčovou, M.A., MBA, primátorkou,

(dále jen "Praha")

na straně jedné

a

UBER B.V., společnost založená podle nizozemských právních předpisů (registrační číslo: 56317441) se sídlem: MeesterTreublaan 7, 1097DP, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupená Alexejem Stakhem,

(dále jen "společnost UBER")

na straně druhé,

dále jen "Účastníci",

vědomi si významu zajišťování přepravních služeb na území České republiky,

ve snaze předejít rozdílným pohledům Účastníků na aplikaci a působnost českého právního řádu na

podnikatelské aktivity společnosti UBER v České republice a ve snaze dosáhnout vzájemného porozumění, co se týče dalšího fungování mobilní aplikace Uber v České republice, dosáhli následujícího porozumění (dále jen "Memorandum"):

Část 1

Společnost UBER deklaruje svou ochotu a připravenost učinit nezbytné kroky ohledně následujícího:

1. Podnikat na území České republiky na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou - "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ s oborem činnosti č. 47 - "zprostředkování obchodu a služeb" vydaného podle zákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Zprostředkovávat přepravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů (dále jen "zákon o silniční dopravě"):

(a) dopravcům, kteří mají koncesi pro provozování silniční motorové dopravy - osobní provozované vozidly určenými pro přepravu nejvýše devět osob včetně řidiče a vozidlo evidované u příslušného dopravního úřadu, a

(b) řidičům, kteří jsou držiteli oprávnění řidiče taxislužby a osvědčení o složení zkoušky ze znalosti místopisu a právních předpisů, pokud ho příslušná obec vyžaduje.

3. Provést změny produktu a změny v mobilní aplikaci Uber tak, aby byly v souladu s tzv. režimem "smluvní přepravy" podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, a to realizovat:

(a) předem stanovenou cenu pro cestujícího, tzn. jedna konečná cena bude dohodnuta mezi cestujícím a dopravcem před zahájením skutečné přepravy a

(b) elektronické přepravní smlouvy s náležitostmi podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě dohodnuté mezi cestujícím a dopravcem před zahájením přepravy.

4. Nejpozději do konce června roku 2018 sjednat se státem dohodu o pravidelné výměně informací v souladu v českým právem, která se bude týkat řidičů samostatně výdělečně činných a právnických osob (dopravců), které mají s Uberem smluvní vztah za účelem správy daní.

5. Nejpozději do konce června roku 2018 sjednat se Státem dohodu o dobrovolném pilotním projektu v oblasti elektronické evidence tržeb pro přepravní služby zprostředkované prostřednictvím mobilní aplikace Uber.

6. Podporovat dodržování daňových povinností ze strany řidičů samostatně výdělečně činných a právnických osob (dopravců).

7. Spolupracovat s příslušnými českými veřejnými orgány a poskytovat pomoc v souvislosti s předpokládanými legislativními změnami souvisejícími se zpracováním a usnadněním fungování online aktivních platforem v oblasti poskytování dopravních služeb.

Část 2

Stát a Praha deklarují svou ochotu a připravenost:

1. spolupracovat s poskytnutím dostatečného počtu zkušebních slotů podle § 21 b odst. 1 zákona o silniční dopravě a navyšovat tento počet v případě prokazatelně z výšené poptávky.

2. Diskutovat s UBER o předpokládaných legislativních změnách týkajících se zavádění nových technologií a obchodních modelů v dopravních službách

Část 3

Aktivity spojené s prováděním tohoto Memoranda budou zahájeny od data jeho podpisu. Účastníci vyjádřili ochotu sejít se po době tří (3) měsíců od podpisu tohoto Memoranda a předložit přepis tohoto zasedání za účelem přezkoumání spolupráce všech účastníků ve výše uvedených bodech.

Na základě tohoto Memoranda nedochází ke stanovování práv a povinností jednotlivým Účastníkům, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Účastníci souhlasí s tím, že budou konzultovat obsah tiskových zpráv týkajících se přijetí tohoto memoranda před jejich vydáním.