Válka z kolejí přešla i do odškodnění pasažérů. ČD loni vyplatily přes milion | e15.cz

Válka z kolejí přešla i do odškodnění pasažérů. ČD loni vyplatily přes milion

Raijet České dráhy
Raijet České dráhy
• 
ZDROJ: cd

Miroslav Tryner

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Kromě cenové války, která stále u vlaků na trase Praha - Ostrava pokračuje, se konkurence mezi Českými drahami, RegioJetem a Leo Expressem přesunula i do oblasti odškodnění zákazníka při zpoždění či jiném diskomfortu. Čeští přepravci si na sebe dobrovolně berou větší bič, než požaduje Brusel.

„Sami na sebe uplatňujeme přísnější pravidla pro odškodnění cestujících, než ukládá obecná legislativa EU a ČR,“ řekl na dotaz E15.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Nad rámec nařízení EU dáhy poskytují například garanci posledního spojení. To znamená, že při ujetí posledního přípoje umožnit na naše náklady přepravu taxi. Mezi nadstandardní odškodné patří i to za nepohodlí (vůz netopí, nejde klimatizace atp.).

„Přísnější limity jsme nastavili oproti nařízením EU a legislativě ČR také v případě odmítnutí cesty cestujícím a jeho požadavku na vrácení jízdného v případě zpoždění vlaku. Zatímco obecná legislativa EU a ČR hovoří v tomto případě o limitu 60 minut, ČD uznávají i zdržení například jen pět minut pro to, aby cestující mohl odmítnout cestu a požádal o vrácení jízdného v plné výši.

Obecně platné limity pro uplatnění kompenzací za zpoždění podle požadavků Evropské unie
60 a více minut je výše odškodného 25 % z ceny jízdenky minimálně 16 Euro, ve vnitrostátní přepravě 400 Kč
120 a více minut je výše odškodného 50 % z ceny jízdenky minimálně 8 Euro, ve vnitrostátní přepravě 200 Kč

Pramen: České dráhy

Jak Šťáhlavský uvedl, vlivem povodní, poškození tratí a následné opravě škod v roce 2013 mírně klesla přesnost vlaků u Českých drah o 0,6 procenta. Přesnost vlaků byla v roce 2013 celkem 92,5 procenta, zatímco v roce 2012 to bylo 93,1 procenta. Ze zhruba 2,5 milionu loni vypravených vlakových spojů ČD bylo 4741 vlaků zpožděno nad 60 minut.

Jaké odškodnění vyplatily České dráhy v roce 2013

Důvod počet případů kompenzace v Kč
odškodnění v mezistátní přepravě 1246 957 052 Kč
ve vnitrostátní přepravě 616 122 980
taxi 289 170 422
ubytování (hotel) 18 27 323

Jaké odškodnění vyplatily ČD v roce 2012

Způsob počet případů kompenzace v Kč
v mezistátní přepravě 821 521 581
ve vnitrostátní přepravě 431 63 959
taxi 220 129 892

Zdroj: České dráhy

RegioJet

„Železniční dopravce RegioJet má kompenzace jako součást vztahu k zákazníkům od počátku. Nevyužili jsme tak výjimku, kterou si vyjednala Česká republika v rámci EU. Přijde nám prostě fér, když je nižší kvalita služeb vrátit zákazníkovi část nebo celé jízdné,“ řekl E15.cz mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Palubní personál RegioJetAutor: Student Agency

Celý systém kompenzací je podle Ondrůje zabudován do našeho rezervačního systému a kompenzační plnění nastává automaticky. To znamená, že cestující se nemusí ničeho nikde domáhat - pokud nastane důvod ke kompenzaci, je mu automaticky načtena - často ještě před dojezdem do cílové zastávky.

Peníze si pak může hned jednoduše vyzvednout na pobočce, případně jsou mu připsány na jeho konto či kreditovou jízdenku.

Odškodnění za zpoždění vždy

U vlaků IC RegioJet firma kompenzuje diskomfort vždy. Když dojde ke zpoždění bez jejího zavinění, je to 10 procent z ceny jízdenky od hodiny zpoždění, a 50 procent, je-li zpoždění větší než 120 minut.

Pokud se jedná o zpoždění z jejího zavinění - například z důvodu poruchy - kompenzujeme 10 procent jízdného po 30 minutách, 50 procent po 60 minutách a 100 procent po uplynutí 120 minut.

Kompenzace do výše až 100 procent užívá také při výrazném snížení pohodlí cestujících - například při nefunkčnost topení či klimatizace.

Kompenzace je účinná automaticky. Každý cestující má možnost o ni požádat také palubní personál nebo prodejní místo. Lhůta pro uplatnění kompenzace je šest měsíců.

Údaje o počtu a finanční částce odškodného RegioJet podle Ondrůje nezveřejňuje.

„V roce 2013 výrazně vzrostl počet cestujících ve vlacích IC RegioJet o více než 40 procent, tak samozřejmě i počet vyplacených kompenzací je vyšší,“ uvedl pouze mluvčí.

Leo Express

„Výše odškodnění při zpoždění vlaku u nás činí z ceny jízdenky 25 procent při zpoždění 60 až 119 minut, 50 procent při zpoždění 120 a více minut pokud cestující jízdu již započal. Dále má cestující nárok na vrácení jízdného v plné výši v případě, že spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice cestujícího zpoždění 60 minut a více a cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu se proto vzdal jízdy,“ řekla E15.cz marketingová manažerka LE Petra Lipovská.

Leo ExpressAutor: Anna Vackova, E15

Cestující svůj nárok mohou uplatnit na pokladnách LE, kde jim je kompenzace vyplacena v hotovosti nebo na zákaznické lince, kde jim je hodnota odškodnění připsána na jejich účet ve formě kreditu, který mohou využít na úhradu dalších jízdenek. Vždy je potřeba se prokázat platnou jízdenkou na daný spoj, který měl zpoždění. Lhůta pro uplatnění kompenzace je tři měsíce.
Jak uplatnit storno

Jízdenku zakoupenou na jméno, ať už online na webu nebo na pokladnách LE, je možno stornovat až do chvíle odjezdu bez stornopoplatku. Hodnota jízdenky je převedena v plné výši na účet cestujícího ve formě kreditu, který může využít na další jízdenky.

„Pokud cestující zakoupí jízdenku na pokladně a neudá svou e-mailovou adresu, pak jsou při stornu jízdenky účtovány stornopoplatky 10 procent z ceny každého dokladu zvlášť, při jeho vrácení v čase delším než 24 hodin před okamžikem plánovaného odjezdu vlaku a 50 procent z ceny každého dokladu zvlášť, v čase kratším než 24 hodin před okamžikem plánovaného odjezdu vlaku, a to s možností storna až do okamžiku pravidelného odjezdu vlaku,“ upřesnila Lipovská.

„Hodnotu vyplacených odškodnění za minulý rok nebudeme zveřejňovat, nicméně podíl spojů s takovým zpožděním, aby byly kompenzace vypláceny je minimální. Pohybuje se v jednotkách procent,“ uzavřela manažerka Leo Expressu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery