Bojovat se změnami klimatu znamená spolupracovat na všech úrovních, říká Hesham Elamroussy

Exxonmobil v České republice působí od roku 1921

Exxonmobil v České republice působí od roku 1921 Zdroj: admin

Exxonmobile
Hesham Elamroussy, Lead Country Manager společnosti ExxonMobil v České republice
3
Fotogalerie

Fosilní zdroje jsou pod stále větším tlakem nejen ekologických organizací, ale také světového společenství, států a politiků. Jak se s trendem, který byl nedávno zřetelně demonstrován i na konferenci COP26 v Glasgow, vyrovnává společnost ExxonMobil, jeden z největších veřejně obchodovaných poskytovatelů energií na světě, ale také významný výrobce chemikálií, v rozhovoru popsal Hesham Elamroussy, Lead Country Manager ExxonMobil ČR.

Jakou roli budou hrát fosilní paliva v energetickém mixu v nejbližších letech, řekněme do roku 2040?

S tím, jak vlády po celém světě zavádějí opatření ke splnění cílů v oblasti snižování emisí, se logicky sníží poptávka po energetických produktech s vyššími emisemi uhlíku. Při prognóze globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia však rostoucí a stále prosperující globální populace zároveň znovu zvýší poptávku po energii jako takové, což bude stále vyžadovat značné investice do oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu. Podle většiny scénářů, které popisují plnění cílů Pařížské dohody, hrají ropa a zemní plyn při uspokojování rostoucí poptávky po energii po desetiletí významnou roli. A tato poptávka se v prosperující světové ekonomice neustále zvětšuje.

Podle Mezinárodní agentury pro energii (International Energy Agency) bude svět v roce 2040 potřebovat 66 milionů barelů ropy denně. Bez dalších investic by však současná produkce byla schopna dodávat pouze třetinu z požadovaného množství. IEA odhaduje, že k uspokojení takové poptávky je zapotřebí do ropy a zemního plynu investovat dalších 12 bilionů dolarů.

Proč jsou ropa a zemní plyn v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu, o němž hovoříme, nenahraditelné?

Především zemní plyn je všestranné, hojně se vyskytující palivo, jehož použití k výrobě energie hraje důležitou roli právě i při snižování globálních emisí. Zemní plyn produkuje v porovnání s uhlím až o 60 procent méně skleníkových plynů a výrazně méně látek znečišťujících ovzduší, proto bude i v následujících letech tak říkajíc v kurzu.

Jak dvojímu dilematu, který vzniká rostoucí poptávkou po energii na jedné straně a požadavky na ochranu klimatu na straně druhé, čelí vaše společnost?

Změna klimatu je globální problém a přijímat smysluplná řešení vyžaduje spolupráci mezi vládami, soukromými společnostmi, spotřebiteli a dalšími zúčastněnými stranami. Společnost ExxonMobil se proto zapojuje do úsilí o podporu rozumných a konstruktivních politických řešení, která na jedné straně snižují rizika související se změnami klimatu, na straně druhé ale také pro ekonomiku znamenají co nejnižší náklady.

ExxonMobil chce hrát i nadále důležitou roli při naplňování energetické potřeby společnosti, ovšem, jak už bylo řečeno, zároveň bude nadále podporovat úsilí o zmírnění rizika změny klimatu. Naše klimatická strategie má čtyři pilíře: Zaprvé snižování emisí v našich provozech, zadruhé poskytování produktů, které zákazníkům pomáhají snižovat jejich emise, zatřetí vývoj a zavádění škálovatelných technologických řešení a začtvrté proaktivní zapojení společnosti do politiky související s klimatem.

Zavázali jsme se poskytovat spolehlivou a dostupnou energii na podporu lidského pokroku a zároveň vyvíjet účinná řešení, která řeší rizika změny klimatu.

Společnost ExxonMobil je jedním z největších světových veřejně obchodovaných poskytovatelů energií a výrobců chemikálií. Celosvětově prodává paliva, maziva a chemikálie pod čtyřmi značkami: Esso, Exxon, Mobil a ExxonMobil. Působení společnosti ExxonMobil v České republice se datuje od roku 1921. V roce 2004 bylo založeno Prague Global Business Center na podporu operací ExxonMobil po celém světě.     

Jak bude podle Vás vypadat energetika za patnáct dvacet let?

Když se diskutuje o budoucím energetickém mixu, který by uspokojil rostoucí poptávku, problém je až příliš často prezentován jako „otázka, které řešení je lepší.“ Přitom nejlepší odpověď nabízí pohled na to, jak se řešení mohou vzájemně doplňovat. Neexistuje žádné nejlepší řešení. Klíčem k dosažení evropských a světových klimatických ambicí bude využití všech vyspělých technologií, například v oblasti zachycování a ukládání uhlíku, stejně jako podpora nízkouhlíkových paliv a plynů. Při účinném přechodu k nové, čisté energetice musíme být zkrátka otevření všem technologiím a inovacím. A když přemýšlíte o tom, co mohou inovace přinést, snižování nákladů a zvyšování škálovatelnosti stávajících technologií je stejně důležité jako vývoj zcela nových řešení.

Lze fosilní paliva nahradit zeleným vodíkem vyrobeným z obnovitelných zdrojů?

Všichni chceme svět s nižšími emisemi CO2. Bohužel žádná technologie nám naplnění smělých nízkouhlíkových ambicí sama o sobě neumožní.

Vodík v momentě svého použití neprodukuje žádný oxid uhličitý, takže má potenciál hrát v energeticky úsporném systému charakteristickém nízkým obsahem uhlíku zásadní roli. V ExxonMobil víme, jak vyrábět vodík, na našich provozovnách po celém světě už ho každý rok vyrábíme více než milion tun. Nízkouhlíkový vodík ze zemního plynu (modrý H2) má oproti jiným vodíkovým technologiím tu výhodu, že využívá osvědčenou technologii, která je nyní komerčně dostupná a mohla by tak být v blízké době získat i podporu politiků. To by mohlo jeho významnému rozšiřování pomoci.

Má ExxonMobil pro dlouhodobou podporu zelené energetiky nějaký strategický, komplexní plán?

Samozřejmě. Začátkem tohoto roku jsme dali zelenou projektu Low Carbon Solutions (nízkouhlíková řešení), který právě tyto výzvy řeší. Zaměřuje se na snižování emisí skleníkových plynů z těžko dekarbonizovaných sektorů jako je těžký průmysl, komerční doprava a výroba elektřiny, prostřednictvím využívání biopaliv, nízkouhlíkových kapalných paliv a také technologií k zachycování a ukládání uhlíku a vodíku.

Jako ExxonMobil máme probíhající těžební projekty po celém světě, ale současně pracujeme na vývoji průlomových řešení právě v oblastech, jako je zachycování a ukládání uhlíku, rozvoj vodíku, biopaliv a tak dále. Pávě ty jsou podle nás pro dosažení nulových emisí do roku 2050 rozhodující.

Jak vnímáte hlasy volající po tom, aby do průzkumu a těžby ropy a zemního plynu neplynuly další prostředky?

Potřebujeme podporu politiků. Při vývoji trvalých, předvídatelných a trhem řízených strategií vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů s co nejnižšími náklady pro společnost je vládní pomoc kritická. Například pro realizaci strategie založené na zachycování a ukládání uhlíku je počáteční politická podpora rozvoje trhu zásadní, nejen ve smyslu motivace k dalším investicím.

Hesham Elamroussy, Lead Country Manager společnosti ExxonMobil v České republice

Hesham Elamroussy

Absolvent Alexandrijské univerzity navštěvoval pokročilé leadership programy na Maastrichtské škole managementu, INSEAD, Thunderbird School of Global Management a Harvard Business School. Celou profesní kariéru strávil v ropném a plynárenském sektoru, v ústředí společnosti ExxonMobil ve Spojených státech zastával řadu vedoucích rolí. V současné době působí v Praze jako Lead Country Manager společnosti ExxonMobil v České republice a vede organizaci s téměř 1200 lidmi 85 národností, která poskytuje služby ExxonMobil po celém světě.