Chránit důvěrné informace před zneužitím ze strany zaměstnanců je v praxi obtížné

Video placeholde

Každý zaměstnavatel má zájem na tom, aby odcházející zaměstnanci nevyužívali ve svůj prospěch nabyté důvěrné informace. Stejně tak, aby mu ve svém dalším působení přímo nekonkurovali. Jaké možnosti zákoník práce zaměstnavatelům k ochraně jejich podnikatelsky citlivých informací nabízí ?

Hlavním nástrojem je sjednání konkurenční doložky. Za tu je ovšem nutné zaměstnancům platit dodatečnou odměnu a může být problematické od ní odstoupit v případě, kdy zaměstnavatel dále nemá zájem na tom, aby konkurenční doložku zaměstnanec dodržel.

Nejen o konkurenčních doložkách, ale i dalších možných ujednáních, jako je povinnost mlčenlivosti nebo zákaz odlákávání, si v tomto, již patnáctém díle talkshow Na kus řeči s právníky, povídáme s Jaroslavem Škubalem, partnerem PRK Partners a vedoucím pracovněprávního oddělení.