Člen představenstva ČEPS Pavel Šolc: Do řízení energetické soustavy vstoupí nové technologie | e15.cz

Člen představenstva ČEPS Pavel Šolc: Do řízení energetické soustavy vstoupí nové technologie

Pavel Šolc, člen představenstva společnosti ČEPS.
Pavel Šolc, člen představenstva společnosti ČEPS.
• 
ZDROJ: ČEPS

oka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Národní provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy, společnost ČEPS, se intenzivně připravuje na příchod nové energetické éry, které se někdy říká také 3D: decentralizace, dekarbonizace a digitalizace. ČEPS v této souvislosti nedávno upravila Pravidla provozování přenosové soustavy, a umožnila tak uplatnění nových technologií a dodavatelů na trhu služeb výkonové rovnováhy. Co tyto změny, z nichž většina vstoupí v platnost na začátku příštího roku, přinesou energetice, případně přímo spotřebitelům přibližuje člen představenstva ČEPS Pavel Šolc.

Co přesně jsou a co znamenají Pravidla provozování přenosové soustavy?

Pravidla provozování přenosové soustavy, tak zvaný Kodex PS, jsou dokumentem obsahujícím pravidla pro plánování, provoz a údržbu přenosové soustavy, minimální požadavky pro připojení uživatelů a podmínky pro poskytování přenosových služeb a služeb výkonové rovnováhy. Tedy klíčové informace pro účastníky trhu s elektřinou. Přenosové služby souvisí s přenosem elektřiny mezi výrobci a distributory, pomocí služeb výkonové rovnováhy, neboli SVR, zase dispečink ČEPS udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování celé elektrizační soustavy.

Jaké změny v Kodexu PS společnost ČEPS nyní provedla?

Kodex PS není statickým dokumentem, prochází průběžným vývojem, respektive úpravami v závislosti na vývoji energetiky. Nejnovější změna části II, kterou nedávno schválil Energetický regulační úřad, je významná v tom, že umožní uplatnění nových technologií a dodavatelů na trhu SVR, a to od prvního ledna 2021. Hlavními provedenými úpravami jsou zavedení integrovaného agregátora, využití technologie bateriových systémů akumulace energie v režimu stand-alone a snížení kodexových minim pro poskytování SVR ze současných tří a deseti megawattů potřebného minimálního výkonu na hranici jednoho megawattu.  

Můžete tyto jednotlivé kategorie blíže vysvětlit?

Integrovaný agregátor je pojmem definovaným novou evropskou legislativou, tak zvaným. Zimním balíčkem. Jde o subjekt, který využívá flexibilitu, tedy schopnost cíleně měnit dodávky nebo odběr elektřiny od většího počtu výrobců či spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů. Ty pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR. Současně má agregátor za „své“ výrobce/spotřebitele odpovědnost za odchylku. Bateriové systémy akumulace energie v režimu stand-alone představují samostatně stojící velké baterie, které se dokážou na povel z dispečinku nabíjet či vybíjet, a tedy vlastně spotřebovávat či „vyrábět“ elektřinu. Konečně snížení kodexových minim pro poskytování SVR v praxi znamená, že se elektronických výběrových řízení na poskytování SVR budou moci účastnit i certifikovaná zařízení s nižším výkonem nebo agregátoři sdružující menší počet jednotlivých zařízení. 

Proč tyto úpravy ČEPS navrhla? Indikuje to nějaký problém na trhu SVR?

Problém není žádný, ČEPS jen musí včas reagovat na probíhající změny energetického sektoru. V současné době pro SVR využíváme flexibilitu elektráren, tepláren a částečně i strany spotřeby. V souvislosti s naplňováním klimaticko-energetické strategie EU i závazků ČR se však v nejbližších letech současně očekává významný růst nových menších zdrojů, převážně obnovitelných, které mohou nabízet svou flexibilitu na všech trzích včetně SVR. Zároveň postupně dochází k odstavování velkých zdrojů. Například do roku 2038 pravděpodobně úplně skončí využívání uhlí. Potřebujeme být připraveni tyto zdroje nahradit a také poskytnout na tomto trhu příležitost malým zdrojům, flexibilní malé spotřebě a bateriím. Proto testujeme nové technologie v rámci řady inovačních projektů a po jejich důkladném vyzkoušení jim umožňujeme zapojení do řízení elektrizační soustavy. Navíc se díky provedeným úpravám Kodexu PS trh se službami výkonové rovnováhy rozšíří, neboť se do něj budou moci zapojit další účastníci. Stejně jako každé rozšíření trhu by se to mělo projevit tlakem na pokles cen SVR, což by mohlo mít do budoucna pozitivní dopad i na spotřebitele elektřiny.  

Energetický trh v rámci EU se propojuje. Reflektujete v úpravách Kodexu PS také tento trend?

Samozřejmě. Nová verze Kodexu PS obsahuje také několik úprav s účinností od prvního dubna 2022, které se týkají standardních produktů SVR pro přeshraniční sdílení regulační energie. Tyto produkty, stejné pro všechny evropské provozovatele přenosových soustav, bude nutné zavést, abychom umožnili přeshraniční výměny regulační energie. V porovnání s produkty využívanými v současnosti mají ty standardní kratší dobu náběhu – to znamená, že dodavatel je musí po vyžádání dispečinkem ČEPS dodat za kratší dobu.

Pavel Šolc

Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. Jeho profesní kariéra začala v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha. V letech 1993–1999 pracoval ve společnosti ČEZ, poté nastoupil do ČEPS, kde do roku 2012 postupně působil na několika vedoucích pozicích. Od roku 2012 do roku 2015 řídil ve funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu Sekci energetiky. V letech 2016–2020 zastával pozici člena představenstva ČEZ Distribuce, kde zároveň působil jako ředitel úseku Řízení distribučních aktiv. Od září 2020 je jako člen představenstva ČEPS pověřen řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

 

Autor: oka

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery