Důležité je, kdo za investicemi stojí a co kromě výnosu nabízí, říká David Manych z Natlandu

David Manych

David Manych Zdroj: Natland

Česká investiční skupina Natland působí na trhu už dvacet let. Kromě vlastních investic se zabývá i správou majetku svých akcionářů a kvalifikovaných investorů. Děje se tak prostřednictvím fondů, o které je v souvislosti s aktuální situací zájem. Investoři se touto cestou snaží porazit inflaci a ochránit své úspory. „Za poslední tři měsíce narostly ceny ročním tempem o 2,2 procenta, takže současné investice poskytují kladný reálný výnos,“ říká v rozhovoru David Manych, managing partner skupiny Natland.

Na jaké oblasti se teď ve svých investicích jako skupina soustředíte a kde vidíte největší potenciál?

Kapitál vkládáme převážně do středně velkých firem se strategickým zaměřením na energetiku a nemovitosti. V případě nemovitostí se zajímáme o rezidenční i multifunkční projekty, a to především v Česku a na Slovensku. V obou zmíněných segmentech se chováme jako „strategický investor“. Postupně posilujeme znalostní bázi a hledáme vnitřní synergie, zároveň se soustředíme i na finanční služby. Největší potenciál vidíme tam, kde kromě kapitálu dokážeme nabídnout i další přidanou hodnotu. Tedy například rozšíření portfolia, rozvoj obchodu, přístup na další trh a podobně. 

Jaké jsou vaše další plány na nejbližší období?

Naším dlouhodobým cílem je investovat do případů nebo projektů, kde bude splněno takové zhodnocení, jaké očekáváme. Zajímá nás posílení nebo potvrzení pozice v energetice a realitách, i proto jsme náš tým rozšířili o zkušené, seniorní kolegy. Jedním z cílů je také usnadnit investorům přístup do našich fondů, aby mohli souběžně dosahovat stejných výnosů jako my. Chceme tedy otevřít investiční příležitosti i mimo garantované investiční akcie s dosahovaným limitem na výkonnost. Dále máme připravený energetický podfond. V oblasti energetiky je naším hlavním projektem teplárna s výrobou elektřiny v Příbrami, teď ale velmi intenzivně vyhodnocujeme další projekty pro tuto část našeho byznysu.

Do skupiny Natland patří právě i fondy. Jak fungují a do jakých projektů investujete?  

V tuto chvíli máme v portfoliu Natland investiční fond SICAV a podfond Natland nemovitostní. Jeho prostřednictvím investujeme do nemovitostí a zároveň umožňujeme investování kvalifikovaným investorům. Většinu projektů máme v Praze a středních Čechách, zároveň se ale neomezujeme pouze na tyto regiony. Pokud objevíme příležitost, vždy analyzujeme a vyhodnocujeme všechny varianty. Investujeme jen do projektů, které sami kompletně odřídíme a kontrolujeme. V rámci skupiny proto máme i vlastního developera. Kromě toho máme v portfoliu ještě kreditní fond ECFS Credit Fund SICAV, který investuje do majetkových účastí, cenných papírů a úvěrů. 

Podle jakých kritérií si jednotlivé nemovitostní projekty vybíráte?

Důležitými faktory jsou rizikovost a potenciální výnosnost. Analyzujeme, co může projekt nám a našim investorům nabídnout. Do rozhodovacích procesů ale vstupuje i řada dalších faktorů, například odhadovaná doba realizace, která kvůli současným cenám hraje významnou roli, dále složitost realizace, velikost projektu nebo lokalita. Jednotlivé projekty pak musí zapadnout do naší investiční strategie tak, aby investorům poskytovaly dlouhodobě stabilní výnos. 

Jak velký je o fondy zájem ze strany investorů? Promítlo se sem zvýšení inflace, a tedy snaha ochránit peníze před devalvací?

V období druhého kvartálu loňského roku, kdy inflace nabírala na tempu a válka na Ukrajině šokovala investory takřka po celém světě, jsme zaznamenali větší zdrženlivost. Bylo vidět, že investoři vyčkávají, co bude. Na druhou stranu u fondů nejsou pohyby tak extrémní jako na akciových trzích, takže vše bylo poměrně klidné. Aktuálně samozřejmě vidíme snahu investorů ochránit prostřednictvím investic své úspory. Celá řada investorů si pamatuje krizi v letech 2008 a 2009. Dobře tedy vědí, že krizi obvykle přinese investiční příležitosti. 

Je dnes vůbec možné inflaci překonat? 

Inflaci za posledních 12 měsíců, kterou pravidelně reportují média a která je nyní kolem 13 procent, samozřejmě odpovědný a „bezpečný“ investor není schopen porazit. Pokud se ale podíváme, jakým tempem rostou ceny v posledních měsících, tak tu stávající inflaci už investor porazit může. Za poslední tři měsíce narostly ceny ročním tempem o 2,2 procenta, takže současné investice poskytují kladný reálný výnos. Nebezpečí přitom představuje právě ten důraz na loňské růsty cen, které jsou v roční inflaci stále ještě obsažené. Lidé mohou zbytečně propadnout beznaději a nevidí důvod, proč by měli investovat, když tím inflaci stejně nepřekonají. Riziko zvýšené inflace samozřejmě do budoucna trvá. Pokud jsou ovšem konzervativní investiční fondy schopny vygenerovat výnosy kolem šesti procent, měly by ji – ač těsně – porážet i v budoucnu.  

Co byste teď investorům doporučil? 

Vždy platí obecné pravidlo dostatečně diverzifikovat své portfolio. Kromě toho je důležité zjišťovat, kdo za investicemi stojí, jaké má zkušenosti a jestli může kromě výnosu nabídnout třeba zajištění a podobně. Rozhodně je dobré vědět, v jakém poměru je dluhová služba k fondovému kapitálu nebo jak jsou investice chráněny před úvěrovými, měnovými a dalšími riziky trhu. Zajímavým ukazatelem může být i to, jaké výkonnosti investice dosahovaly v minulosti a jakou mají citlivost na aktuální makro i mikro ekonomické změny. 

Vybraným typům investorů mohou stačit termínované vklady nebo souběžné investice do majetkových účastí, ať už napřímo, nebo formou fondů a dluhopisů. Vzhledem ke zvýšené ekonomické a geopolitické nejistotě možná poradci častěji doporučí spíše konzervativnější skladbu investičního portfolia. Vhodným investičním nástrojem i pro méně zkušené investory jsou podílové fondy nebo fondy kvalifikovaných investorů, které poskytují profesionální správu majetku a samy o sobě diverzifikují své investice. Ochrana investic je pak dobře zajištěná například i v nemovitostním podfondu, protože jsou tam jen projekty, které už mají územní rozhodnutí a jsou připravené k realizaci. To znamená, že samotný fond se už nemusí zabývat přípravnou fází developerského projektu.

 

David Manych

David Manych vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté působil v poradenské společnosti BDO nebo skupině Telefónica O2 v Česku i Velké Británii. Od roku 2013 působí v Natlandu, kde je jako managing partner primárně odpovědný za finanční řízení holdingových entit i za majetkové účasti v segmentu finančních služeb. Ze své pozice aktivně spolurozhoduje o akviziční politice skupiny i jejím strategickém směřování.