E15 a byznys: Česko konečně přestává být montovnou, zní z asociace podnikových služeb | e15.cz

E15 a byznys: Česko konečně přestává být montovnou, zní z asociace podnikových služeb

sid

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Podpůrné korporátní služby třetím stranám typu péče o zákazníky, správy financí nebo i výzkumu a vývoje  v Česku zažívají rozmach. Obor podnikových služeb i letos zaznamenal dvojciferný meziroční růst.

„Podnikové služby patří k nejrychleji rostoucím odvětvím v České republice. Z nuly na 120 tisíc zaměstnanců vyrostly během pouhých 15 let své existence.

V roce 2019 rostly 12procentním tempem a pro rok letošní se očekává alespoň devítiprocentní růst,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Letošní průzkum ukázal jeden velmi pozitivní trend, a tím je přesun od jednoduchých činností k těm kvalifikovanějším. Zjednodušeně můžeme říct, že už opravdu nejsme montovnou Evropy, ale stáváme se mozkem světového byznysu. Svou velikostí a přínosem obor představuje nový významný pilíř české ekonomiky, který je navíc odolný vůči krizím. S trochou nadsázky můžeme dokonce říct, že Česko se stává zemí podnikových služeb, podobně, jako je Švýcarsko zemí hodinek či Německo zemí aut. Výrazný je nejen počet kvalifikovaných míst, které obor nabízí, ale i jeho příspěvek českému HDP, který nyní dosahuje šesti procent.“

Podnikovým službám se daří i v dalších zemích střední Evropy, ovšem Česká republika má ve srovnání s dalšími zeměmi regionu hned několik prvenství:

  • Expertní služby na vzestupu

V porovnání s ostatními oblíbenými destinacemi pro provoz center podnikových služeb, jako je Polsko, Rumunsko, Maďarsko či Slovensko, poskytují česká centra nejširší záběr a nejvyšší míru odbornosti služeb. Velmi dobře to ilustruje žebříček služeb, které zaznamenaly v uplynulém roce nejvyšší nárůst – patří mezi ně datová analýza, digitální transformace obchodních procesů, strategický nákup a celá řada IT aktivit, ať už jde o automatizaci, robotizaci či vývoj a údržbu počítačových systémů.

Klesá naopak podíl transakčních služeb jako je zpracování faktur, reporting či vyřizování objednávek – tento typ procesů se ve velké míře automatizuje pomocí softwarových robotů, nebo se přesouvá do jiných zemí.

  • Nejvyšší hustota, mzdy a schopnost přilákat „mozky“

Česká republika také nabízí nejvyšší mzdy v regionu, což vyplývá z dat Grafton Recruitment. Tato skutečnost nezanedbatelnou měrou napomáhá úspěšné akvizici zahraničních talentů. Na druhé straně to ovšem může vyvolat otázku, zda naše země nebude do budoucna pro investory příliš drahá a zda i nadále pro firmy zůstaneme atraktivní lokalitou. „Tyto obavy se nepotvrdily. Růst sektoru je jasným důkazem, že investoři si dnes nevybírají Českou republiku kvůli nízkým nákladům, důvodem je kvalifikace a know-how zdejší pracovní síly,“ říká Jonathan Appleton. Jak již bylo zmíněno, českým centrům podnikových služeb se velmi dobře daří přitáhnout experty z celého světa, o čemž svědčí další prvenství České republiky mezi státy střední Evropy – v českých podnikových službách je největší podíl zahraničních pracovníků, plných 43 procent.

Česká republika se také může pochlubit nejvyšší hustotou zaměstnanců podnikových služeb. V celé ČR přesahuje 2 procenta, ve větších městech je však ještě vyšší, například v Brně téměř 9 procent.

Až skončí konjuktura, podnikové služby podrží českou ekonomiku

V současné době zažíváme nejdelší období konjuktury v tomto století. Je tedy vysoce pravděpodobné, že v nepříliš vzdálené budoucnosti nás čeká minimálně zpomalení růstu. Klíčem k úspěšnému překonání deprese je orientace na obory s vysokou mírou přidané hodnoty, zaměřené na inovace, moderní technologie a jejich implementaci v praxi. „Podnikové služby představují jednu z nejširších možností uplatnění znalostní ekonomiky – trendu, který je nejméně ohrožen případnými krizemi výrobních oborů,“ říká Jonathan Appleton, a dodává: „Rozvoj center podnikových služeb tak do budoucna představuje významný příspěvek ke stabilizaci ekonomiky. Činnosti založené na znalostech stále více nahrazují transakční služby, jejich podíl meziročně stoupl o 17 procent.“

Robotizace a automatizace na pořadu dne

Hlavním motorem rozvoje center podnikových služeb jsou moderní technologie, z nichž nejdůležitější je robotická automatizace. Již plných 82 procent center některou z metod automatizace využívá. Softwaroví roboti dnes již zastávají práci 5000 zaměstnanců na plný úvazek. Na jejich vývoji se podílí 1500 expertů, kteří dnes představují jednu z významně rostoucích pracovních pozic v oboru. Primárními důvody pro investice do robotizace a automatizace je pro 27 procent center podpora růstu produktivity a pro 24 procent potřeba uvolnit talenty pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Dalších 22 procent středisek zavádí automatizaci a robotizaci s cílem snížit náklady, 15 procent center chce poskytovat lepší služby a 12 procent zvýšit spokojenost svých zákazníků.

Prvky umělé inteligence plánuje v tomto roce využívat plných 45 procent center podnikových služeb – o 15 procent více, než tomu bylo v předchozím roce. „Pozitivní zprávou je, že plných 69 procent center podnikových služeb vyvíjí své kapacity v oblasti robotizace a automatizace v rámci svých týmů,“ říká Jonathan Appleton. „To svědčí o vysoké úrovni kvalifikace zdejších pracovníků a jejich schopnosti držet krok s nejnovějšími technologickými trendy.“

Spolupráce s univerzitami se vyplácí

Rychlost vývoje nových technologií dnes představuje mimořádnou výzvu pro oblast školství. Potřeba expertů se zaměřením na nejmodernější technologie výrazně převyšuje schopnost školského systému na tyto potřeby reagovat. Významnou pomoc při řešení tohoto problému představuje spolupráce center podnikových služeb s univerzitami – dnes má společné vzdělávací programy s vysokými školami 20 procent center, což je o 11 procentních bodů více oproti předchozímu roku. Investice do vzdělání se projevují i v tom, že klesá počet středisek pociťujících nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti technologií a automatizace, a to meziročně o 13 procentních bodů.

Vydávání víz brzdí příliv zahraničních pracovníků

Centra podnikových služeb jsou významným střediskem diverzity. Již 43 procent všech zaměstnanců oboru tvoří cizinci, což celkem reprezentuje více než 48 tisíc lidí. Plných 82 procent center zaměstnává alespoň 10 procent cizinců a 15 procent center má mezi svými zaměstnanci víc než 70 procent zahraničních pracovníků. Své zaměstnance aktivně hledá v zahraničí 84 procent center. „Oproti loňskému roku se téměř zdvojnásobil globální dosah českých center podnikových služeb,“ říká Jonathan Appleton. „To samozřejmě s sebou nese i nutnost hledat pracovníky, kteří dokáží nabídnout potřebnou odbornost, a navíc hovoří i méně frekventovanými jazyky – třeba švédsky, arménsky, nebo litevsky. Naši pracovníci dnes používají 35 různých jazyků.“

Nelze ovšem přehlížet problémy – 82 procent center podnikových služeb považuje potíže spojené s vydáváním víz za významnou překážku zaměstnávání zahraničních pracovníků. Dalších 44 procent respondentů průzkumu pak navíc uvádí problémy v komunikaci se státní správou. 

Autor: sid

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah