Novou ředitelkou Equity Solutions Appraisals je Oxana Šnajberg | E15.cz

Novou partnerkou a ředitelkou znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals je Oxana Šnajberg

Oxana Šnajberg
Oxana Šnajberg
• 
ZDROJ: EqSA
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Equity Solutions Appraisals, jeden z předních českých znaleckých ústavů v oboru ekonomie, má nového managing partnera. Výkonnou ředitelkou se stala dosavadní jednatelka Oxana Šnajberg, která se tak bude díky svým rozsáhlým zkušenostem více podílet na strategickém rozvoji a směřování Equity Solutions Appraisals.

„Oxana Šnajberg pracuje ve znaleckém ústavu Equity Solutions Appraisals prakticky od jeho počátku a vzhledem ke svým schopnostem a vzdělání se rychle stala základní součástí našeho týmu a osobou, která významně pomohla vybudovat a rozvinout znalecký ústav do dnešní podoby. V posledních dvou letech bylo odborné řízení expertních týmů a obchodní činnosti zcela v její kompetenci, následný posun do pozice partnera byl tedy dalším logickým krokem. Nyní je Oxana Šnajberg hlavou a současně i tváří našeho znaleckého ústavu,“ uvedl zakládající partner Equity Solutions Appraisals Jan Attl.

Společnost Equity Solutions Appraisals se specializuje na oceňování a znalecké posudky v ekonomických oborech. Byla založena v roce 2009 a patří mezi největší znalecké ústavy v České republice s širokým rozsahem oprávnění pro oblasti oceňování obchodního závodu, cenných papírů, nehmotného majetku, pohledávek, nemovitých i movitých věcí, stejně jako pro provádění analýz bankovních produktů či instrumentů finančních a kapitálových trhů.

„Pro znaleckou činnost je zásadní objektivita, nestrannost a profesionální vhled do problematiky. Přesně to našim klientům nabízíme. Největší předností znaleckého ústavu je preciznost, rychlost a spolehlivost ve všem, co děláme.  Za deset let fungování se nám podařilo vybudovat silnou a nezávislou společnost. Díky kvalitní práci jsme se dostali mezi špičku v oboru, a proto nás oslovují každý rok desítky významných společností, abychom byli důvěryhodnými partnery při jejich obchodních aktivitách,“ uvedla Oxana Šnajberg.

Oxana Šnajberg

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Oceňování podniku a jeho majetku a dále navázala postgraduálním kurzem Oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku při VŠE. Působí na Katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde se podílí na publikační činnosti a výuce specializovaných předmětů zaměřených na oceňování podniků a majetku.  Během svého působení v Equity Solutions Appraisals se věnovala například oceňování velkých českých a zahraničních holdingových skupin, ocenění úvěrových portfolií tří velkých bankovních institucí při jejich likvidaci, nebo posouzení reorganizací velkých společností jako je OLEO CHEMICAL a.s., POLDI s.r.o. nebo ČKD Kutná Hora, a.s.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery