Novou ředitelkou Equity Solutions Appraisals je Oxana Šnajberg | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Novou partnerkou a ředitelkou znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals je Oxana Šnajberg

Novou partnerkou a ředitelkou znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals je Oxana Šnajberg
Oxana Šnajberg
• 
ZDROJ: EqSA
Prezentace klienta •

Equity Solutions Appraisals, jeden z předních českých znaleckých ústavů v oboru ekonomie, má nového managing partnera. Výkonnou ředitelkou se stala dosavadní jednatelka Oxana Šnajberg, která se tak bude díky svým rozsáhlým zkušenostem více podílet na strategickém rozvoji a směřování Equity Solutions Appraisals.

„Oxana Šnajberg pracuje ve znaleckém ústavu Equity Solutions Appraisals prakticky od jeho počátku a vzhledem ke svým schopnostem a vzdělání se rychle stala základní součástí našeho týmu a osobou, která významně pomohla vybudovat a rozvinout znalecký ústav do dnešní podoby. V posledních dvou letech bylo odborné řízení expertních týmů a obchodní činnosti zcela v její kompetenci, následný posun do pozice partnera byl tedy dalším logickým krokem. Nyní je Oxana Šnajberg hlavou a současně i tváří našeho znaleckého ústavu,“ uvedl zakládající partner Equity Solutions Appraisals Jan Attl.

Společnost Equity Solutions Appraisals se specializuje na oceňování a znalecké posudky v ekonomických oborech. Byla založena v roce 2009 a patří mezi největší znalecké ústavy v České republice s širokým rozsahem oprávnění pro oblasti oceňování obchodního závodu, cenných papírů, nehmotného majetku, pohledávek, nemovitých i movitých věcí, stejně jako pro provádění analýz bankovních produktů či instrumentů finančních a kapitálových trhů.

„Pro znaleckou činnost je zásadní objektivita, nestrannost a profesionální vhled do problematiky. Přesně to našim klientům nabízíme. Největší předností znaleckého ústavu je preciznost, rychlost a spolehlivost ve všem, co děláme.  Za deset let fungování se nám podařilo vybudovat silnou a nezávislou společnost. Díky kvalitní práci jsme se dostali mezi špičku v oboru, a proto nás oslovují každý rok desítky významných společností, abychom byli důvěryhodnými partnery při jejich obchodních aktivitách,“ uvedla Oxana Šnajberg.

Oxana Šnajberg

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Oceňování podniku a jeho majetku a dále navázala postgraduálním kurzem Oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku při VŠE. Působí na Katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde se podílí na publikační činnosti a výuce specializovaných předmětů zaměřených na oceňování podniků a majetku.  Během svého působení v Equity Solutions Appraisals se věnovala například oceňování velkých českých a zahraničních holdingových skupin, ocenění úvěrových portfolií tří velkých bankovních institucí při jejich likvidaci, nebo posouzení reorganizací velkých společností jako je OLEO CHEMICAL a.s., POLDI s.r.o. nebo ČKD Kutná Hora, a.s.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!