Počítáme s tím, že problémy firem teprve přijdou, říká šéf pojišťovny Credendo

Christoph Witte, generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Christoph Witte, generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. Zdroj: Credendo

Generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks Christoph Witte hodnotí současnou ekonomickou situaci opatrně. Největší problémy podle něj řadu firem teprve čekají.

Rok 2020 nebyl pro ekonomiku jednoduchý. Jak jej zvládlo Credendo?

Minulý rok byl komplikovaný pro všechny, jak v osobní rovině, tak i v pracovní. Přišla rychlá změna a museli jsme se s tím vyrovnat. Zejména v rovině komunikace, když se zavřely kanceláře. Provozní záležitosti při jednání s klienty jsme ovšem zvládli dobře. Samozřejmě se situace obecně dotkla i sektoru pojištění pohledávek, a když loni v březnu zasáhla ekonomiku pandemie covidu, pojišťovny se dopadů obávaly.

Ekonomové předpovídali, že krize způsobí propad ekonomiky mezi pěti a deseti procenty, a to se potvrdilo. Kvůli recesi klesl obrat našich klientů, i když ne tak dramaticky, jak jsme předpokládali, a s tím samozřejmě i naše příjmy z pojistného.

Také hodnocení rizikovosti se rychle změnilo a muselo se přehodnotit. V létě se nicméně situace v porovnání s jarními měsíci zlepšila.

Můžete vysvětlit jaká je podstata byznysu společnosti Credendo?

Pojišťujeme klientům pohledávky. Díky nám mají společnosti jistotu, že mohou své obchody bezpečně realizovat a prodávat jiným společnostem své zboží nebo služby na otevřený úvěr. I proto je naše podnikání velmi citlivé na průběh ekonomického cyklu.

Vnímáte nějaké rozdíly mezi zeměmi, kde působíte?

Zaměřujeme se především na klienty v Česku, Polsku a na Slovensku. Ti tvoří většinu našich zákazníků. Slovensko bylo první zemí, kde jsme pocítili dopady recese již na konci roku 2019 a na počátku roku 2020, což se projevilo na objemu pojištěného obratu u tamních klientů. Později se situace zhoršila i v České republice, méně se to projevilo v Polsku. Co se týče pojistných událostí, tak je jich dlouhodobě méně v Česku.

Zaznamenali jste v souvislosti s krizí nárůst zájmu o pojištění pohledávek?

Vyšší poptávka po našich službách souvisí typicky s obdobím ekonomického zpomalení, případně s recesí. Firmy se o naše produkty zajímají samozřejmě více, pokud mají obavy.

Počet bankrotů byl v ČR loni nejnižší od roku 2008. Kromě změny legislativy mohou bankroty oddalovat i vládní podpůrné programy realizované v souvislosti s covid-19. Co se podle vás stane, až pomoc proudit přestane? Ustojí to firmy, nebo nás vlna bankrotů teprve čeká?

Jsme přesvědčeni, že problémy teprve přijdou. Jak už jsem zmínil, velmi to souvisí s výkonností dané ekonomiky. Běžně počítáme se zpožděním okolo devíti měsíců, proto jsme zatím byli překvapeni, že k nárůstu pojistných událostí nedochází. Ekonomické zpomalení začalo loni v březnu, takže by se to mělo projevit v prosinci, ale nestalo se tak. Nesmíme zapomínat, že evropské vlády na situaci velmi profesionálně a silně zareagovaly, a to je hlavní důvod, proč zatím k nárůstu pojistných událostí nedošlo.

Z hlediska velikosti ekonomiky byla také důležitá reakce německé vlády, souhlasíte?

Ano, samozřejmě. Zejména pro okolní země, které s Německem obchodují. Důležitá byla ale také reakce Evropské centrální banky i dalších centrálních bank mimo eurozónu. Pomohlo uvolnění monetární politiky a nízké úrokové sazby, které jsou buď nulové, nebo v negativním teritoriu. Což znamená velmi silnou pomoc pro firmy a snadný přístup k peněžní likviditě.  Je tu samozřejmě i rozpočtová politika jednotlivých států. Německo poskytuje obrovskou pomoc v rámci rozpočtových výdajů, která je nevídaná. Ale i ostatní země k tomuto kroku přistoupily. Řada firem ovšem už nemá finanční rezervu, jako tomu bylo loni na jaře, takže můžeme již nyní pozorovat nástup nové vlny problémů. Ekonomický růst bude v letošním roce slabší a začne později, než se předpokládalo na jaře 2020.

Kdy dojde k návratu k předkrizovým úrovním z hlediska reálného HDP?

To se liší podle států. V Německu nebo Polsku by k tomu mohlo dojít během příštího roku. Záleží také na sektoru. Například automotive sektor, u kterého panovaly velké obavy v souvislosti s covidem-19, nyní těží ze silného oživení v Číně.

Jak se projevil například brexit na obchodu s EU?

Dotýká se silně ekonomiky i firem ve Spojeném království. Je ale obtížné oddělit dopady brexitu od dopadů pandemie covidu. Některé sektory jsou zasaženy samozřejmě více. Například vývozci potravin z Británie mají větší problémy kvůli vyšší administrativní zátěži při vstupu na unijní trh.

Připomínáte si sto let na trhu. Co vás z historie firmy nejvíce inspiruje?

Před sto lety byla naše mateřská společnost založena s tím, aby podporovala belgický export. Svět je velmi volatilní, musí se vypořádat s mnoha krizemi, které přicházejí naprosto nečekaně. Za posledních 30 - 40 let došlo například k rozpadu Sovětského svazu, k dluhovým krizím v Jižní Americe, k válce v Iráku nebo k finanční krizi v roce 2009. Pro úvěrové pojišťovny to jsou vždy velké výzvy, kterým se musí přizpůsobit, a to osobně považuji za to nejzajímavější na naší práci. 

Byla finanční krize roku 2009 pro váš byznys složitější než současná situace, nebo je to naopak?

Finanční krize v roce 2008-2009 zasáhla náš sektor velmi silně a vedou se diskuze o tom, zda je současná situace horší než ta před deseti lety. Tehdy úvěrové pojišťovny zaznamenaly obrovské množství pojistných případů a někteří pojistitelé na situaci reagovali masivním rušením úvěrových limitů. Credendo k rušení uvěrových limitů nepřistoupilo. Jsou to právě tyto krize, kdy nás klienti nejvíce potřebují.

Pokud hovoříme o oboru pojištění pohledávek, existuje vždy silná souvislost mezi výkonem ekonomiky jakékoli země a počtem pojistných událostí. Toho se úvěroví pojistitelé na počátku krize nejvíce obávali, a protože zatím jsme nárůst pojistných událostí nezaznamenali, počítáme samozřejmě s tím, že teprve přijdou. V tomto ohledu bude letošní rok horší, než byl ten minulý. Ať se podíváte na jakoukoli evropskou zemi, ekonomika se bezprecedentně propadla. Zatím k firmám proudí státní pomoc a pomohla jim i reakce centrálních bank, jak jsme o tom už mluvili. Ale pomoc nemůže proudit do nekonečna.

Jakou mají specializované úvěrové pojišťovny na evropském trhu perspektivu v následujících letech?

Objevuje se tu jistá cykličnost. Nyní se firmy samozřejmě více zajímají o naše produkty. Jsem si jist, že v následujících letech ekonomika opět poroste a budeme z toho profitovat všichni.

Christoph Witte

V říjnu 2019 se stal generálním ředitelem úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. Je držitelem magisterského titulu v oborech ekonomie a finančního risk managementu. Svou kariéru začal jako finanční analytik v bance KBC a do skupiny Credendo nastoupil v roce 2004.