Spotřebitelské právo. Nově bude vstřícnější k  zákazníkům | e15.cz

Spotřebitelské právo se od ledna změní. Více ochrání zákazníky

Novela spotřebitelského práva se výrazně dotkne například slevových akcí.
Novela spotřebitelského práva se výrazně dotkne například slevových akcí.
• 
ZDROJ: E15 Michaela Szkanderová

nos

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Od 6. ledna 2023 začne platit novela spotřebitelského práva. Zavede několik směrnic Evropské unie a posílí práva spotřebitelů. Výrazně se dotkne například slevových akcí. Jaké konkrétní změny prodejce a zákazníky čekají, komentuje advokátní kancelář Havel & Partners.

Novela zavádí pro podnikatele v oblasti e-commerce, ale také pro ty, kteří provozují kamenné prodejny, množství změn, které mají více chránit spotřebitele. Přináší mimo jiné rozšíření informačních povinností podnikatelů vůči zákazníkům, zpřísnění týkající se slevových akcí či úpravu pravidel pro reklamace a poskytování digitálního obsahu a služeb.

Nová pravidla pro slevové akce

Nejvíce diskutovaným tématem  novely jsou nová pravidla pro provádění slevových akcí, a to jak při prodeji zboží či služeb on-line, tak v kamenných prodejnách. Je-li zboží nabízeno ve slevě, musí být nově uvedena také nejnižší cena, za kterou bylo zboží v posledních 30 dnech před poskytnutím slevy prodáváno. Uvedená výše slevy v procentech musí být vypočítána právě z této nejnižší ceny.

Reklamace a prodloužení lhůty pro odstupování od smlouvy z důvodu nekalé obchodní praktiky

Nová právní úprava uvádí, že podnikatel odpovídá pouze za vady, které zboží již při převzetí spotřebitelem mělo a které se během dvouleté lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění projeví. V této souvislosti rovněž platí domněnka, že vada zboží, která se projeví v průběhu prvního roku, existovala již v okamžiku převzetí zboží spotřebitelem, dříve byla tato lhůta jen půl roku. Novinkou je také možnost spotřebitele dotčeného nekalou obchodní praktikou, například při porušování pravidel pro slevové  akce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření. V závislosti na tom, o jak závažnou nekalou obchodní praktiku se jedná, může zákazník místo odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu.

Dodání zboží do 30 dní

Lhůta pro dodání objednaného zboží bude díky novele zákona 30 dní od uzavření smlouvy. Podnikatel je povinen zboží spotřebiteli do 30 dnů dodat v případě, že se spotřebitelem nedohodne jinak.

Tlačítko objednat změní design

Tlačítko pro objednávku, na jaké jsou zákazníci při nákupech prostřednictvím internetu zvyklí, musí změnit podobu. Pro spotřebitele musí být jasnější, že se kliknutím na tlačítko skutečně zavazuje k objednávce a samotné „objednat“ již nestačí. Pokud je objednávka činěna kliknutím na tlačítko, musí být označeno jako „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou podobnou formulací, ze které je pro spotřebitele zjevné, že když klikne, musí zaplatit.

Konec falešných či zkreslených informací

Nová úprava výslovně označuje klamavou informaci za nekalou obchodní praktiku – dozorové orgány tedy budou důsledněji postihovat zveřejňování falešných recenzí od anonymních uživatelů, kteří nemusejí mít se spotřebiteli objednávajícími zboží daného podnikatele nic společného, i skrývání či úpravy již udělených recenzí tak, aby působily pozitivněji.

Personalizace cen

Novela přinese také přísnější úpravu pro informování spotřebitele o personalizaci cen, jak to známe například při nákupu letenek. Odůvodněna je praxí podnikatelů, kteří sledují a profilují chování spotřebitelů na základě automaticky ukládaných dat o jejich chování a na základě toho snižují či zvyšují cenu.

Digitální návod k použití zboží

Stávající právní úprava vyžaduje, aby byl k výrobku přiložen písemný návod. Písemná podoba může být dle české legislativy i elektronická, požadavek na písemnou podobu tedy nelze zaměňovat nutností poskytnout návod na papíře. Zákon ale nyní vyžaduje, aby byl písemný návod „přiložen“, což je v praxi vykládáno tak, že musí být návod papírový. Tento požadavek novela ruší, zejména s ohledem na rozvoj moderních technologií.

Vracení vyzkoušeného zboží

Zákazník může stejně jako doposud do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy na zboží zakoupeného přes e-shop. Nově by spotřebitel měl takto nakoupené zboží během lhůty pro odstoupení vyzkoušet pouze takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn při zkoušení v kamenné prodejně – toto pravidlo platilo již nyní, ale nebylo takto výslovně uvedeno v textu zákona. Pokud spotřebitel ve 14denní lhůtě po koupi zboží běžně používá a zboží se pak rozhodne vrátit, nemusí mu prodávající vracet plnou cenu. Nově totiž spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží v důsledku vyšší míry používání, než jaká je nutná k tomu, aby se seznámil s jeho vlastnostmi a zkontroloval, zda je funkční.

Omezení smluv po telefonu

Novela zpřísňuje podmínky pro uzavírání smluv po telefonu. Taková smlouva bude nově uzavřena až poté, co spotřebitel obdrží od podnikatele smlouvu v textové podobě a podnikateli učiněnou nabídku potvrdí elektronicky nebo ji podepíše v listinné podobě. Zakotvení tohoto pravidla je odůvodněno zneužíváním tohoto způsobu uzavírání smluv vůči seniorům.

Online tržiště

Novinkou je také úprava pro online tržiště – online tržištěm je portál provozovaný podnikatelem, který umožňuje spotřebitelům uzavírat na dálku smlouvy s jinými obchodníky nebo spotřebiteli (v globálním měřítku například Amazon). Tento typ služby dosud nebyl v českém právním řádu definován, ačkoliv je stále častěji využíván.

Digitální obsah a služby

Jedná se o zcela novou úpravu, která doposud nebyla na unijní ani národní úrovni uceleně regulována. Digitálním obsahem je zejména software, aplikace, e-knihy či audio soubory v jakékoliv podobě, například i v chytrých hodinkách či telefonu. Jako digitální službu je možné označit například služby sdílení video, audio či jiných souborů, digitální hry či sociální média. Digitální obsah a služba jsou navíc zpravidla chráněny právem duševního vlastnictví, jejich poskytovatel tedy musí disponovat příslušnou licencí.

Autor: nos

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah