TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY: Accenture - vezměte dítě do práce | e15.cz

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY: Accenture - vezměte dítě do práce

Vlastimil Poliačik

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Společnost Accenture, která ve 120 zemích světa poskytuje služby a poradenství v oblasti digitálních technologií, kybernetické bezpečnosti a podpory podnikových procesů, si vytkla jasný globální cíl – do roku 2025 chce mít ve společnosti rovné zastoupení mužů a žen a ve vedení firmy hodlá dosáhnout 25procentního zastoupení žen.

„V České republice toto kritérium splňujeme, a dokonce i překračujeme již nyní. Zároveň lokálně plníme a překračujeme i cíl týkající se žen ve vedení firmy,“ upozorňuje Šárka Vránová, personální manažerka společnosti.

V České republice je ve vedení společnosti Accenture v současné době 28 procent žen a celkově jich ve firmě pracuje 51 procent.

Všechna kariérní rozhodnutí ve společnosti se uskutečňují v souladu s interním předpisem, který zakotvuje princip meritokracie. To znamená, že odměňování jednotlivých zaměstnanců je závislé pouze na jejich výkonu a schopnostech. „Při rozhodování o individuálním povýšení nebo zvýšení mzdy jsou zvýhodněni zaměstnanci s vysokým  odnocením výkonu, což mimo jiné pomáhá společnosti tyto talentované zaměstnance udržet a dále rozvíjet a zároveň je zaručen nediskriminační přístup ke všem bez ohledu na pohlaví zaměstnance,“ vypočítává Šárka Vránová.

Společnost rozděluje zaměstnance do kariérních stupňů popsaných v interních předpisech. Cílem je zajistit, aby zaměstnancům za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náležela stejná mzda. Při vypisování volných pozic je podle Vránové zachovávána genderová neutralita.

„Při výběrovém řízení máme stále na paměti globální strategii Accenture na zajištění generového balancu,“ upozorňuje Vránová a dodává, že i při určování platových nabídek kandidátům rozhoduje pracovní zkušenost, vzdělání a jazyková vybavenost.

Komunita rodičů

Dobrovolná aktivita některých zaměstnanců firmy za silné podpory firmy přerostla do poměrně významné činnosti pod názvem Komunita rodičů. Její aktivity jsou zaměřené nejen na zaměstnance, kteří jsou rodiči, ale i na jejich děti. „Letos byl například úspěšný kurz první pomoci, který jsme pořádali jak v češtině, tak pro rodiče cizince v angličtině,“ říká Vránová.

Největší akci pořádá komunita pravidelně pod názvem Bring your child to work a účastní se jí obvykle bezmála dvě stovky dětí. „Jedná se o různé aktivity jako například výtvarné kroužky, sportovní akce, rukodělné dílničky, ale nezapomíná se ani na rozvíjení jejich vztahu k technologiím, a děti se proto mohou účastnit i workshopů zaměřených na programování,“ doplňuje.

Pracující matky: Máme svou cenu

Novinkou letošního roku jsou měsíční schůzky pracujících maminek Working Mothers, kterých se pravidelně účastní zástupkyně nejvyššího vedení a které slouží k tomu, aby si účastnice předávaly mimo jiné tipy, jak sladit osobní a pracovní život, a přinášely témata, s nimiž se pracující maminky setkávají denně, ale málo se o nich hovoří, jako například jakou přidanou hodnotu mají pracující maminky pro firmu. V tomto případě se účastnice workshopů shodly, že pracující maminky jsou velmi

efektivní v organizování svého času a jsou loajálnější k zaměstnavateli, který jim umožňuje flexibilní pracovní úvazky.

Mateřská a rodičovská dovolená: Stále v obraze

Firma se věnuje jak nastávajícím rodičům, tak těm, kteří jsou na rodičovské dovolené. „Pro ně společnost připravuje mimo jiné čtyřikrát ročně setkání, kde jsou rodičům poskytovány aktuální informace o dění ve firmě, legislativních změnách nebo o postupech při návratu do zaměstnání. Budoucí maminky mají svá speciální setkání. Ta se konají také čtyřikrát ročně a dozvědí se tam například, čemu se vyhýbat během těhotenství, jak se připravit na poslední den v práci nebo jak se chránit před baby burn-out syndromem a podobně,“ uzavírá Šárka Vránová.

Vzdělávání: Pryč s předsudky

Společnost organizuje pro členy vedení školení na pochopení a překonání takzvaných unconscious bias, což jsou hluboce zakořeněné, nevědomé stereotypy, které formují naše názory na charakter a schopnosti lidí okolo nás. „Takové předsudky se mohou týkat lidí z odlišných kultur, rozdílné sexuální orientace a ve velké míře právě i genderu,“ říká Vránová.

Kromě toho je všem zaměstnancům Accenture k dispozici globální interní stránka, kde je řada materiálů k tomuto tématu. V rámci Mezinárodního dne žen firma pořádá fórum na téma rovnosti žen a mužů. „Každoročně přivítáme externí řečníky, kteří diskutují s našimi zaměstnankyněmi.

Letošním tématem bylo jak sebevědomě přistupovat k novým technologiím a k pracovním výzvám.

„Jako hlavní přednášející jsme přivítali Rostyu Gordonovou Smithovou, uznávanou personalistku a zakladatelku iniciativy Minerva 21, jejímž cílem je posílit sebevědomí a spolupráci žen a jejich větší zapojení do společenského dění,“ popisuje akci Šárka Vránová.

V anketě hlasujte >>> zde

Autor: Vlastimil Poliačik

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah