Většina investorů kvůli inflaci svá portfolia nemění. Investovat se vyplatí v každé době

Dlouhodobě lze zpravidla porážet inflaci jedině investováním, nejlépe pravidelným.

Dlouhodobě lze zpravidla porážet inflaci jedině investováním, nejlépe pravidelným. Zdroj: Profimedia

Všudypřítomné zdražování nutí lidi přemýšlet, jak dál naloží se svými finančními prostředky. Podle šetření agentury MEDIAN pro společnost Broker Consulting se dopadů inflace obávají tři čtvrtiny dotázaných. Dvě třetiny z nich uvádí, že v rámci svých domácností stále disponují prostředky, které jim i v následujícím období umožní investovat do dlouhodobých finančních cílů, a mohou tak své úspory zhodnocovat.

Srpnové šetření agentury MEDIAN na reprezentativním vzorku více než tisícovky respondentů ukázalo, že 55 procent lidí reagovalo na aktuální vysokou inlaci tak, že převedli své finanční rezervy na spořicí účty. Téměř třetina lidí pak dala přednost investičním a podílovým fondům. Zajímavostí je, že k tomuto rozhodnutí přistoupili od jara do srpna většinou mladší lidé do 30 let a čtyřicátníci.

Podle 38 procent respondentů průzkumu je nejlepší strategií investovat pravidelně. 18 procent se domnívá, že ideální doba pro investování je „vždy“. Uvedený trend může být sice povzbudivý, je třeba si ale uvědomit, že stále pokulháváme za tím, jaká je situace na západ od našich hranic. Tam do pravidelného investování své peníze zpravidla ukládá mnohem větší část veřejnosti, říká hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

Nejčastěji Češi podle výzkumu investují do akciových a smíšených fondů. Ze třetiny se potom jedná o fondy dluhopisové. Právě ty podle expertů nabízí aktuálně zajímavé zhodnocení, které v posledních 10 letech nebylo na trhu běžné. Ne každý se však nyní rozhodl svoji investiční strategii upravit. Šetření totiž také potvrdilo, že kvůli inlaci nyní změny neplánuje 74 procent respondentů. „Paradoxně to, že mnozí investoři nemění s ohledem na současné dění zásadním způsobem svá portfolia, je dobrá zpráva. Investování je dlouhodobá činnost a dlouhodobé cíle bychom neměli měnit dle momentální nálady či dění na trzích. K úspěšnému plnění cílů pomocí investic vede pouze dlouhodobé investování do dobře diverzifikovaného portfolia,“ radí Martin Novák.

Převážná většina Čechů se však v každém případě domnívá, že v budoucnu bude třeba myslet na tzv. „zadní vrátka“ a domácí finance více plánovat. „Je nutné si uvědomit, že máme za sebou dva těžké roky v sevření koronavirových opatření, která pro některé obyvatele nebyla jednoduchá nejenom psychicky či osobně, ale také finančně. Kromě omezení některých zbytných výdajů je pro následující měsíce stále důležité myslet i na dlouhodobé cíle a nezapomínat na finanční plánování,“ připomíná Martin Novák. O tom, že bude nutné své domácí finance upravit, je totiž přesvědčeno 88 procent českých domácností. Nejčastěji se v té souvislosti jedná o lidi mezi 50 až 59 lety.

„Kvůli absenci finančního plánu a dostatečných rezerv se může situace řady českých domácností ještě zhoršit. Někteří s tím bohužel stále ještě moc nepočítají. Pořádek a přehled v příjmech a hlavně ve výdajích je ale důležitý v jakékoli době. Pokud toto není splněno, je finanční plánování pouhá iluze. Základem slušného finančního plánu je totiž právě přehled v příjmech a výdajích a následné stanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů, které si pomocí peněz chci splnit. Doporučuji obrátit se na zkušeného finančního a investičního konzultanta, který bezpochyby rád poradí a se správou osobních či rodinných financí pomůže,“ dodává Martin Novák.

Srpnové šetření agentury MEDIAN rovněž ukázalo, že pětina lidí má v této době naspořeno od 100 do 300 tisíc korun. Skupinu s úsporami od více než 300 tisíc do 500 tisíc a dále pak také od 0 do 10 000 korun představuje shodně 13 procent respondentů. Více než jeden milion korun má naspořeno devět procent českých domácností.

Graf: Broker Consulting, Investovani do dlouhodobych financnich ciluGraf: Broker Consulting, Investovani do dlouhodobych financnich cilu|E15

Výzkum byl realizován pro společnost Broker Consulting agenturou MEDIAN prostřednictvím dotazování online panelu (CAWI) pro internetovou populaci ČR 18+ podle základních sociodemografických ukazatelů (1022 respondentů) v období 18. – 25. srpna 2022.