Daně a investice: Kdy řešit akcie, podílové fondy a kryptoměny v daňovém přiznání?

Investice mohou být například akcie, podílové fondy, kryptoměny, dluhopisy a další cenné papíry. Víte jak vyplnit daňové přiznání?

Investice mohou být například akcie, podílové fondy, kryptoměny, dluhopisy a další cenné papíry. Víte jak vyplnit daňové přiznání? Zdroj: Pexels

V posledních letech stoupá zájem ze strany Čechů zhodnocovat své úspory pomocí investic. I s investicemi je však mnohdy spojena méně zábavná povinnost, a to jsou daně. Co si má běžný investor pohlídat? A kdy povinnost podávat daňové přiznání nevzniká?

Jakékoliv příjmy z investování podléhají zdanění podle Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. A i v případě, že jste zaměstnanec může vám v souvislosti s investováním vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu.

Termín pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2023 je třeba finančnímu úřadu odevzdat do 2. 4. 2024. Budete-li podávat přiznání elektronicky, je lhůta prodloužena o jeden měsíc, a to do 2. 5. 2024.  S daňovým poradcem lze pak přiznání odevzdat až do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do 1. července 2024.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání

V daňovém přiznání se rozlišují tři skupiny kapitálových příjmů. „Pokud si například vedete spoření u některé z bank, z úroku vám banka rovnou strhává 15 % procent. Ty představují srážkovou daň a v daňovém přiznání tento druh investice už nemusíte přiznávat.

Dalšími příklady mohou být třeba úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu, úroky z držení cenných papírů, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace atd.,“ uvádí Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy BrikkApp, s tím, že obdobné je to u příjmů osvobozených z daně, kterými jsou například stavební spoření nebo důchodové spoření, které je příspěvkem od zaměstnavatele.

Z pohledu investora a daňového přiznání vás pak bude zajímat především třetí skupina příjmů a tři paragrafy Zákona o daních z příjmu.

●        §8 příjmy z kapitálového majetku

Spadají sem například podíly na zisku nebo fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem, úroky z držby cenných papírů a výnosy dluhopisů, úroky z držení směnek, výnos z jednorázového vkladu.

●        §9 příjmy nájmu nemovitých i movitých věcí

Jestliže vlastníte nemovitost, kterou pronajímáte a touto činností generujete zisky, jste povinni tento příjem zdanit právě podle tohoto paragrafu.

●        §10 ostatní příjmy

Jde o příjmy z příležitostných činností či nájmů, příjmy z úplatného převodu nemovité či movité věci, příjmy zděděných práv nebo třeba výhry z hazardních her. 

Slovník investora: Osvojte si investiční newspeak >>>

Jak je to s kapitálovým majetkem?

Mějte na paměti jednoduchou poučku - ve chvíli, kdy bude součet vašich příchozích splátek z půjček bude větší než prostředky, které jste do nich v rámci participací investovali, jste povinni daňové přiznání podat.

●        P2P půjčky nebo třeba crowdfunding

Pokud jste zaměstnanec a máte příjem pouze ze závislé činnosti a jediný další příjem máte z (několika) participací, přiznání k dani z příjmu se vás nemusí týkat, pokud nemáte žádné další příjmy z podnikání, z nájmu nebo třeba z kapitálového majetku převyšující 20 000 korun.

Daňové přiznání je tedy nutné podávat až v případě příjmů převyšujících 20 000 korun za rok.

„Obecně platí, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 50 000 korun (ze všech činností) vyjma příjmů osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP),“ říká Jan Večerka.

Hranice 100 tisíc korun

Kvůli investicím nemusíte vyplňovat daňové přiznání, pokud vaše příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhly za rok 100 tisíc korun. „Ale pozor, jde o souhrnnou částku pro všechny vámi využívané platformy a investice. A pozor podruhé, nejde o zisk, ale skutečně o příjem, tedy celý objem prodaných cenných papírů. Pro lepší představu si uvedeme pár příkladů," vysvětluje investiční analytik společnosti Broker Trust Pavel Beneš a uvádí příklady.

  • Příklad 1: Pokud jste v daném roce prodali cenné papíry (které držíte méně než tři roky, viz níže) za 95 tisíc korun, je váš příjem 95 tisíc korun a daňové přiznání podávat nemusíte. 
  • Příklad 2: Pokud prodáte cenné papíry za 105 tisíc korun, je váš příjem 105 tisíc korun a daňové přiznání podávat musíte. Vyplňovat budete celou výši příjmu (105 tisíc korun), byť daň zaplatíte pouze ze zisku, tedy z rozdílu mezi cenou, za kterou jste cenné papíry nakoupili a prodali.
  • Příklad 3: Daňové přiznání musíte podat i v případě, že prodáváte cenné papíry se ztrátou, pokud jejich objem přesáhne hranici 100 tisíc korun. Na daních v reálu nic platit nebudete, protože jste nedosáhli zisku, ale administrativě se bohužel nevyhnete.

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Časový test jsou 3 roky

Dalším faktorem, který má vliv je tzv. časový test. Pokud jste prodané cenné papíry drželi minimálně po dobu tří let, takové příjmy do daňového přiznání uvádět nemusíte. Z akcií, které jste koupili a držíte, daň platit nemusíte, byť jejich kurz může stoupat.

●        Podílové fondy

Pokud máte své investice uložené v podílových, daně máte bez starostí. Investor neplatí daně z případných dividend. Avšak rozhodnete-li se prodat svůj podílový list, potom se vás odvod daně týká. Od daně je investor osvobozen, pokud podílový list držel déle než tři roky nebo prodejem získal méně než 100 000 za rok.

V některých situacích – a docela často se na ně zapomíná – se do hry dostane jak stotisícová hranice, tak i časový test. "Může to vypadat třeba takto: Prodáte například podílové listy ze dvou fondů, kdy listy prvního fondu v hodnotě 70 tisíc korun držíte dva roky a listy druhého fondu v hodnotě 60 tisíc korun držíte čtyři roky. Stotisícový limit je překročený, takže musíte podat přiznání, daň budete platit ale pouze z prodeje listů prvního fondu, které držíte méně než tři roky. Daň budete platit samozřejmě jen v případě, že z tohoto prodeje máte zisk," vysvětluje Pavel Beneš.

●        Akcie a dluhopisy

V tomto případě se daní vyplacené dividendy a úroky. A daní je plátce příjmu. Pokud akcie či dluhopisy prodáváte, tak v daňovém podání by investor měl příjmy uvést, podléhat budou 15% dani. I zde ale bude platit kritérium doby držení a hodnota transakce.

●        Kryptoměny

Bitcoin a další kryptoměny se daní dle zmíněného §10 ostatní příjmy. Investor je povinen uvést příjmy z kryptoměn, avšak může i uvést náklady vyložené na získání dané kryptoměny. Platí to i pro obchod a převod kryptoměn mezi sebou.

Prodej nemovitosti

U prodeje nemovitosti záleží mimo jiné na datu koupě. „Pokud jste nemovitost koupili před rokem 2021 a bydleli v ní více než 5 let, jste od daně osvobozeni. Pokud jste si nemovitost pořídili po roce 2021, a plánujete její podej, buďte připraveni ji držet alespoň 10 let či daň zaplatit. Existují samozřejmě i způsoby, jak se platbě vyhnout.

Od daně z příjmu z prodeje můžete být osvobozeni, pokud jste v této nemovitosti měli alespoň 2 roky trvalé bydliště nebo jste utržené peníze použili pro vlastní bytovou potřebu. Proti příjmům můžete opět použít náklady na pořízení nemovitosti,“ říká Jan Večerka.

Pozor na investiční platformy

Jestliže investujete prostřednictvím platforem, jako je například Edward, Portu nebo Fondee, záleží vaše povinnost podat daňové přiznání na tom, co se s vaší investicí během uplynulého roku „dělo“.

„Je totiž možné, že správce vašeho portfolia během roku prodával a nakupoval cenné papíry tak, aby dodržel vaši investiční strategii, zvýšil váš zisk nebo vaši investici ochránil před propadem. I když jste si z těchto platforem nemuseli vybrat žádné peníze na běžný účet, díky provedeným obchodům vám mohly v rámci vašeho portfolia vzniknout příjmy nad 100 tisíc korun, které je třeba uvést do daňového přiznání.

Od každé takové platformy byste měli začátkem každého roku obdržet podklad, kde bude jasně uvedeno, jaké částky máte případně do daňového přiznání uvést,“ říká investiční analytik společnosti Broker Trust Pavel Beneš.