České bankovnictví je na tom nejlépe v regionu | E15.cz

Vše o vizionářích

Vše o vizionářích Vstoupit do speciálu

České bankovnictví je na tom nejlépe v regionu

České bankovnictví je na tom nejlépe v regionu
Česká národní banka
• 
ZDROJ: Euro Tomáš Novák

Zdeněk Pečený

Pět let po vypuknutí finanční krize probíhá oživení evropského bankovního sektoru velmi pomalu. Loňský rok byl pro banky náročný a letošní lepší nebude. České banky čeká pokles teprve letos. V rámci Evropy přetrvávají markantní regionální rozdíly. Ukázala to studie firmy A. T. Kearney.

Český bankovní sektor vychází z panevropského srovnání velmi dobře. Česko patří mezi několik států se stabilní výkonností, tuzemský bankovní sektor finanční krizi v loňském roce výrazněji nepocítil. Naopak tři největší tuzemské banky loni celkem vydělaly rekordních 47 miliard korun.

České banky dosahují ve srovnání s jinými trhy střední a východní Evropy výrazně vyšších výsledků a přibližují se výkonnosti západoevropských bank. Česko patří mezi nejefektivnější bankovní trhy v Evropě z hlediska podílu výdajů na příjmech, a to především díky solidním příjmům a vyšší produktivitě práce, než byl průměr východoevropského regionu.
Podle studie Radar retailového bankovnictví 2013 trh nepoukazuje na skrytá rizika a výše nesplacených úvěrů je na předkrizové úrovni.

Bankovní nákladyBankovní nákladyAutor:

Vysoká míra rezerv způsobila tlak na celkovou ziskovost evropských bank. Zisk na zákazníka poklesl o více než třicet procent ve srovnání s rokem 2007 a o šestnáct procent v porovnání s rokem 2011. Příčinou tohoto stavu jsou některé státy středomoří a jihovýchodní Evropy. Průměrný zisk české banky na zákazníka se udržel na evropském průměru 144 eur. Například portugalské banky ztrácejí v průměru 69 eur na každého zákazníka retailového bankovnictví. Naopak švýcarské banky vydělají v průměru 393 eur na každého zákazníka.

Za posledních pět let se podíl výdajů k celkovým příjmům u evropských bank pohyboval mezi 58 a 59 procenty. Celková stabilita ukazatele podle studie naznačuje, že banky v souladu s očekávaným vývojem příjmů efektivně řídí své náklady.
„To ale také poukazuje na skutečnost, že mnoho bank neudělalo výrazné změny ve svých obchodních a provozních modelech,“ připomíná Jiří Steif. V loňském roce Česká republika dosáhla 53procentního podílu výdajů na celkových příjmech, což ji řadí k evropské špičce v podílu výdajů na celkových příjmech.

Novinky v mobilních platbách

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!