KKCG dál přebírá pohledávky za Sazkou

Sazka

Sazka Zdroj: CTK

Skupina KKCG pokračuje v odkupu pohledávek věřitelů zkrachovalé Sazky. Na přelomu dubna a května společnost KKCG Structured Finance získala pohledávky deseti vodohospodářských společností spřízněných s firmou Veolia Voda ČR včetně jí samotné. Výše pohledávek, které změnily majitele, činí zhruba 13 milionů korun.

Na rozdíl od některých předchozích případů není důvodem odkupu snaha dál snížit počet věřitelů, kteří by potenciálně chtěli napadnout loňský prodej podniku Sazka společnosti Sazka sázková kancelář. Tu rovným dílem vlastní skupiny KKCG a PPF. Prodej nyní zpochybňují minimálně tři žaloby. Dvě z nich, ze strany firem Deutsche Forfaith a NLB Factoring, byly podle dřívějších vyjádření skupiny KKCG podány právě kvůli nedohodě na odkupu pohledávek.

Důvodem aktuální transakce je podle mluvčího KKCG Dana Plovajka to, že jednotlivé vodohospodářské společnosti jsou obchodními partnery nové Sazky. Přes terminály Sazky lze od března hradit faktury za vodné a stočné firmám ze skupiny Veolia Voda. „Díky odkupu jejich pohledávek nemusejí tito obchodní partneři čekat na ukončení celého insolvenčního řízení a částečnou úhradu jejich zapsaných pohledávek z výtěžku konkurzu,“ řekl Plovajko.

„Pohledávky byly KKCG prodány za hodnotu, o které se dle dostupných informací domníváme, že budou výhodnější než výnos z konkurzní podstaty,“ řekla ředitelka komunikace a marketingu Veolie Marcela Dvořáková. Společnost při prodeji vzala v potaz i rychlost insolvenčního řízení. „Podle dostupných informací a množství incidenčních sporů nelze předpokládat rychlé ukončení,“ dodala Dvořáková.

V minulosti již skupina KKCG převzala pohledávky například od společnosti Sidereus Holding ve výši 463 milionů korun, České spořitelny za 216 milionů nebo firmy ETO prostřednictvím PPF Healthcare ve výši 254 milionů.
Svou původní pohledávku ve výši 419 milionů korun tak skupina KKCG více než ztrojnásobila. Další pohledávky KKCG vlastní zprostředkovaně přes Sazku sázkovou kancelář. Celkově soud registruje přes dva tisíce pohledávek za Sazkou v celkové výši přes 15 miliard korun.