Mámo, táto, nesahej mi na stavebko! Naspořené peníze patří dítěti | e15.cz

Mámo, táto, nesahej mi na stavebko! Naspořené peníze patří dítěti

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Marek Podhora/Mlada fronta E15
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rodiče se k penězům, které posílali na stavební spoření svého dítěte, nedostanou tak snadno jako dřív. Nový občanský zákoník upravuje podmínky toho, jak můžou zákonní zástupci nezletilého nakládat s jeho majetkem.

Skoro každá šestá smlouva o stavebním spoření se v Česku zakládá nezletilé osobě. Rodiče tak šetří dětem peníze do začátku. Někdy ale nečekané okolnosti přivedou rodiče k předčasnému výběru peněz. A jindy se stavební spoření dítěti uzavírá jen kvůli tomu, aby se do rodinného rozpočtu přisypala státní podpora; ta je dnes dva tisíce korun ročně.

Rodiče, kteří tuto strategii využívají, by ovšem měli zpozornět. K penězům ze stavebního spoření dítěte se už nedostanou tak snadno jako dřív. Stavební spořitelny se obávají, aby kvůli tomu zbytečně nekončily před soudem.

V minulosti se už několikrát stalo, že dítě zažalovalo své rodiče i stavební spořitelnu kvůli tomu, že se s penězi z jeho stavebního spoření nakládalo bez rozhodnutí opatrovnického soudu. Toto rozhodnutí doteď stavební spořitelny požadovaly spíš výjimečně, pro vyplácení stavebka jim ve většině případů stačil pouze notářsky ověřený souhlas obou rodičů nezletilého klienta.

Jaký podíl „dětských“ smluv spořitelny evidují?
Českomoravská stavební spořitelna: „Nezletilým klientům patří asi jedna šestina aktivních smluv ČMSS. Tento poměr je v posledních letech stabilní.“
Stavební spořitelna České spořitelny: „Evidujeme cca 15 procent smluv o stavebním spoření nezletilých účastníků. Toto číslo je dlouhodobě neměnné.“
Wüstenrot stavební spořitelna: „Podíl smluv o stavebním spoření nezletilých osob v posledních letech trvale mírně roste, k 31. 12. 2011 činil 19,2 procenta, v roce 2012 to bylo 20 procent a koncem loňského roku již 21 procent.“
Raiffeisen stavební spořitelna: „Podíl nezletilých klientů je u nás u platných smluv přes 14 procent, toto číslo v posledních letech mírně klesá.“
Modrá pyramida stavební spořitelna jako jediná na dotazy k tomuto článku neodpověděla.

S benevolencí spořitelen je ale zřejmě konec. Může za to nový občanský zákoník, konkrétně paragraf číslo 898, který upřesňuje, jakým způsobem můžou zákonní zástupci nezletilého nakládat s jeho majetkem: „K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.“

Advokát Richard Gürlich k tomu dodává: „Zatímco zákon o rodině omezoval rodiče, co se týče dispozice s majetkem dítěte toliko, že jim stanovil povinnost spravovat majetek dítěte s péčí řádného hospodáře, nový občanský zákoník ukládá kromě této povinnosti i omezení možnosti rodiče nakládat s majetkem dítěte pouze se souhlasem soudu.“

Peníze ze stavebka jsou dítěte

Problém je v tom, že mezi zdůrazňovanými výhodami stavebního spoření se často objevuje i „maximalizace“ státního příspěvku pro celou rodinu. Rodiče se pak domnívají, že když svému potomkovi stavební spoření založí a posílají na něj peníze, můžou po skončení smlouvy nakládat s naspořenými finančními prostředky podle libosti.

„Stavební spoření vedené ‚na dítě‘ je často používaný termín a také poměrně silně zakořeněný omyl. Máme-li být terminologicky přesní, pak jde o stavební spoření dítěte, které za něj uzavřeli, mění a vypovídají zákonní zástupci. Nicméně stavební spoření je dítěte. Výhodou pro rodiče je tedy skutečnost, že mohou dítěti zajistit produkt, který mu později usnadní život – zlepší bydlení, profinancuje studia a podobně,“ připomíná tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Zákon ani dosavadní soudní praxe v zásadě nepředpokládají, že by rodiče mohli posílat finanční prostředky na účet svému dítěti z jiného důvodu, než že mu je chtějí darovat.

„Praxe stavebních spořitelen se vyvinula tím směrem, že pokud je k dispozici ověřený podpis obou rodičů, kteří s nakládáním s prostředky dítěte souhlasí, tak spořitelna peníze zpravidla uvolní. Za tím je zřejmě úvaha, že pokud se oba rodiče shodují v dispozici s prostředky, tak není velká pravděpodobnost, že je bude dítě po dosažení plnoletosti žalovat kvůli tomu, že mu způsobili škodu, když ho proti jeho zájmům zbavili části majetku,“ říká Stanislav Holeš z právního oddělení společnosti Partners.

Zároveň upozorňuje, že upřesnění v novém občanském zákoníku situaci na trhu s největší pravděpodobností změní a stavební spořitelny budou souhlas opatrovnického soudu požadovat mnohem častěji.

Stavební spořitelny budou přísnější

Na první pohled se sice zdá, že nový občanský zákoník zas tak mnoho nemění, některé rodiče ale můžou od založení stavebního spoření pro dítě odradit komplikace, které by v budoucnosti mohly nastat při výběru peněz z ukončené smlouvy.

„Pro rodiče to znamená, že musí najít advokáta, který jim sepíše žádost k opatrovnickému soudu, a pak bude nějakou dobu trvat, než o tom soud rozhodne – i když třeba jen v řádu několika týdnů,“ podotýká právník Stanislav Holeš.

Podle něj bude ale mnohem větší problém v tom, že rodiče budou muset uvést nějaký věrohodný a obhajitelný důvod, proč sahají na majetek dítěte.

Celý článek je na serveru Peníze.cz

Ostře sledované spoření

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah