Miliardář Sehnal prodává pojišťovnu Slavia | E15.cz

Miliardář Sehnal prodává pojišťovnu Slavia

Miliardář Sehnal prodává  pojišťovnu Slavia
Pavel Sehnal, SPGroup
• 
ZDROJ: E15 Eduard Erben

Vladan Gallistl

Skupina SPGroup miliardáře Pavla Sehnala prodává Slavia pojišťovnu. Informaci deníku E15 potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů. „Na trhu se o tom mluví již delší dobu,“ uvedl jeden z nich. Pavel Sehnal ovšem tvrdí, že v současnosti to už není aktuální. „Je to rok a půl stará informace. Začal se prodávat Triglav a ještě hasiči (Hasičská vzájemná pojišťovna – pozn. aut.) a my jsme od toho upustili.“

Nicméně s prodejem stále pomáhá SPGroup bankovní dům Raiffeisenbank. „Mají na to mandát,“ uvádí zdroj deníku E15 z pojišťovacích kruhů. Prodej ovšem může komplikovat složitá situace pojišťovny. Za poslední dva roky totiž prodělala 162,4 milionu korun. Auditor dal navíc loni firmě výrok s výhradou. Ten například doporučil snížit v účetnictví hodnotu nemovitostí a pohledávek.

Podle vedení společnosti není však další působení Slavia pojišťovny ohroženo. „Tato účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by byly nutné v případě, že by společnost nebyla schopna naplnit regulatorní požadavky a pokračovat ve své obchodní činnosti,“ uvedl ve výroční zprávě pojišťovny předseda představenstva Radek Žďárecký. Letos v lednu navíc akcionář pojišťovny – Capital Management Company – poskytl podle výroční zprávy dobrovolný peněžitý příplatek 53 milionů korun na zvýšení vlastního kapitálu Slavia pojišťovny.

Prodej pojišťovny Slavia tak zřejmě nebude takovým úspěchem, kterého dosáhl Sehnal s Českou podnikatelskou pojišťovnou. Tu prodal před devíti lety konkurenční Kooperativě a vyinkasoval za ni miliardy korun. Slavia pojišťovna je nejstarší ryze český pojišťovací ústav na tuzemském trhu. Založena byla v roce 1868. V minulém roce vybrala na pojistném přes 726 milionů korun.

Slavia pojišťovna se soudí s ČNB

Pojišťovací dům Slavia totiž vede spor s Českou národní bankou. Důvodem je rozdílný pohled na zajištění závazků vůči České kanceláři pojistitelů (ČKP), která zastřešuje pojišťovny poskytující povinné ručení. Centrální banka vnímá rezervy na závazky vůči ČKP jako nedostatečné, má totiž rozdílný pohled na zajištění závazků, které si pojišťovna domluvila se zajišťovnami, což jsou pojišťovny pojišťoven.

„Česká národní banka toto zajištění považuje za neefektivní,“ uvádí pojišťovna ve své výroční zprávě za loňský rok. Pojišťovna kvůli tomu nejprve podala rozklad proti správnímu rozhodnutí ČNB, který však centrální banka zamítla. Přede dvěma lety proto Slavia pojišťovna podala proti verdiktu centrální banky žalobu. „Zmíněný spor s ČNB stále trvá a Slavia pojišťovna se k němu nechce v tuto chvíli vyjadřovat,“ uvedl mediální zástupce pojišťovny Jakub Koutek.

S výhradami auditora

Ve své výroční zprávě za uplynulý rok pojišťovna uvádí, že uzavřené zajistné smlouvy jsou platné a jednotliví zajistitelé potvrdili svůj případný závazek podílet se na plnění vůči ČKP. „Samotné zajištění se neliší od zajištění závazků za Českou kanceláří pojistitelů, které jsou využívané jinými pojišťovnami,“ uvádí pojišťovací dům ve výroční zprávě. Nicméně i kvůli rezervám na závazky vůči ČKP dal pojišťovně auditor za loňský rok výrok s výhradou. „Ze zajistných smluv nelze jednoznačně dovodit, že by kryly závazky vůči ČKP, jejichž plnění bude ČKP požadovat po skončení jejich účinnosti,“ uvádí ve své zprávě auditor, kterým je společnost Deloitte Audit.

Není proto podle auditora zároveň jasné, zda pohledávka za zajistitelem na základě roční smlouvy kryje příslušnou výši rezervy, která bude ze strany České kanceláře pojistitelů „reálně čerpána až v průběhu mnoha následujícících let.“ Zároveň by podle auditora měla být snížena hodnota nemovitostí o 27 milionů korun a pohledávka vůči společnosti Association firm o 18 milionů korun. K výroku auditora se společnost na dotaz E15 nevyjádřila.

Ve výroční zprávě ale předseda představenstva Radek Žďárecký uvedl: „Vedení pojišťovny se domnívá, že vykazovaný zajistný podíl na rezervě na závazky České kanceláře pojistitelů odpovídá věrnému a poctivému obrazu účetnictví a nesouhlasí s výhradou auditora.“

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!