Omezené cestování má vliv i na exportní financování, přesto je práce pestrá

.

. Zdroj: Shutterstock

Ačkoliv se vinou pandemie projekty a exportní kontrakty, které lze obtížně dojednávat online, posouvají v čase, dosáhla v Raiffeisenbank hodnota financovaných transakcí více než dvojnásobku předcházejícího roku. Jak probíhal předcházející rok a jaké jsou další plány osvětlil Petr Fiala, ředitel divize exportního, obchodního financování a factoringu Raiffeisenbank.

Jak se exportnímu financování daří?

Rok 2020 byl velmi pestrý z pohledu transakcí, klientů i destinací, kam financovaný export mířil. Dokončovaly se jak exportní transakce rozpracované v předešlém roce, tak ty nové. Celková hodnota financování u transakcí realizovaných v roce 2020 přesáhla 220 milionů eur, což je více než dvojnásobná hodnota předcházejícího roku. I z pohledu počtu nových transakcí (bez vlivu objemu), došlo téměř ke dvojnásobnému růstu.

Do kterých zemí jste českým exportérům pomohli?

Mimo EU jsme podpořili export do zemí jako Ukrajina, Bělorusko, Malajsie, Jižní Korea nebo Turecko. Je patrný širší geografický záběr našich klientů, kteří se nebojí s naší pomocí exportovat a uspět v nejrůznějších koutech světa. Jsme rádi, že díky kompetencím a zkušenostem je do těchto koutů můžeme doprovázet.

Spustili jste službu „Small ticket lending“ v Export Finance. V čem spočívá?

Tato služba je vhodná pro české exportéry, kteří dobývají nové trhy, a jejich zahraniční partnery. Za small ticket lending v exportním financování jsou považovány sumy v rozmezí od dvou do deseti milionů eur. Protože takové obchody musíme dělat pružně a elegantně, vyvinuli jsme pro tyto účely speciální aplikaci eSPEEDTRACK.

Jak to funguje?

Český vývozce pošle svému zahraničnímu odběrateli, který požaduje financování, jeden link a odběratel nám do připravené struktury nahraje všechny potřebné údaje k zamýšlenému kontraktu online. My to posoudíme, získáme stanovisko příslušné státní exportní agentury (EGAP) a můžeme velmi rychle obě strany kontraktu informovat, zda obchod profinancujeme. Chceme, aby se exportní financování netýkalo jen obřích kontraktů za stamiliony eur, ale i běžnější podnikatelské činnosti.

Jak vám zatím funguje loni spuštěný eSPEEDTRACK?

Ihned po spuštění byla velmi pozitivní reakce exportérů, kterým byl eSPEEDTRACK představen. V tomto řešení vidí zlepšení jejich konkurenceschopnosti a zároveň jednoduchý a efektivní nástroj, jak požádat o exportní financování. Již po prvních měsících po spuštění evidujeme konkrétní poptávky. Plán je postupně představovat dále toto řešení českým exportérům a jejich klientům.

Jak exportní financování narušuje covid-19?

Projekty a exportní kontrakty, které lze obtížně dojednávat v online prostředí se posunují v čase. Omezené cestování má tedy na exportní financování určitě vliv.

Nějaké novinky?

I do exportního financování se postupně dostává téma udržitelného financování. Kromě toho probíhá diskuze nad revizí OECD konsenzu, který stanovuje základní podmínky podpory exportu a mají vliv na exportní financování jako takové.