Pandemie překopala svět financí. Krize může mít horší dopady než ta minulá, říkají odborníci

„Dnes si ředitelé mimo jiné myslí, že pandemie přeroste v ekonomickou krizi. Dnes ale vidíme, že ta krize nastává a z pohledu ekonomického může mít mnohem větší dopady, než měla krize v roce 2008,“ říká prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec.

„Dnes si ředitelé mimo jiné myslí, že pandemie přeroste v ekonomickou krizi. Dnes ale vidíme, že ta krize nastává a z pohledu ekonomického může mít mnohem větší dopady, než měla krize v roce 2008,“ říká prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec. Zdroj: Michael Tomeš, E15

Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů
Společnost SAP, která dnes funguje celkem ve 130 zemích, je lídrem na trhu podnikového aplikačního softwaru a pomáhá společnostem všech velikostí co do jejich fungování.
3
Fotogalerie

Svět financí se během pandemie výrazně změnil. Firmy v nejrůznějších odvětvích začaly využívat digitální technologie víc než kdy dříve a zákazníci očekávají výhradně nabídky na míru. V oblasti financí se během pandemického období zrodilo pět velkých trendů, které mají na toto odvětví přímý dopad v jeho rozvoji, zaznělo na konferenci SAP Industry Days.

„Finanční instituce budou nuceny přehodnotit bankovnictví od základů. To pak ovlivní způsob, jakým komunikují se zákazníky, jak spravují tradiční produkty, procesy, finanční a rizikové operace,“ říká Dražen Tomić, ředitel SAP Financial Services Industry pro střední a východní Evropu, na virtuální konferenci SAP Industry Days: Financial Services Days

Během pandemie vzniklo pět hlavních megatrendů v oblasti financí, které mají na tuto oblast dopad v jejím rozvoji. Mezi tyto trendy patří nejen hyperpersonalizace, move2cloud, přijímání nových technologií, regulace, ale i náklady a marže. 

Smyslem hyperpersonalizace je vyhovět zákazníkům ještě víc než kdy jindy a změnit tak svůj firemní byznys model ve vztahu k zákazníkům. „Zákazníci v důsledku digitalizace za sebou nechávají mnohem větší datovou stopu než kdy dříve a očekávají precizní nabídky na míru,“ vysvětluje Tomić. 

Mění se ale i množství a typ nových technologií, které se firmy musejí naučit přijímat. Výrazně se rozrostl rozsah nejrůznějších podmínek a regulací, ale i objem dat, které firmy a banky o zákaznících shromažďují. „Příkladem může být ESG, tedy environmentální sociální odpovědnost, kterou musejí společnosti ve finančních službách přijmout a reportovat,“ objasňuje Tomić.

Trend nákladů a marží se váže na skutečnost, že žijeme v prostředí nulových úroků již několik let. „Na trhu, kde jsou nulové úrokové sazby, na trhu, kde banky a pojišťovny nejsou schopny rozlišovat mezi tradičními produkty, pak otázka zní, zda vůbec můžeme zůstat relevantní a jak můžeme poskytovat nové služby našim zákazníkům?“ uvádí Tomić.

Obří transformace v oblasti financí dopadá ve velké míře na rozpočty každé společnosti. Podle průzkumu Klubu finančních ředitelů mezi finančními šéfy firem bude největším rizikem pro jejich podnikání globální recese. Na začátku pandemie globální recesi podle průzkumu nikdo neočekával a jevilo se to všem spíše jako lokální záležitost. 

„Dnes si ředitelé mimo jiné myslí, že pandemie přeroste v ekonomickou krizi. Dnes ale vidíme, že ta krize nastává a z pohledu ekonomického může mít mnohem větší dopady, než měla krize v roce 2008,“ říká prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec. Zároveň se ale podle průzkumu finanční ředitelé domnívají, že se ekonomika vrátí do „normálu“ do dvou let.

Pandemie ale podle Brabce ukázala, že firmy, které měly mezi svými dlouhodobými plány i plány krizové, uspěly a nezhroutily se. Byly schopné reagovat na změny, byly flexibilní a s využitím krizového plánu jim šlo všechno lépe. Velkým problémem ale začíná být a do budoucna bude oblast lidských zdrojů. Všechny firmy tuto oblast do budoucna vnímají jako silně kritickou. „Zaměstnanec bude vaším zákazníkem. To bude do budoucna velká výzva, což platí nejen pro podnikatelskou sféru, ale i pro jakákoli odvětví,“ upozorňuje Brabec.

Zároveň se ale firmy během koronavirové krize naučily spoustu nového. „Společnosti v důsledku pandemie snižují své náklady, naučily se řídit své „cash flow“, digitalizují, poohlížejí se po investicích a chtějí využít nasbíraná data o zákaznících,“ zdůrazňuje Brabec.

Společnost SAP, která dnes funguje celkem ve 130 zemích, je lídrem na trhu podnikového aplikačního softwaru a pomáhá společnostem všech velikostí co do jejich fungování. Společnost disponuje analytickými technologiemi, které pomáhají proměnit klasické podniky v inteligentní. 

Video placeholde
Koronavirus mutuje. Jsou nové varianty nebezpečné? • Videohub