Tuzemské banky by odolaly i eskalaci dluhové krize | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Tuzemské banky by odolaly i eskalaci dluhové krize

Tuzemské banky by odolaly i eskalaci dluhové krize
ilustrační foto
• 
ZDROJ: CNB

ČTK, sal

I kdyby došlo k eskalaci dluhové krize a ekonomika se vyvíjela silně nepříznivě, české banky by takovému negativnímu šoku odolaly. Vyplývá to z výsledků zátěžových testů bankovního sektoru, které provedla Česká národní banka (ČNB) na datech ke čtvrtému čtvrtletí loňského roku.

Kapitálová vybavenost celého odvětví by i při silně nepříznivém scénáři zůstala nad požadovanými osmi procenty, některé banky by ale musely doplnit kapitál. Na konci roku 2011 kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v Česku činila 15,2 procenta.

Z negativního scénáře Dluhová krize, který kombinuje negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou eskalací dluhové krize zadlužených zemí eurozóny vyplývá, že několik bank by se dostalo do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti.

„Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR do regulatorního minima osmi procent by banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o přibližně 19 miliard korun (0,5 procenta HDP),“ uvedla ČNB. Nejde prý však o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu sektoru.

Vývoj kapitálové přiměřenostiVývoj kapitálové přiměřenostiAutor: CNB

ČNB v tomto scénáři simulovala dodatečnou zátěž prostřednictvím předpokladu o znehodnocení třetiny všech expozic největších českých bank vůči svým mateřským skupinám. V takovém případě by kapitálová přiměřenost bankovního sektoru klesla k osmi procentům a výše potřebných kapitálových injekcí by pro tuto extrémní variantu zátěžového scénáře činila podle ČNB 33 miliardy korun. ČNB ovšem takový vývoj považuje za extrémní a vysoce nepravděpodobný.

Základní scénář testování odpovídá v prvních dvou letech oficiální únorové makroekonomické prognóze ČNB, která počítá se stagnací ekonomiky a jejím nevýrazným růstem od druhé poloviny roku 2013. V tomto scénáři počítá ČNB od poloviny letošního roku s růstem podílu úvěrů v selhání u nefinančních podniků k téměř devíti procentům. V případě domácností se podíl problematických úvěrů v dvouletém horizontu měl zvýšit podle centrální banky k šesti procentům. V posledním roce tříletého horizontu však podíl úvěrů v obou sektorech již postupně klesá.

Alternativní scénářeAlternativní scénářeAutor: CNB

Zdroj: ČNB

Nebezpečím jsou dividendy

„Uvedené výsledky testů by se podstatně zhoršily v případě, že by banky daným šokům čelily se sníženou výchozí kapitálovou přiměřeností například z důvodu vyšších než plánovaných výplat dividend v průběhu roku 2012,“ varovala ČNB.

V testech ČNB rovněž prodloužila časový horizont, do kterého promítá své testy. „Za účelem přesnějšího zachycení účinků šoků byl dosavadní dvouletý horizont zátěžových testů prodloužen a odolnost bank vůči silně nepříznivému vývoji je nyní nově testována pro období tří let,“ uvedl člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek.

Autor: ČTK, sal
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!