Zlepšování obchodních postupů a návratnosti investic díky softwaru pro rozpoznávání dokumentů | E15.cz

Zlepšování obchodních postupů a návratnosti investic díky softwaru pro rozpoznávání dokumentů

ZDROJ: ABBYY SOLUTIONS LTD
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Tváří v tvář stále se měnícímu obchodnímu prostředí, tvrdé konkurenci a intenzivní digitalizaci se dnes společnosti musejí rychle a efektivně přizpůsobovat vývoji situace. Některé inovace vyžadují velké množství zdrojů a prostředků (časových i finančních) a předpokládají složitou realizaci. Tok dokumentů pro kancelářské pracovníky vždy představoval noční můru. Na první pohled se vše může zdát pouze nepříjemné. Ve skutečnosti jde však o závažný problém, s nímž jsou spojeny významné finanční náklady.

Uveďme několik statistických údajů: V průměrné české společnosti s 50 zaměstnanci se ročně věnuje 480 (!) hodin přepisování textů z tištěných, naskenovaných nebo nafocených dokumentů. Převedeno na peníze jde o náklady přinejmenším ve výši 8 000 €. To je 8 000 € naprosto zbytečně promrhaných peněz, přičemž těmto nákladům se lze snadno vyhnout.

Další běžný problém spočívá v práci s dokumenty PDF. Vzpomínáte si, kolik času naposledy zabraly úpravy, převody a kopie informací ze souborů PDF? A byli jste spokojeni s výsledky? Odpověď na tuto otázku nejspíš zní „Ne“. A není to žádné překvapení: 2/3 kancelářských pracovníků naráží při práci s dokumenty PDF na problémy, takže v tom nejste sami.

Nezáleží na velikosti společnosti ani odvětví, v němž podniká – na tyto potíže se naráží téměř ve všech organizacích. A všechny výše zmíněné problémy mají jedno společné řešení – a tím je nedávno vydaná verze známého programu ABBYY FineReader 14. Nová verze aplikace FineReader umožňuje práci se všemi tištěnými a naskenovanými i s dokumenty PDF následujícím způsobem:

  1. Práce se soubory PDF stejným způsobem jako se soubory aplikace MS Word. Můžete upravovat texty i obrázky, přidávat či odstraňovat stránky nebo měnit jejich pořadí v dokumentech PDF.
  2. Převody skenů, tištěných dokumentů a dokumentů PDF do všech typů formátů s možností úprav – Word, Excel, PowerPoint apod. Nyní můžete rychle najít jakékoli informace v textu, tabulkách či obrázcích, kopírovat je a upravovat.
  3. Porovnávání smluv a dohod v různých formátech – např. naskenovaných kopií, PDF, nebo dokonce tištěných smluv. Program rozpozná text, najde rozdíly a zvýrazní veškeré zásadní změny.

S tak rozsáhlou paletou funkcí nemusíte přemýšlet o koupi žádného dalšího softwaru pro provádění úloh souvisejících s dokumenty. Koupě aplikace FineReader 14 tedy šetří rozpočet společnosti a představuje vysoký potenciál návratu investice. Podívejme se blíže na pár čísel.

Organizaci s 50 zaměstnanci trvá v průměru 8 měsíců, než se plně zaplatí nákup aplikace ABBYY FineReader 14. Návratnost investice v tomto případě činí 210 % během dvou let. A není nutno dodávat, že se jedná o úspěšnou střednědobou investici. Aplikace FineReader vám dává příležitost zvýšit efektivitu kancelářských pracovníků, a tedy zvýšit efektivitu celé společnosti.

Stáhněte si zkušební verzi aplikace FineReader a začnete zlepšovat své obchodní postupy i návratnost investic již teď.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah