Miliony na Kanta či muzeum gastronomie. Pražské Kolektory volí zvláštní propagaci

Pražské kolektory

Pražské kolektory Zdroj: E15

Pražská městská firma Kolektory Praha posílá ročně miliony korun na svou propagaci. Spolufinancuje hlavně projekty, které mají od inženýrských sítí velmi daleko. Statisícové částky tak letos půjdou například na vydání německého filosofa Immanuela Kanta či na Konferenci Karlovarské právnické dny.

Mezi různé spolky, na volnočasové, kulturní akce a podobně chtějí v letošním roce Kolektory v plánu rozdělit okolo 5,5 milionu korun. „Pražané by o tom, co je pod městem, měli vědět,“ zdůvodnil, proč má firma, která se zabývá inženýrskými sítěmi, dávat miliony na svou propagaci na podobném typu akcí, předseda dozorčí rady Petr Trombík.

Akce, na které Kolektory Praha nakonec ze svého rozpočtu přispějí, vybírá dozorčí rada firmy zastoupená předsedou Trombíkem. Rozpočet schvaluje představenstvo firmy, zpětně pak valná hromada. Část organizátorů prý osloví Petra Trombíka a Kolektory Praha sama, některé akce podle předsedy dozorčí rady doporučuje přímo náměstek primátora Jiří Nouza (TOP 09).

Na dotaz, proč dozorčí rada vybrala například Občanské sdružení Oikoymenh, které se zaměřuje na vydávání filosofické a teologické literatury a podpořila částkou 150 tisíc korun vydání Kanta, odvětil další zástupce firmy, předseda představenstva Petr Švec „proč ne“. Kolektory Prahy prý chtějí oslovit široké spektrum veřejnosti od intelektuálů po mládež, děti i handicapované.

Graf struktury příjmů firmy Kolektory Praha 2012: Graf příjmů Kolektory PrahaGraf příjmů Kolektory Praha | Kolektory Praha

Trombík dodal, že Kolektory Praha financemi na svou propagaci i částečně suplují i grantovou funkci magistrátu. Statisíce na propagaci končí často také v Praze 9, kde Trombík působí jako místopředseda TOP 09. Podle vedení firmy je to ale logické, společnost zde má své sídlo a velká část kolektorů je právě pod touto městskou částí.

Podle místopředsedy představenstva Vítězslava Glosera firma rozděluje propagaci na několik částí, tato je jen jedna z nich. Další se zaměřuje například na vyhledávání nových klientů.

Utahování kohoutku

Gloser také zdůraznil, že se částka určená na propagaci každoročně snižuje, v roce 2011 to bylo 10 milionů korun, v roce 2012 osm milionů korun a loni šest milionů korun. Plán pro rok 2015 se podle něj bude sestavovat až na podzim.

Za hospodařením společnosti stojí i pražský primátor Tomáš Hudeček (TOP 09). „Kolektory jsou podle mě vzorně spravovanou firmou a propagace firem je vždy součástí jejich práce. V tomhle ohledu myslím docela minimalistická,“ sdělil serveru E15.cz. Veškerá rozhodnutí i nakládání s prostředky na propagaci jsou transparentní a vše je na webu, konstatoval Hudeček. „Když jsme dostali do správy Kolektory, byla tam paušální smlouva na PR na 200 tisíc měsíčně. Částku jsme výrazně snížili na dnešní stav,“ dodal.

Graf obratu firmy:

Graf obratuGraf obratu | Kolektory Praha

Propagace míří podle primátora na čtyři cílové skupiny – sport, mládež, kulturu a handicapované. „Představenstvo navíc iniciovalo čtyři namátkové kontroly účetnictví a vše bylo v pořádku,“ sdělil Hudeček.

Firma v roce 2012 vykázala tržby ve výši 371,5 milionu korun, celkové náklady byly 366 milionu korun. Spravuje a udržuje zhruba 91 kilometrů kolektorů pod hlavním městem. Hodnota systému podzemního vedení inženýrských sítí převyšuje sedm miliard korun.

Založení společnosti Kolektory Praha odsouhlasilo pražské zastupitelstvo v roce 2002. Od prvního července roku 2005 firma kolektory pronajímá. Finance z pronájmu sítě posílá ve formě nájmu na městský účet.