Právní kancelář státu naruší trh, říká šéf advokátní komory | E15.cz

Právní kancelář státu naruší konkurenční prostředí, říká šéf advokátní komory Jirousek

Předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek
Předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek
• 
ZDROJ: Česká advokátní komora

Pavel Otto

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

Vybudování celoplošné státní právní kanceláře by se mohlo prodražit, měla by mu předcházet ekonomická analýza, říká předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

Ministerstvo financí spolu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje návrh novely zákona, který by úřadu umožnil zastupovat všechny složky státu, tedy i příspěvkové organizace, jako je například Ředitelství silnic a dálnic nebo Národní památkový ústav. Důvodem má být úspora nákladů na soukromé advokáty. Je taková změna nutná?

Záměr Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je přinejmenším polemický. Navíc vyjadřovat se k takovému záměru bez ekonomické analýzy, respektive znalosti takové analýzy je bez dalšího předčasné.

Domníváte se, že stát vznikem velkého právního útvaru ušetří?

Nelze odhlédnout od toho, že pokud záměr sleduje zastupování státních a příspěvkových organizací ve všech majetkových sporech před soudem, půjde nejen o nemalý nárůst počtu státních zaměstnanců – právníků, ale též o zřízení či rozšíření řady regionálních úřadů, o zajištění administrativního a potřebného technického zázemí. To vše s tím, že struktura musí být stálá, tedy nikoli reagující pouze na případy ad hoc.

Byla by advokátní kancelář státu pro soukromé právníky konkurencí?

Představenstvo České advokátní komory zatím nemělo možnost se s návrhem novely zákona seznámit. Obecně ale mohu za vedení komory konstatovat, že vytváření paralelní „procesní zástupčí struktury“ celoplošného charakteru mimo jiné vylučuje zdravé a potřebné konkurenční prostředí, jež je přirozeným důsledkem spolupráce státu se soukromým sektorem. A to, jak se v minulosti opakovaně ukázalo, je obecně špatně. Je namístě připomenout, že výběr advokáta nebo advokátky ve volné soutěži umožňuje využití právní služby výlučně v případě potřeby, bez fixních nákladů a za situace, kdy klient má právo výběru nejvhodnější služby a za výhodných cenových podmínek.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah