Znalecká kancelář vám umožní prokázat újmu a připraví i argumenty pro finanční úřad | E15.cz

Znalecká kancelář vám umožní prokázat újmu a připraví i argumenty pro finanční úřad

ZDROJ: RSM CZ a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Mnohdy se jako soukromé osoby i firmy dostáváme do situací, kdy potřebujeme znalecký posudek. Příkladem může být prodej či přeměna společnosti, daňové účely nebo třeba správní řízení.

Znalecký posudek vždy musí splňovat potřebné náležitosti a připravit ho může pouze osoba či subjekt k tomu kompetentní. Rozhodně to není dokument, který si vyrobíme sami na koleni. Profesionální služby v tomto oboru poskytuje společnost poradenská společnost RSM CZ a.s.

Součástí komplexních poradenských služeb RSM CZ a.s. jsou rovněž služby znalecké kanceláře a oceňování. Společnost tuto činnost vykonává na základě jmenování Ministerstvem spravedlnosti ČR. Rozsah oblastí, které znalecká kancelář pokrývá, je široký – od oceňování hmotného a nehmotného majetku, podniku jako takového, přes restrukturalizace a přeměny, až po litigace, soudní spory a arbitráže či ekonomické poradenství v širším slova smyslu.

Aktuálně firmy a podnikatelé využívají například poradenství v oblasti prokazování újmy v důsledku vládních opatření přijatých v souvislosti s covid-19, kdy RSM CZ svým klientům pomáhá s vyčíslením výše újmy.  

Potřebujete ocenit svoji firmu?

V rámci podnikání se mnohdy setkáme s potřebou ocenění finančního majetku, nehmotného majetku, či firmy jako takové. Důvody se různí, ale je jich dost na to, abychom ocenili mít po ruce partnera, který nám dovede pomoci, ať již jde o ocenění pro účely úvěrového řízení v bance, dražby, akvizice, restrukturalizace společnosti, nepeněžitých vkladů, nabídek převzetí, požadavků plynoucích ze zákona o investičních společnostech, převodu majetku, soudních sporů a dalších případů. RSM CZ je schopna ocenit podnik či jeho část, akcie, nemovitosti, též nehmotný majetek, pohledávky i další majetek a závazky.

Firma oceňuje nemovitosti i nemovitostní společnosti

Oceňování nemovitostí je rozsáhlá problematika a v RSM CZ jí rozumí v celé její šíři. Pro své klienty připravuje potřebné znalecké posudky i tržní ocenění, ekonomické studie či další odborná vyjádření. Jednat se může například o akvizice a prodej, zajištění financování bankovními úvěry, oceňování pro investory a developery, administrativní ocenění v případě přepisů, alokaci pořizovací ceny, splnění požadavků v souvislosti s přeměnou obchodní společnosti na družstvo, v souvislosti s nepeněžitými vklady z hlediska zákona o obchodních korporacích apod.

Řešíte insolvenci či reorganizaci?

RSM poskytuje klientům služby ve všech fázích insolvenčního řízení: od zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu, přes rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o řešení úpadku, realizaci způsobu řešení úpadku, až po ukončení insolvenčního řízení.

Další služby znalecké kanceláře

RSM CZ nabízí i další služby znalecké kanceláře a oceňování. Jde zejména o transfer pricing (spřízněné osoby, daňové účely), přeměny společnosti a restrukturalizace, litigace a soudní spory (vč. arbitráží), transakce mezi mateřskou a dceřinou společností či akcionářem a dceřinou společností, oceňování pro české účetní standardy i pro účely IFRS a US GAAP, squeeze-out (převzetí, veřejný návrh smlouvy), služby finančního modelování i finanční asistence.

Znalecká kancelář RSM CZ je dobrou volbou pro každého, kdo hledá renomovanou firmu s bohatými zkušenostmi a odborným týmem. Má za sebou stovky posudků v rámci České republiky a spolupracující tým i na Slovensku. Ve firmě se setkáte se skutečnými profesionály, se kterými se lze obratem pustit i do těch nejnáročnějších projektů.

Mzdová kalkulačka