Regulace zdravotních pomůcek bude jasnější

Lékárna

Lékárna Zdroj: istock.com

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
2
Fotogalerie

Zástupci výrobců pomůcek pro nemocné jsou přesvědčeni, že připravená nová pravidla úhrad, která po přípomínkování zamíří do sněmovny, budou průhledná a férová.

Ortézy, pomůcky pro diabetiky, inkontinenční pleny a další zdravotnické prostředky vydávané na poukaz budou dostávat úhrady ze zdravotního pojištění podle zcela nových pravidel. O tom, že se dosavadní nepředvídatelný a netransparentní systém musí do konce letošního roku změnit, rozhodl už loni Ústavní soud.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera na konferenci asociace výrobců Czechmed ohlásil, že návrh novely zákona o zdravotním pojištění je hotový a půjde do připomínkového řízení. Do sněmovny by chtěl návrh poslat ještě před letními prázdninami. Pokud nebude norma schválena do konce roku, nastane chaos a hrozí, že zdravotní pojišťovny zaplatí stamiliony navíc.

„Očekáváme, že pravidla budou srozumitelná a proces transparentní,“ prohlásil prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Czechmed Miroslav Palát. „Dodavatelé a výrobci potřebují předvídatelnost, vědět, na základě jakých kritérií se rozhoduje,“ dodal.

Výši úhrad za jednotlivé pomůcky z veřejných peněz dosud určovala zdravotní pojišťovna a podle rozhodnutí soudu to nebylo pro pacienty a výrobce předvídatelné. Výše úhrady je přitom pro dodavatele naprosto zásadní.

Nově má být v zákoně popsáno, na jaký typ zdravotnického prostředku mají pacienti nárok ze zdravotního pojištění. Výrobky v jedné kategorii budou mít stejnou úhradu, na dražší si pacient doplatí. Do jednotlivých kategorií pak budou nové výrobky zařazovat sami výrobci. Spory bude rozhodovat Státní ústav pro kontrolu léčiv a v odvolacím řízení ministerstvo zdravotnictví.

„Naše základní premisa byla, že nová právní úprava musí být proveditelná a administrativní zátěž musí být přiměřená,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Vojtěch.

Systém má být výrazně pružnější než v současné době a měl by také lépe reagovat na snížení cen na trhu. Nové pomůcky budou zařazovány do příslušného seznamu každý měsíc.

Pokud se některý z výrobců dohodne se zdravotními pojišťovnami, že dodá svoje zboží za nižší cenu, sníží se tím úhrada rovněž pro ostatní zaměnitelné prostředky. Na oplátku bude výrobek zařazen na seznam pomůcek, jejichž předepsání se lékařům nepočítá do limitů na náklady, a tak je budou preferovat.

Zdravotní pojišťovny vydají ročně za pomůcky na poukaz zhruba 6,5 miliardy korun, další peníze platí pacienti z vlastní kapsy. Záměrem nové úpravy je, aby náklady pojišťoven výrazně nevzrostly.