Sebastian Pawlowski poslal Hergetovu cihelnu do insolvence, soud návrh zamítl

Nils Jebens, majitel Cihelna Entertainment complex provozující Hergetovu Cihelnu

Nils Jebens, majitel Cihelna Entertainment complex provozující Hergetovu Cihelnu Zdroj: Michael Tomes, E15

Nils Jebens, majitel Cihelna Entertainment complex provozující Hergetovu Cihelnu
Nils Jebens, majitel Cihelna Entertainment complex provozující Hergetovu Cihelnu
Nils Jebens, majitel Cihelna Entertainment complex provozující Hergetovu Cihelnu
4
Fotogalerie

Známá pražská restaurace nedaleko Karlova mostu, Hergetova cihelna, čelila v posledních dnech návrhu na insolvenci a prohlášení konkurzu. Ten na ni podala společnost Immovision Praha podnikatele Sebastiana Pawlowski. Soud včera návrh na insolvenci zamítl kvůli nekonkrétně specifikovaným pohledávkám dalších věřitelů.

„Cihelna Entertainment Complex nehradila nájemné, které bylo dodatkem sníženo na naprosté minimum. Nehradila také za služby spojené s provozem a správou objektu, které jsou fixní, a pandemie nemá na jejich výši žádný vliv,“ popisuje důvody podání návrhu na insolvenci advokát společnosti Immovision Praha Jan Havlíček.

Immovision Praha má objekt na Malé Straně pronajatý od města. Sebastian Pawlovski je švýcarský podnikatel, který měl a má v Praze dlouhodobě pronajatou řadu nemovitostí. Dařilo se mu hlavně za éry Pavla Béma.

Společnost Cihelna Entertainment Complex vlastní norský podnikatel Nils Jebens, který žije od roku 1992 v Praze. Kromě Hergetovy cihelny provozuje rovněž na Malé Straně restauraci Kampa Park. Deník E15 shání jeho vyjádření.

Společnost Immovision Praha uzavřela nájemní smlouvu s Cihelnou v prosinci roku 2002, kdy nájemné činilo 25,5 tisíce euro měsíčně a do roku 2020 se vyšplhalo na 40,2 tisíce euro měsíčně (zhruba milion korun). K tomu je nutné připočíst ještě měsíční poplatek za služby ve výši 165 tisíc korun měsíčně (pro rok 2020).

Podle zprávy založené společností Immovision Praha do insolvenčního rejstříku jako odůvodnění ke svému návrhu byl vývoj následující. Vyjádření druhé strany v rejstříku zatím není.  

V půlce května loňského roku poslala společnost Cihelna Entertainment Complex pronajímateli dopis, že není schopna platit nájemné, a to ani s pomocí státních programů Covid – Nájemné. Advokát Hergetovy cihelny navrhoval setkání a vyřešení situace nejlépe tím, že uzavřou dohodu o ukončení nájemní smlouvy a vzájemném vypořádání. Jinak bude nutné vyhlásit bankrot. 

V návaznosti na tento dopis Immovision Praha uplatnila zadržovací právo na všechno vybavení restaurace, zásoby, aby si pokryla nesplacené dluhy. Ty vyčíslila na více jak dva miliony korun.

V červnu nicméně obě strany uzavřely dodatek k nájemní smlouvě, kdy bylo nájemné sníženo o třicet procent. To byla podmínka dosažení na státní podporu v rámci programu Covid – Nájemné za předchozí tři měsíce. Podle zápisu pronajímatele v insolvenčním rejstříku Cihelna část nájemného uhradila a část byla vzata z takzvané vratné jistoty v rámci podnájemní smlouvy.

Nájemné se měnilo i dále, za červenec, srpen a září mělo odpovídat deseti procentům obratu. A od října až do března letošního roku mělo činit šedesát procent původního nájmu. Tedy v době, kdy už byly restaurace až na krátkou pauzu před Vánocemi nuceně zavřené.

V listopadu a v prosinci společnost Immovision Praha uplatnila opět zadržovací právo a v prosinci k tomu přidala i exekutora, který veškerý majetek na místě sepsal. Neuhrazené pohledávky Immovision vyčíslila na více než dva miliony korun a koncem prosince vypověděla společnosti provozující restauraci nájemní smlouvu.

„Společnost Immovision Praha se snažila dohodnout a výsledkem byla celá řada ústupků, včetně akceptace nájemného v marginálních procentech z tržby v době, kdy bylo opět otevřeno. Společnost Cihelna Entertainment Complex však stále přitvrzovala ve svých požadavcích, až se staly zcela nepřijatelnými,“ uvádí k tomu advokát švýcarského podnikatele Havlíček.

Společnost Immovision Praha dále v návrhu na insolvenci uvedla, že podle jejích znalostí dluží restaurace i dalším společnostem, a to XO foods a C.I.P.A. Ty se však k návrhu na poslání společnosti do úpadku a vyhlášení konkurzu na její majetek nepřipojily.

Soud 1. dubna návrh na insolvenci zamítl s tím, že u dalších věřitelů nebyly uvedeny konkrétní pohledávky a datum, do kdy měly být zaplaceny.