Byznysmeni: Úspory EU škodí | E15.cz

Byznysmeni: Úspory EU škodí

São Paulo: Brazílie si dnes s ekonomickým růstem starosti dělat nemusí
São Paulo: Brazílie si dnes s ekonomickým růstem starosti dělat nemusí
• 

Jiří Snížek

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Obchodníci na starém kontinentu sice očekávají růst aktivit M&A, ale také se domnívají, že by Evropská unie měla zrušit úsporná opatření za účelem stimulace ekonomiky.

Evropští obchodníci vyzvali vlády ke zrušení úsporných opatření ve prospěch výdajových opatření za účelem revitalizace M&A v roce 2013. Uvádí to zpráva Doing the Deal vydaná pod záštitou společnosti NetJets Europe. Obchodníci v ní předpovídají růst hodnot M&A a věří, že v průběhu příštího roku průměrný nárůst dosáhne 227 miliard eur v porovnání s 250 miliardami předpovězenými v loňském roce, přičemž více než polovina z nich (55 procent) přičítá vinu úsporným opatřením, k nimž se přiklánějí evropské vlády jakožto primární příčině nedostatku důvěry.

Necelá polovina respondentů (48 procent) očekává, že aktivity M&A v roce 2013 porostou, kdy se podle předpovědi hodnota uzavřených obchodů zvýší o 227 miliard na téměř 1,7 bilionu, což představuje 300 miliardový pokles vůči očekávaným hodnotám v roce 2012. Dvacet šest procent se domnívá, že se aktivity M&A v roce 2013 sníží v porovnání s osmi procenty v roce 2012, a i nadále je u nich patrná nízká míra důvěry a při nejlepším obezřetně optimistický výhled pro nadcházející rok. Obchodníci zdůrazňují důležitost evropské spolupráce ve snaze zrušit politiku úspor a zavést nové reformy.

Studie Doing the Deal vyslechla názory 175 evropských obchodníků napříč firmami v oblasti kapitálových investic, investičního bankovnictví, účetnictví a práva, kteří byli loni dohromady zapojeni do obchodů za více než 136 miliard. Studii provedla divize společnosti Mergermarket, Remark, zabývající se průzkumem trhu s aktivitami M&A a IPO, a nabízí několik klíčových pohledů na scénu aktivit M&A a IPO v nadcházejícím roce.

Matthew Albert, ředitel průzkumu společnosti Remark, ke zjištěním poznamenal: „Výsledky průzkumu ukazují, že v nadcházejícím roce bude kvůli úsporným opatřením a problémům v eurozóně přetrvávat nejistota na trhu a otřesená důvěra v něj. Obchodníci ovšem očekávají, že budou svědky problémového prostředí a bude potřeba, aby se podniky zefektivnily a zbavily se zbytných aktiv, což by mohlo v roce 2013 podnítit některé aktivity M&A. Přeshraniční příležitosti také nadále poskytují příležitosti pro M&A, především na nově vznikajících trzích v Brazílii a Indii.“

Konsolidace, M&A zůstávají vysoko

Respondenti očekávají, že důležitou roli v aktivitách M&A budou v roce 2013 hrát investiční podniky s velkým množstvím pohotových prostředků, přičemž 69 procent to vnímá jako klíčovou hnací sílu koupí, což je výrazný nárůst v porovnání se 41 procenty v minulém roce. Konsolidace (61 procent) a oportunistické M&A (49 procent), dva výrazné trendy v loňské zprávě, zůstávají i nadále důležitými faktory, kdy kupci stále vyhledávají rychlé obchody a antagonistické či agresivní akvizice na nestabilním trhu. Nestabilita trhu ovšem zůstává vysoká, ekonomické oslabení přetrvává (78 procent) a podmínky pro financování jsou obtížné (56 procent).

Marine Eugen, ředitelka společnosti NetJets Europe, uvedla: „S pokračující volatilitou trhu musejí obchodníci, pokud chtějí být úspěšní, pracovat usilovněji při navazování obchodních vztahů a vytváření nových příležitostí. Ovšem aktivity na nově vznikajících trzích rostou a oni musejí být připraveni jednat rychle a být ve správný čas na správném místě, aby mohli využít příležitosti hned, jak se objeví, aby si vytvořili náskok před konkurencí.“

Úsporná opatření brzdí M&A 

Letošní zpráva se hlouběji zabývá evropskou krizí a dopadem, jaký by mohla mít na aktivity M&A v roce 2013. 55 procent respondentů uvedlo, že rozsáhlá úsporná opatření upřednostňovaná evropskými vládami v současné době brzdí M&A a stojí v cestě ekonomické prosperitě. 79 procent obchodníků se domnívá, že řešení ekonomických problémů spočívá v kapitálové injekci ze strany domácích ekonomik, přičemž pouhých 13 procent předpovídá, že růst se dostaví se zavedením úsporných opatření. Překvapující je, že navzdory negativním náladám pouze jediné procento respondentů očekává vystoupení členských zemí z eurozóny. Na otázku, který člen podle nich odejde, zmínila většina z nich Řecko. Jeden podnikový ředitel z Itálie řekl: „Obnovení ekonomické aktivity nelze v brzké době očekávat. Přestože úsporná opatření v počátečních fázích pomohla, nyní způsobují spoustu stresu, a následkem toho se dá očekávat, že recese bude pokračovat.“

Brazílie a Indie rostou

Energetika a přírodní zdroje budou podle předpovědí nejaktivnějšími odvětvími, co se týče aktivit M&A v roce 2013. Finanční služby však překvapivě spadly z druhé pozice v loňském roce na pátou příčku, kdy pouhých 18 procent respondentů očekává, že se v příštím roce bude jednat o aktivní oblast. Navzdory 17 procentům respondentů, kteří uvádějí internet a elektronické obchodování jako aktivní sektor v roce 2013, pouze 10 procent bylo toho názoru, že tomu tak bude i v následujících pěti letech, a poukazují na internetovou bublinu, která může prasknout. Při otázce, na které země se letos podle jejich názoru soustředí nejvíce aktivit M&A, obchodníci nejčastěji volili Čínu (71 procent), USA (58 procent) a Rusko (30 procent).

Objevují se ovšem náznaky, že Čína a USA nebudou možná moci tuto úroveň růstu dlouhodobě udržet, protože respondenti předpovídají, že aktivity M&A v těchto regionech během příštích pěti let poklesnou. Opačná situace je v Brazílii (39 procent) a Indii (46 procent), kde se v příštích pěti letech díky neustále sílící ekonomice očekává prudký nárůst aktivity. Překvapením je Británie, která povýšila z loňského osmého nejaktivnějšího trhu s M&A na letošní šestý, čímž se dostala před své evropské sousedy, Francii (15.), a dokonce i Německo (9.).

Úprk na rychle rostoucí trhy

Respondenti jsou optimističtější ohledně přeshraničních M&A a předpovídají, že uzavírání obchodů poroste o 11 procent na objemu a hodnotě, s nárůstem o 500 obchodů v hodnotě přes 65 miliard eur v roce 2013. Příčinou změny je především nutnost podniků vstoupit na rychle rostoucí trhy (74 procent) a dosáhnout úspor z rozsahu (60 procent). Čína zůstává hlavním trhem pro přeshraniční obchody, ale Německo spadlo z 2. na 8. místo v hodnocení, což poukazuje na fakt, že negativní vlivy eurozóny mohou mít dopad na vnímání důvěry.

USA, Indie a Brazílie zůstávají mezi pěti nejatraktivnějšími trhy pro uzavírání obchodů, poháněné jejich obrovskými nebo vyzrálými trhy s M&A (57 procent) či jejich silnými sektory, jako je technologie, přírodní zdroje nebo kvalifikovaná pracovní síla (59 procent). Díky zvyšující se poptávce na nově vznikajících trzích je nyní pro tyto země velmi důležité zajistit si suroviny, důsledkem čehož se asijsko-pacifické země stále více zaměřují na oblasti bohaté na přírodní zdroje, jako je Severní Amerika a Latinská Amerika.

Osobní setkání stále platí

Navzdory nárůstu popularity chytrých telefonů, Skypu a sociálních médií 45 procent evropských obchodníků uvádí, že osobní setkání s obchodními partnery je jedním z klíčových prvků úspěšného uzavření transakce M&A. 62 procent obchodníků uvádí, že první setkání k transakcím M&A probíhá v zasedací síni, 42 procent uzavřelo obchod u obchodního oběda, a dokonce i golfové hřiště je místem k uzavření potenciálního obchodu (3 procenta). Necelá polovina (42 procent) obchodníků byla toho názoru, že budování dobrých vztahů s vedením je klíčové k zajištění následné úspěšné integrace.

Autor: Jiří Snížek

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah