David Elischer je novým of counselem advokátní kanceláře KŠB

David Elischer

David Elischer

Jako of counsel začal s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík (KŠB) spolupracovat David Elischer z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„Na spolupráci s Davidem Elischerem se těšíme a slibujeme si od ní dokonalejší teoretickou průpravu pro naše advokáty a koncipienty, a tím i přeneseně další zkvalitnění právních služeb, které přinášíme klientům, pokud jde o otázky spjaté se soukromoprávní rekodifikací,“ uvedla Dagmar Dubecká, řídící partnerka KŠB.

Pro KŠB znamená spolupráce s Davidem Elischerem odborné posílení v přípravě na blížící se rekodifikaci soukromého práva v České republice. Na ní se významnou měrou podílel i profesor Jan Dědič, jeden z partnerů advokátní kanceláře KŠB, který je spoluautorem nového zákona o obchodních korporacích, stejně jako řady dalších zákonů v minulosti.

JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.

absolvent Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd (se specializací na mezinárodní teritoriální studia a západoevropská studia) Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 působí jako asistent (od roku 2009 jako odborný asistent) na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ekonomickou misí Francouzského velvyslanectví v Česku ve funkci attaché-juriste. Jako jeden z členů minitýmu pro věcná práva a náhradu škody také spolupracoval s ministerstvem spravedlnosti v rámci připomínkového řízení k novému občanskému zákoníku. Specializuje se zejména na otázky náhrady škody, smluvního práva nebo rodinného práva. Hovoří plynně anglicky a francouzsky.

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

je českou nezávislou advokátní kanceláří, která již dvacet let poskytuje komplexní právní a daňové služby tuzemským a zahraničním podnikatelským subjektům ve všech klíčových oblastech obchodního a finančního práva. S týmem téměř sedmdesáti právních a daňových specialistů působících v Praze, Karlových Varech a Ostravě se KŠB řadí k největším advokátním kancelářím v ČR.