Jaký je zájem českých uživatelů o elektronické knihy, noviny a časopisy? - výzkum STEM/MARK | E15.cz

Jaký je zájem českých uživatelů o elektronické knihy, noviny a časopisy? - výzkum STEM/MARK

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Shutterstock

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V rámci našeho pravidelného internetového výzkumu nás tentokrát zajímalo, jaký je mezi lidmi zájem o elektronické čtečky, e-knihy a další čtecí zařízení, jejichž nabídka se soustavně zvyšuje. Respondenti si mohli tradičně vybrat z několika nabídnutých kategorií.

Šest procent dotázaných respondentů přiznalo, že e-čtečku již vlastní – zde se nejčastěji jednalo o muže a respondenty z větších měst nad sto tisíc obyvatel. Téměř pětina dotázaných koupi e-čtečky v dohledné době plánuje, jedná se zejména opět o obyvatele větších měst (včetně Prahy), kde se předpokládá rychlejší rozmach těchto nových technických hraček. Většina respondentů (necelé čtyři pětiny) deklaruje svůj nezájem o elektronické čtečky a do budoucna nemají v úmyslu si toto zařízení pořídit. Tento názor zastávají o něco častěji ženy. Více než tři pětiny dotázaných zastává názor, že tištěná média by byla pohodlnější i v situaci, kdy by se stali vlastníky e-čtečky v jakékoli podobě. Zbylí respondenti se domnívají, že by jim v této situaci čtečka a internet zcela postačil. Respondenti, kteří již čtecí zařízení vlastní, se v názoru na tuto otázku dělí na dvě přibližně stejně velké skupiny – necelá polovina považuje čtečku a internet za zcela postačující, o něco více dotazovaných přiznává, že tištěné noviny jsou i přes nesporné výhody těchto zařízení pohodlnější.

Postoj uživatelů k elektronickým čtečkámAutor:

Výzkum byl proveden na online panelu prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 690 respondentů. Za pomoci kvótního a náhodného výběru respondentů podle pohlaví, vzdělání, věku a regionu reprezentuje výsledný soubor obecnou populaci ve věku 15–76 let s připojením na internet.

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah