Kancelář Havel, Holásek & Partners se loni podílela na transakcích za 200 milionů eur

trade market

trade market

Analytická studie DealWatch uveřejnila výsledky v oblasti fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě za rok 2011. Celkově byl oproti roku 2010 zaznamenán téměř 12% nárůst v počtu transakcí, hodnota byla obdobná. Z právních firem radila s fúzemi a akvizicemi ve střední a východní Evropě nejvíce advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, a to jak z hlediska počtu tak objemu realizovaných transakcí.

DealWatch obsahuje detailní data o mezinárodních i domácích transakcích pokrývajících fúze, akvizice, nákupy minoritních majetkových účastí, privatizace, společné podniky, primární emise (IPOs), sekundární emise (SPOs) a jiné formy podnikových transakcí. DealWatch aktualizuje průběžně své statistiky již po dobu 10 let. Za rok 2011 realizovaly společnosti ze střední a východní Evropy v oblasti fúzí a akvizic dohromady téměř 3800 transakcí. Celková hodnota byla přibližně 150 mld. EUR.

Výsledky studie DealWatch jsou rozděleny do dvou hodnocených kategorií: počet a celkový objem realizovaných transakcí. V České republice byl za rok 2011 oproti předchozímu roku zaznamenán mírně klesající trend v obou kategoriích. Na prvním místě v počtu i objemu realizovaných transakcí se umístila advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, která obhájila prvenství z minulého roku. „Přesto, že na českém trhu momentálně panuje spíše klesající trend realizovaných fúzí a akvizic, čísla prvního čtvrtletí napovídají, že letos naše kancelář dosáhne obdobných výsledků jako v předchozím roce,“ říká Jaroslav Havel, zakládající partner kanceláře Havel, Holásek & Partners. Kancelář v roce 2011 zastupovala například německou mediální skupinu Axel Springer při středoevropském spojení se švýcarskou skupinou Ringier, italského investora Rhiag při akvizici distributora autodílů Auto Kelly nebo ČSOB ohledně prodeje penzijního fondu slovenské Poštové bance.