Pravidla pro získání vstupenek na festival Metronome | E15.cz

Pravidla pro získání vstupenek na festival Metronome

Festival Metronome 2016
Festival Metronome 2016
• 
ZDROJ: E15, Dusan Kutner

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Uživatel oficiálního profilu Deník E15 na sociální síti Facebook, který správně odpoví v níže určeném období na soutěžní otázku u soutěžního příspěvku „Soutěžíme o vstupenky na hudební festival Metronome a CD Sting - 57th and 9th  “, bude zařazen do slosování , a to po skončení soutěže. Shora uvedená akce potrvá v období od 16.6.2017 do 20.4.2017, do půlnoci.

Losování provozuje a zajišťuje společnost CN Invest a.s., IČ: 04312945, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Nejpozději do 2. dne po skončení této akce, bude organizátorem vylosován jeden výherce, který získá vstupenku a CD. Losováno bude ze všech správných odpovědí uveřejněných v komentářích u soutěžního příspěvku „Soutěžíme o vstupenky na hudební festival Metronome“.

Soutěžící smí odpovědět do komentáře pouze jednou a pouze jednou smí vyhrát shora uvedenou cenu, tj.vstupenka a CD. V případě, že by se účastník do této akce v rozporu s pravidly přihlásil vícekrát než dovolují pravidla, nemá takový účastník akce nárok na získání výhry a bude vylosován náhradní výherce.

Výherce bude informován o výhře u vlastního komentáře u soutěžního příspěvku a požádán o zaslání e-mailové adresy. Na zadanou e-mailovou adresu organizátor zašle informace o předání výhry. Výherce je povinen do 2 pracovních dnů ode dne zaslání informace o předání výhry zaslat svoji adresu, na kterou má být výhra zaslaná, v opačném případě ztrácí nárok na výhru a bude vylosován z příslušných správných odpovědí nový výherce. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů ode dne zaslání adresy výhercem, a to na výhercem sdělenou adresu, přičemž výherce bere na vědomí, že výhry jsou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CN Invest a.s. (tedy nebude doručena), propadá výhra ve prospěch společnosti CN Invest a.s.

Pro stanovení doby doručení soutěžní odpovědi v komentářích pod soutěžním příspěvkem na oficiálním profilu Deníku E15 na sociální síti Facebook je rozhodující čas zobrazený sítí Facebook u předmětného soutěžního komentáře s odpovědí.

Organizátorem soutěže je společnost CN Invest a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky. Organizátor neodpovídá za nedoručení/nezobrazení soutěžní odpovědi skrze k tomu určený komentář. Účastí v této akci – tzn. vložení soutěžního komentáře u soutěžnímu příspěvku na profilu Deníku E15 na sociální síti Facebook akceptuje účastník tato pravidla akce a zavazuje se je dodržovat. Účastí v této akci dále projevuje každý účastník této akce souhlas s publikováním svého jména, bydliště a případně fotografie na webu e15.cz či profilu Deníku E15 na Facebooku. Účastník této akce dále dává souhlas s tím, že společnost CN Invest a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka této akce, které v rámci této akce sdělil, za účelem realizace akce a rovněž k marketingovým aktivitám společností CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník akce je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník akce má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu akce. Výhry v akci nejsou soudně vymahatelné. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

 

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah