Vladimír Chalupský: Největší přínos studia MBA jsou kontakty na lidi | E15.cz

Vladimír Chalupský: Největší přínos studia MBA jsou kontakty na lidi

Vladimír Chalupský: Studenti programu MBA jsou již
hotoví lidé s jasným tahem na branku.
Vladimír Chalupský: Studenti programu MBA jsou již hotoví lidé s jasným tahem na branku.
• 
ZDROJ: Jiri Cerny

Pavel Pichl

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jedním ze společných rysů kvalitních MBA programů je šíře využívaných výukových metod. Na druhé straně je pravda, že se jednotlivé programy zejména po obsahové stránce od sebe významně liší. Je to dáno vlivem partnerské instituce, se kterou daná MBA škola spolupracuje, říká Vladimír Chalupský, ředitel BBS a vedoucí programu MBA na Brno Business School.

Jakou roli pro výběr MBA studia hraje u manažerů kvalita programu? Jsou ochotni i cestovat za studiem, nebo častěji volí podle místa školy a firmy?

Trh programů MBA je velmi pestrý: od programů založených výhradně na distančních metodách výuky přes různé „kombinované“ formy až po „plnokrevné“ prezenční programy. Naši posluchači dlouhodobě potvrzují, že největší přínos MBA programů spočívá v možnostech osobní výměny názorů a zkušeností, konfrontace různých přístupů – a to jak mezi lektory a posluchači, tak mezi posluchači navzájem. V této kategorii prezenčních programů (organizovaných většinou formou vícedenních soustředění) je pak kvalita programů velmi důležitým prvkem při výběru. V programu MBA, který poskytujeme na VUT v Brně, se tato skutečnost projevuje tak, že máme studenty nejen z celé ČR, ale i ze Slovenska – studenti vesměs potvrzují, že dojíždění na výuku není vnímáno jako překážka při snaze vybrat si kvalitní program MBA.

Jsou nabídky MBA škol podobné, nebo v nich lze vysledovat i jistá specifika?

V nabídkách programů MBA lze vysledovat řadu společných i rozdílných rysů. Společná je snaha o poskytování aktuálních informací, o seznamování s nejnovějšími trendy v oblasti managementu – a to pomocí různých metod, zahrnujících jak klasické přednášky, tak diskuse, řešení případových studií, role playing, manažerské simulace. Výuka bývá výrazně doplňována řadou e-learningových nástrojů. Jedním z rysů kvalitních MBA programů je právě šíře využívaných výukových metod. Na druhé straně je pravda, že se jednotlivé programy – zejména po obsahové stránce – od sebe významně liší. Je to dáno jednak vlivem partnerské instituce, se kterou daná MBA škola spolupracuje (a která validuje daný MBA program), jednak strategií poskytovatelů MBA studií – což se projevuje např. různým obsahovým zaměřením jednotlivých programů (např. důrazem na „měkké“ či „tvrdé“ metody řízení, zaměřením na dílčí oblasti firemních strategií – finance, marketing, řízení změn či řízení rizik, případně specializací na určité obory apod.). Také vámi zmíněné složení lektorů je výrazným prvkem odlišení. V těchto programech vystupují špičkoví odborníci, jak z akademického světa, tak z praxe, často úspěšní absolventi MBA programu dané školy – každý z těchto odborníků sdílí s účastníky MBA programu své zkušenosti a „otiskuje“ tam své přístupy.

A jaký přínos to má pro studenty?

Naši absolventi opakovaně zdůrazňují přínosy MBA programu, které vnímají jak v zaměření studia a v obsahu jeho jednotlivých modulů, tak ve formách, které se pro sdílení poznatků používají. Jeden z nejoceňovanějších přínosů studia MBA je možnost „živé“ konfrontace názorů a přístupů k řešení různých manažerských situací. Vedle těchto osobních vazeb je za významný přínos považovaný vhodně zvolený mix teoretických poznatků a praktických přístupů a účast úspěšných manažerů v rolích lektorů, vedoucích či oponentů závěrečných projektů. Spolu s profesionální přípravou a organizací studia to vytváří náročné studijní prostředí, které je pro účastníky významnou výzvou a zároveň příležitostí k prezentaci svých názorů a zkušeností.

Význam sebevzdělávání je v českém prostředí stále podceňován. V jakém poměru jsou u vás studenti, kterým studium platí firma a kteří si ho platí ze svého?

Mám řadu příležitostí setkávat se s manažery, kteří nelitují doslova „času ani peněz“ a investují oboje do svého rozvoje. Studium MBA je z tohoto pohledu specifické – studentům je společný „drive“, jasný tah na branku; jsou to již „hotoví lidé“, kteří mají jasno ve svých prioritách, potřebách a možnostech. Jsou to zkušení manažeři, kteří jsou si dobře vědomi nutnosti věnovat svému dalšímu rozvoji potřebný prostor a úsilí. Pokud jde o poměr studentů, kterým studium platí firma a kteří si ho platí ze svého, pak u nás každá tato skupina představuje třetinu účastníků. Zbývající třetina se podílí na nákladech společným dílem se zaměstnavatelem.

Jste členem České asociace MBA škol CAMBAS. Jaký mají pro vás taková sdružení význam?

Brno Business School je zakládajícím členem CAMBAS. Toto sdružení má pro nás význam zejména proto, že se snažíme jeho prostřednictvím garantovat úroveň MBA studií, poskytovaných jeho členy. Pro přijetí za člena je třeba splnit „akreditační“ kritéria, týkající se např. vymezení struktury a obsahu studia, podmínek přijetí ke studiu, řízení programu studia, pedagogického sboru, mezinárodního dosahu aktivit školy či jejího materiálního vybavení. Členství v asociaci CAMBAS je tak jedním z orientačních ukazatelů úrovně programů MBA. Kultivaci prostředí dosahujeme tím, že klademe důraz na kvalitu MBA programů – snažíme se tím mj. usnadnit orientaci zájemců v „nepřeberné“ nabídce tohoto studia.

Autor: Pavel Pichl

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah