Řepka se sklízí nejefektivněji v hlavním městě, prohlédněte si pole v Praze z ptačí perspektivy

Video placeholde

Ačkoliv se v Praze vypěstuje nejméně řepky z celé republiky, jedno prvenství metropoli přesto patří. Farmáři žádného jiného kraje totiž nedokážou sklízet tak efektivně, jako ti z hlavního města. Vyplývá to z posledních dostupných dat Statistického úřadu o hektarových výnosech za rok 2016.

„Podnebí, přírodní podmínky a dobrá lokalita pro pěstování jsou hlavní důvody, proč je efektivita sklizně v Praze nejvyšší. Svou roli může sehrát i vysoká technologická vyspělost zdejších farmářů. Že je metropole nejefektivnější ve sklízení však neznamená, že má nejkvalitnější produkt. To lze měřit jen velmi obtížně,“ okomentoval data Jaroslav Šebek, tajemník Asociace soukromého zemědělství.

Byť je Praha co do objemu vypěstované řepky mezi regiony naopak poslední, přesto se zdejších polích každoročně sklidí několik tisíc tun žluté plodiny. Podívejte se na jedno z nich v Čestlicích pohledem dronu.