Australané v Maďarsku investují miliardy do zplynování uhlí

zplynování uhlí - ilustrační foto

zplynování uhlí - ilustrační foto

V uhelných dolech na jihomaďarské vrchovině Mecsek se nachází 383 milionů tun uhlí. Nelze je však vydolovat tradičním způsobem. Australská společnost Wildhorse Energy (WE) se tam proto rozhodla uplatnit metodu podzemního zplynování uhlí (UCG) a získaný plyn pak spalovat ve dvou elektrárnách, jež v regionu postaví. Ve dvou etapách tam hodlá investovat do dolu 89, respektive 153 milionů eur (2,2 a 3,8 miliardy korun) a do elektráren 104, respektive 153 milionů.

Většina maďarských uhelných dolů byla uzavřena proto, že se těžba nevyplácela. Technologie podzemního zplynování uhlí ale umožňuje návrat k rentabilitě. Spočívá v tom, že se do uhelných vrstev 400 až 1600 metrů pod zemí tlačí prostřednictvím trubic směs vodní páry a kyslíku, která se zapálí. Při vhodných podmínkách začne uhlí nedokonale hořet za vzniku vodíku, metanu a oxidů uhličitého a uhelnatého.

Ty se vyvedou na povrch a vyčistí například od síry. Plyn se potom v elektrárně spaluje a vyrábí se z něj pára pro pohon turbín. „Je to ekologický postup, při kterém nevznikají haldy hlušiny a nedochází ke znečisťování podzemních vod,“ zdůrazňuje technický ředitel firmy Wildhorse Electric Johan Brand.

Obě etapy by měly být hotovy do konce roku 2014. Projekt Maďarsku umožní snížit závislost na plynu, který teď ze 78 procent dováží. Technologie UCG by zabezpečovala až deset procent celostátní spotřeby plynu. Na vrchovinu Mecsek padla volba proto, že tam celá desetiletí fungovaly černouhelné a uranové doly, ve kterých pracovaly tisíce lidí.

Australané si přitom uvědomují, že úspěch technologie podzemního spalování uhlí by znamenal průlom, který jim otevře cestu do celého středoevropském regionu.

Zálusk na uran

Australská společnost získala koncesi i na obnovu těžby uranu. S maďarskými státními společnostmi Mecsek-Öko a Mecsekérc vytvoří společný podnik, který plánuje vytěžit téměř padesát milionů tun uranu. Cena suroviny od roku 1997, kdy byla v Mecseku přerušena těžba, vzrostla pětinásobně, argumentuje výkonný ředitel společnosti Wildhorse Energy Matt Swinney.