Baterkáři v Česku bojují o místo na slunci

Bateriové uložiště s kapacitou 1 megawattu, které postavil E.On u rozvodny v jihočeských Mydlovarech

Bateriové uložiště s kapacitou 1 megawattu, které postavil E.On u rozvodny v jihočeských Mydlovarech Zdroj: Jan Stuchlík

Bateriové uložiště s kapacitou 1 megawattu, které postavil E.On u rozvodny v jihočeských Mydlovarech
Bateriové uložiště s kapacitou 1 megawattu, které postavil E.On u rozvodny v jihočeských Mydlovarech
Bateriové uložiště s kapacitou 1 megawattu, které postavil E.On u rozvodny v jihočeských Mydlovarech
Bateriové uložiště s kapacitou 1 megawattu, které postavil E.On u rozvodny v jihočeských Mydlovarech
Bateriové uložiště s kapacitou 1 megawattu, které postavil E.On u rozvodny v jihočeských Mydlovarech
9
Fotogalerie

V Česku už stojí dva kontejnery s megawattovými bateriemi. Každý za více než 20 milionů korun si pořídily společnosti E.On a Solar Global. Jenže na rozdíl od původních předpokladů je pořád nemohou v síti používat a podnikat s nimi. Chybí jim licence, podle níž by mohly elektřinu ze sítě odebírat a zase ji dodávat zpět. Energetický regulační úřad jim ji nedá, dokud nebude akumulace elektřiny zakotvena v energetickém zákoně. Jenže příprava příslušných paragrafů se na ministerstvu průmyslu a obchodu zasekla.

E.On zprovoznil bateriové uložiště letos v únoru vedle rozvodny v jihočeských Mydlovarech. Solar Global instalaci dokončil už loni na podzim. „Hledáme nyní s provozovatelem distribuční sítě přechodný právní způsob jejího provozu,“ říká ředitel Solar Global Energy Jan Fousek.

Pokusy s bateriemi

E.On zatím bude baterii s kapacitou 1,75 megawattodin provozovat v testovacím režimu. „Chceme baterii nyní vyzkoušet, jak funguje v síti. Získáme tím i provozní data, která by mohla posloužit pro změnu energetického zákona,“ říká generální ředitel českého E.On Martin Záklasník. Proto E.On akumulátor umístil vedle rozvodny, kde bude moci chování baterie podrobně měřit.

Kromě testování bude moci firma baterii použít pro vykrývání části odchylek mezi skutečnou a nasmlouvanou spotřebou elektřiny u svého obchodníka E.On Energie. Ten nebude díky baterii muset část přebytečné energie prodávat a tu chybějící kupovat na krátkodobém trhu s elektřinou. „Do okamžiku změny zákonů je ale předčasné uvažovat o detailech dalších obchodních modelů pro baterii,“ dodává Záklasník.

Další způsoby využití baterie v české síti není do novelizace energetického zákona možné. E.On hovoří třeba o eliminaci nežádoucích přetoků takzvaného jalového výkonu z distribuční do přenosové soustavy. V budoucnu bude distributor za tyto přetoky platit pokuty. „Ekonomicky nejzajímavější je regulace frekvence v přenosové síti, což je jedna ze systémových služeb, které nakupuje její provozovatel ČEPS,“ vysvětluje Michal Jurík, který projekt bateriového uložiště v E.On vede.

Zálusk na regulaci sítě

Experti tvrdí, že velké baterie jsou vhodné právě pro rychlou stabilizaci elektrické síti a její frekvence. Vzhledem k tomu, že se jejich kapacita dá použít jen v řádu minut, uplatní se při vyhlazování špiček při výrobě nebo odběru. „Budou fungovat třeba patnáct minut, než naběhnou další regulační zdroje. Nebo se ukáže, že za čtvrt hodiny špička sama odezní,“ uvádí Pavel Hrzina z elektrotechnické fakulty ČVUT.

Video placeholde
Největší akumulátor v Česku • E15, Michal Nosek

Sami baterkáři se chtějí prosadit na trhu s podpůrnými službami pro provozovatele české přenosové soustavy ČEPS, které jsou nyní doménou klasických elektráren a tepláren. V plánu mají postavit v příštích letech přes 100 megawattů baterií a získat zakázky na regulaci frekvence v síti, kdy jsou schopni reagovat na potřeby soustavy v řádu jednotek sekund. ČEPS za veškeré podpůrné služby platí ročně více než pět miliard korun.

ČEPS do budoucna s bateriemi, které se budou podílet na stabilizaci sítě, počítá. Donutí ho k tomu také připravovaná evropská pravidla. „Baterie je ale limitovaná svou kapacitou a my potřebujeme aktivaci podpůrných služeb kdykoliv, i několikrát za sebou,“ uvádí slabinu baterií člen představenstva ČEPS Svatopluk Vnouček. Nejdříve musí také vláda novelizovat energetický zákon, který pro baterie vytvoří pravidla hry.

Pravidla pro teplárny

Přípravu pravidel pro akumulaci řeší vládní Národní akční plán pro chytré sítě. Podle něj měly být modely pro technické analýzy pro připojování velkokapacitních baterií hotové už v roce 2016. Licence na akumulaci měla být připravená do konce loňského roku. Jenže pracovní skupina, v níž ministerstvo připravuje opatření pro plnění akčního plánu spolu s distribučními společnostmi, tento harmonogram posunula. Nově má být vše hotovo do konce letošního roku.

ČEPS letos změnila pravidla pro poskytování podpůrných služeb, v nichž pustila k regulaci soustavy jen baterie připojené ke klasické výrobě elektřiny. Tím provozovatel přenosové soustavy otevřel dveře k instalaci baterií teplárnám. Zatímco ještě před půl rokem se o baterky teplárníci nezajímali, teď se do přípravy investice pustilo až pět tepláren.

U tepláren přicházejí v úvahu akumulátory do výkonu pěti megawattů, což je pětinásobek velikosti baterií, které si v Česku už postavil Solar Global a E.On. „Baterie je vhodná tam, kde teplárna například nedokáže upravit výkon generátoru tak rychle, jak požaduje ČEPS. Akumulátor tuto dobu pokryje. Teplárně se tak rozšíří škála poskytovaných podpůrných služeb,“ vysvětluje Petr Čambala z EGÚ Brno, který se podílel na zpracování pilotních studií na využití baterií v teplárnách.

Teplárny se zatím nechtějí příliš vyjadřovat k návratnosti investic do baterií. Ekonomiku zařízení, jehož cena se pohybuje kolem 20 milionů korun za jeden megawatt, určí zejména to, jaké služby budou ČEPS prodávat. Nejlukrativnější je vyrovnávání frekvence v síti. „Díky poklesu cen baterií je ale návratnost taková, že se investice do baterie obejde bez dotace,“ dodává Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR. Výhodou tepláren je také to, že si baterii budou moci dobíjet z elektřiny, kterou samy vyrobí. Zároveň ale budou schopny odsávat elektřinu ze sítě v okamžiku, kdy jí bude nadbytek.

Baterie do firem

O baterie začínají projevovat zájem také podniky. Na jejich nákup už mohou získat dotace dotace z operačního programu OP PIK. V podnicích mohou baterie takzvaně ořezat špičky v odběru elektřiny ze sítě. Typicky jde například o ranní rozjezd strojů nebo nahřívání technologií.

Kvůli tomu musí mít firmy sjednaný s distributorem dostatečně vysoký rezervovaný příkon přípojky, který ale využívají na maximum jen malou část dne. Baterie ve špičce potřebnou elektřinu dodají a firma si může snížit velkost rezervovaného příkonu. Například na pokrytí odběrové špičky ve výši dvou megawattů by měla stačit baterie s výkonem 400 kilowattů. Touto úsporou v platbách distributorovi pokryje část investice do baterie.

Další část nákladů na baterii mohou firmy získat z úspory, která pramení z omezení výpadků elektřiny. Baterie jim slouží jako záložní zdroj, který dovolí při výpadku výrobním linkám a zařízením, aby pokračovaly v práci, nebo dokončily určité technologické operace.

„Dnes je problém v tom, že při výpadku se stroje zastaví a před opětovným spuštěním je nutné je často přenastavit do startovacích poloh. Tím vznikají prostoje a zmetkovost. Příkladem může být svařovací robot. Automobilka jich má třeba tři sta. Když se každý zastaví v jiné poloze, trvá start linky mnohem delší dobu, než kdyby všechny roboty dojely do stejné pozice,“ vysvětluje Michal Židek, člen představenstva společnosti ČEZ ESCO. Dalším příkladem jsou papírny. Když se kvůli výpadku zastaví linka a vychladnou papírenské válce, tak po rozběhu výroby je vyšší zmetkovitost.

Výpadky nemusí pramenit z toho, že hodinu nejde proud, ale může jít o výkyv v napětí nebo přerušení napájení v řádu zlomků sekundy, které ale dnešní citlivé stroje vyřadí z provozu. Náklady na výpadky jsou tím větší, čím dražší výrobky firma vyrábí, nebo čím časově napjatější výroba je.