ČEZ žaluje Škodu JS kvůli odstávkám v Dukovanech, chce přes 600 milionů

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany Zdroj: CC BY-SA 3.0: Nostrifikator; wikimedia

Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
4
Fotogalerie

Energetická společnost ČEZ podala žalobu na firmu Škoda JS o náhradu škody 611 milionů korun kvůli chybným kontrolám potrubí v jaderné elektrárně Dukovany. Částka nemusí být konečná. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž připomněl, že ČEZ odstávky vynucené chybnými kontrolami přišly loni asi na 2,5 miliardy korun.

"Z důvody právní taktiky není žalována nyní celková škoda, kdy navíc ještě konečná částka není známa, protože kontroly spojené se svary ještě pokračují," uvedl mluvčí.

Důvodem odstávek většiny bloků Dukovan i kontrol bloků v další jaderné elektrárně ČEZ v Temelíně bylo opětovné provedení prověrek potrubí kvůli nekvalitním rentgenovým snímkům svarů. Na potrubí tak byly praskliny či jiné vady, které na snímcích nebyly vidět. Správu zařízení elektráren měla na starosti právě Škoda JS, která si ale na kontroly svarů najímala externího dodavatele. Škoda JS už dříve svou vinu odmítla, její aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.

V elektrárně Dukovany vyráběl loni od poloviny září do konce prosince proud pouze jeden ze čtyř bloků. Elektrárna tak v loňském roce dodala do sítě nejméně proudu za posledních 17 let.

Případem se zabývá i policie. Firma ČEZ podala trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením na podvod a další oznámení podal Státní úřad pro jadernou bezpečnost, podle kterého mohl být spáchán trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

ČEZ v dubnu odvolal z funkcí některé pracovníky odpovědné za problémy svarů v Dukovanech. Ostatním odpovědným zaměstnancům firma významně snížila mzdu. Při vyšetřování bylo odhaleno více než dvacet neúmyslných závažných nebo méně závažných porušení povinností současných nebo bývalých pracovníků.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát, jenž drží prostřednictvím ministerstva financí asi 70 procent akcií.

Výběr událostí kolem problémů v Jaderné elektrárně Dukovany

2015:

23. června - Energetici neplánovaně odstavili čtvrtý výrobní blok kvůli netěsnosti potrubí. Odstávka trvala šest dní.

28. srpna - Začala loňská nejdelší plánovaná odstávka. Odstaven byl první blok kvůli rozsáhlým kontrolám a dokončování investičních akcí, zprovozněn měl být 26. října. Odstávka souvisela se snahou získat novou licenci na provoz. Odstávka byla naplánována na delší dobu než obvykle, protože odborníci po osmi letech prověřovali rovněž stav tlakové nádoby reaktoru.

17. září - Elektrárna oznámila, že neplánovaně odstaví dva bloky kvůli kontrole svárů potrubí. Elektrárna uvedla, že sváry je potřeba zkontrolovat, protože se ukázalo, že některé starší rentgenové snímky nejsou dobře čitelné. Dokumentaci ČEZ prověřoval v souvislosti se žádostí o prodloužení provozu prvního bloku. Produkce elektřiny v Dukovanech tak 19. září po odstavení obou bloků klesla na čtvrtinu.

3. října - Firma ČEZ oznámila, že 24. září požádala SÚJB o povolení dalšího provozu pro první reaktorový blok.

15. října - Elektrárna oznámila, že neplánované odstávky 2. a 3. bloku potrvají ještě týdny. Kvůli kontrolám svárů se protáhla i plánovaná odstávka prvního bloku.

24. listopadu - ČEZ oznámil, že podal policii podnět k prošetření okolností provedení nekvalitních kontrol svarů, které dělala firma Tediko. Podání trestního oznámení nevyloučila ani šéfka SÚJB Dana Drábová; úřad je později také podal, a to kvůli podezření podle na spáchání trestného čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

7. prosince - Elektrárna oznámila, že neplánované odstávky budou pokračovat i v lednu. Z odstavených bloků chtěl ČEZ nejméně jeden zprovoznit do konce roku, podařilo se mu to u třetího bloku, který začal elektřinu dodávat 28. prosince. U všech tří ale potřebné práce do konce prosince udělat nestihl.

9. prosince - ČEZ požádal o přerušení správního řízení pro vydání nového povolení k provozu prvního bloku Dukovan. Odůvodnil to tím, že potřebuje víc času na rozšířené kontroly svarů v tomto bloku a na zpracování jejich výsledků do průkazné dokumentace. Zároveň ČEZ požádal o prodloužení dosavadního povolení.

11. prosince - Firma Tediko, která jako externí dodavatel prováděla kontroly svárů, odmítla odpovědnost za odstávky.

- Jaderná elektrárna Temelín oznámila, že v dokumentaci ke svarům v Temelíně nejsou takové chyby, které by nutily k odstavení bloků. Závěr přinesly několikatýdenní kontroly.

18. prosince - Šéfka SÚJB Dana Drábová potvrdila, že úřad prodloužil povolení k provozu prvního bloku o tři měsíce, ČEZ jej může provozovat až do konce března 2016. Desetileté povolení mělo původně končit 31. prosince.

 

2016:

4. ledna - Mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk oznámil, že roční výroba elektřiny klesla v roce 2015 ve srovnání s předchozím obdobím o 18 procent na 12,6 terawatthodiny.

14. února - Dukovany obnovily výrobu energie v prvním bloku, v provozu tak již byly tři ze čtyř bloků elektrárny.

26. února - Společnost ČEZ požádala SÚJB o pokračování řízení k novému povolení pro provoz prvního bloku Dukovan.

30. března - Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal nové povolení k provozování prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, a to na dobu neurčitou. Nyní ČEZ pracuje na novém povolení pro druhý blok, který může fungovat do 10. července 2017. Bloky tři a čtyři mají povolení do konce roku 2017.

28. dubna - ČEZ odvolal z funkcí některé pracovníky odpovědné za problémy svarů v Dukovanech. Ostatním odpovědným zaměstnancům firma významně snížila mzdu.

11. května - Společnost ČEZ oznámila, že rozšíří v Dukovanech kontroly svarů u druhého a třetího bloku, jejich plánované odstávky se kvůli tomu prodlouží o měsíce.

28. června - Český rozhlas uvedl, že ČEZ poslal firmě Škoda JS, která ěmal na starosti správu potrubí, předžalobní výzvu k úhradě ušlého zisku. ČE podala i trestní oznámení na dodavatele, kterého si Škoda JS na prověrky najímala.

24. listopadu - ČEZ podal Škodu JS žalobu o náhradu škody 611 milionů korun kvůli chybným kontrolám potrubí v Dukovanech. Částka nemusí být konečná, podle ČEZu odstávky vynucené chybnými kontrolami přišly v roce 2015 asi na 2,5 miliardy korun.