Insolvenční návrh Liberty dává věci do pohybu. Ocelárna může přijít o energetické licence

Miliardář Sanjeev Gupta, majitel Liberty Steel

Miliardář Sanjeev Gupta, majitel Liberty Steel Zdroj: Reuters

Další špatná zpráva pro ostravskou huť Liberty. Vzhledem k jejímu návrhu na insolvenci jí hrozí odebrání energetických licencí. Liberty tak může přijít o další důležitou páku, kterou využívá ve sporu se svým úhlavním nepřítelem, energetickou společností Tameh. Tím by se navíc zjednodušila možnost prodeje této firmy.

Ocelárně Liberty, která je v útlumu od loňského podzimu a minulý týden vstoupila do insolvenčního řízení, přibude na seznam problémů další položka. Vzhledem k její finanční situaci jí hrozí, že jí Energetický regulační úřad (ERÚ) neprodlouží nebo odebere energetické licence. Dosud využívá licence k obchodování s energiemi a pro provoz lokální distribuční sítě elektřiny.

Akutnější problém se týká obchodování s energiemi. Licence Liberty formálně vypršela už v dubnu, takže musela požádat o novou. Překážkou k prodloužení licence ale může být finanční situace společnosti, protože podle energetického zákona musí žadatel o licenci splnit přísné předpoklady a prokázat finanční stabilitu.

„U firmy, která na sebe podala návrh na insolvenci a eviduje závazky po splatnosti přesahující pět miliard korun, by prodloužení licence nedávalo smysl. Pak by byl institut ochrany trhu, a tedy i konkrétních osob zcela nadbytečný,“ okomentoval šance hutě zdroj, který si nepřál být jmenován.

Samotná Liberty to vidí jinak. „Podání insolvenčního návrhu není důvodem pro automatické zrušení licence, a to zejména v situaci, kdy Liberty je schopna plnit a nadále plní své povinnosti podle energetického zákona. S Liberty není vedeno žádné řízení o zrušení licence.

Ani v případě, že ERÚ žádost zamítne, však Liberty o právo obchodovat s elektřinou a plynem nemusí přijít hned. Vzhledem k tomu, že se Liberty může rozhodnutí bránit, by to mohlo trvat i měsíce. ERÚ řízení o prodloužení licence před konečným rozhodnutím komentovat ze zákona nemůže, na dotaz e15 tak přišla pouze formální odpověď: „Úřad nyní vyhodnocuje veškeré podklady v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že společnost o prodloužení licence zažádala dříve, než skončila její platnost, může podle zákona činnosti obchodu s elektřinou a plynem vykonávat až do vydání pravomocného rozhodnutí v předmětném správním řízení o prodloužení platnosti licence,“ napsal mluvčí ERÚ Michal Kebort, který zároveň dodal, že finanční předpoklady musí plnit nejen žadatel, ale také držitel.

Liberty přitom drží ještě jednu energetickou licenci, a to na provoz lokální distribuční sítě elektřiny v areálu hutě, kde kromě ní působí ještě další desítky menších firem. I u této licence už úřad zkoumal způsobilost Liberty, a v únoru to dokonce vypadalo, že ERÚ provozováním této soustavy pověří jiného distributora.

Nakonec však úřad došel k závěru, že akutní hrozba ukončení distribuce elektřiny pominula, a správní řízení zastavil. To bylo však v době, kdy v Liberty panovala jiná situace než dnes. Firma si v rámci moratoria zajistila ochranu před věřiteli, kteří navíc následně podpořili i její restrukturalizační plán. Minulou středu však Liberty oznámila, že její plán za současných podmínek není realizovatelný, a proto navrhuje reorganizaci v rámci insolvenčního řízení.

Na dotaz, zda přehodnotí své předchozí stanovisko vůči Liberty, však ERÚ opět reagoval jen obecně. „Energetický regulační úřad se zabývá situací v Liberty Ostrava vzhledem k tomu, že je tento podnik držitelem licencí k provozování lokální distribuční soustavy a obchodu s elektřinou a plynem,“ napsal Kebort.

Podle nejmenovaného experta na fúze a akvizice by ztráta licence mohla zjednodušit prodejní proces zkrachovalé energetické firmy Tameh a zároveň rozšířit počet zájemců. „V konečném důsledku může změnit i finanční podmínky prodeje,“ sdělil. Firma, která do areálu hutě dodávala páru, teplo a jiná energetická média, je však stále ještě závislá na fyzické energetické infrastruktuře, která je dosud rovněž v držení ostravské Liberty.