Kotelna v péči ČEZ ESCO ušetří čas i peníze

Zdroj: ČEZ, a.s.

Topná sezóna má před sebou posledních pár týdnů a je na čase uvažovat o potřebných opatřeních před její druhou, podzimní etapou. Údržba technického zázemí a náležitý servis přitom nejsou pouze otázkou bezpečnosti a funkčnosti zařízení, ale též možných úspor.

Stabilní a spolehlivé technické zázemí potřebuje každá firma či organizace bez ohledu na velikost a její činnost. Žádná firma se tak neobejde bez správně fungující kotelny nebo stabilní dodávky tepla, navzdory tomu, že tento aspekt je často opomíjen. Pronajímání externích firem či agentur, chcete-li outsourcing, je dnes v oblasti správy IT či účetnictví běžnou praxí. Stejně tak je ale možné svěřit do péče externím odborníkům i provoz kotelny či vlastní trafostanice s veškerými povinnostmi. A kdy jindy se pro takové řešení rozhodnout, než v mezidobí po – a před začátkem další topné sezóny. Veškeré starosti spojené s energetikou, které mnozí považují za nutné zlo, lze efektivně řešit za asistence odborníků ze společnosti ČEZ ESCO, a to s působností po celé republice. Firmám tak dovoluje více se soustředit na vlastní aktivity tím, že mimo jiné nabízí a realizuje projekty dlouhodobého provozování tepelných zdrojů a distribučních sítí formou outsourcingu.

Energie a úspory se zárukou

Zákazník si může vybrat z několika variant, tak aby mu spolupráce s ČEZ ESCO co nejvíce vyhovovala. V praxi to znamená širokou škálu služeb od obsluhy kotelen přes jejich provoz včetně dodávky paliv a energií až po kompletní dodávku tepla bez starostí. Poslední zmíněná varianta mnohdy zahrnuje i rekonstrukci kotelny na naše náklady. Samozřejmostí je i garance ceny tepla po dobu až 15 let se sníženou sazbou DPH (15 %) nebo zajištění veškeré smluvní agendy, provozní dokumentace a dalších administrativních úkonů.

 „Vyškolený personál ČEZ ESCO řeší provoz vašeho tepelného hospodářství s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. V praxi tak přebírá odpovědnost za revize, stará se o údržbu zařízení a v případě hlášení poruch zajišťuje nepřetržitý dispečink,“, doplňuje ředitelka segmentu firmy a obce ČEZ ESCO Lucie Bedrníčková. Firmy a obce mohou dále externích služeb využít i za účelem provozování vlastní lokální distribuční soustavy.

V porovnání s běžnou instalací kogenerační jednotky má nabídka ČEZ ESCO pro zákazníka řadu výhod vyplývající z řady synergií se Skupinou ČEZ.  Ušetřit tak lze například na výhodném nákupu zemního plynu od ČEZ, vyplatí se i nákup technologií díky joint-venture s firmou TEDOM. Díky širokému portfoliu má ČEZ ESCO coby outourcovaný partner minimalizované servisní a provozní náklady a dlouhodobě propracované know-how pro investiční a inženýringové činnosti.

S kogeneračkou pro čistá města

Z portfolia produktů a služeb ČEZ ESCO přitom netěží jen firmy a výrobní podniky. Důkazem je malebná a turisticky oblíbená Bystřice nad Pernštejnem. Město pohání i hřeje energie získaná z kogenerační jednotky, která propojuje technologii na zemní plyn se stávajícím zdrojem biomasy.  Městská „teplárna“ prošla kompletní rekonstrukcí a vedle kogenerační jednotky přibyl i záložní kotel na zemní plyn.  Projekt ČEZ ESCO přispěl v důsledku k nižší dopravní vytíženosti díky menšímu objemu dovážené biomasy, k možnosti flexibilnější regulace výkonu, levnějším dodávkám tepla i k ekologizaci výroby zdejších podniků díky nižším emisím tuhých znečišťujících látek.

BOX -  KOGENERAĆNÍ JEDNOTKA

  • Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla
  • Kogenerační jednotku tvoří nejčastěji generátor na výrobu elektřiny poháněný většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých případech plynovou či parní turbínou

Proces přeměny energie z paliva je proveden tak, že nejprve se využije vysokopotenciální tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu) k vykonání práce (výrobě el. energie),  a poté se pracovní látka o nižší teplotě využije pro pokrytí potřeb tepla.