Mitas navyšuje výrobu, v Otrokovicích postaví novou halu

Mitas

Mitas Zdroj: Anna Vackova, E15

Producent pneumatik Mitas investuje do výstavby nové haly. Ta vznikne v otrokovickém závodě, kde již nyní společnost spadající pod švédský koncern Trelleborg pláště vyrábí. Produkce se zvýší přibližně o čtvrtinu, jedná se tak o jednu z prvních významnějších investic poté, co firmu před třemi lety prodali Tomáš Němec a Oldřich Šlemr. K zahájení provozu má dojít na konci roku 2020. Výstavba nové haly již získala kladné stanovisko vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA, jak vyplývá z informačního systému Cenia.

Hlavním krokem k rozšíření výrobní kapacity bude vybudování haly o rozloze 16 tisíc metrů čtverečních, která naváže na již stávající větší objekt. Zatímco nová hala se zaměří na výrobu terénních pneumatik, stávající provoz zůstane zaměřen na speciální pláště pro zemědělství. I ten však projde částečnou rekonstrukcí, přímo na halu naváže také přístavba. Hodnotu investice zástupci společnosti odmítli sdělit.

Projektovaná roční kapacita se navýší z 42 tisíc tun pneu na 57 tisíc tun. V souvislosti s tím vzroste rovněž počet zaměstnanců až o tři stovky na plánovaných 910 pracovníků. Mitas tak reaguje na rostoucí poptávku, která se projevuje právě na trhu se zemědělskými plášti.

„Prvním krokem bylo zajištění a rozvoj trhu a zákazníků, druhým krokem je pak optimalizace a maximální využití výrobních kapacit,“ říká k rozšíření výroby v Otrokovicích viceprezidentka Mitasu pro lidské zdroje Vladislava Kozáková. Rovněž dodává, že neočekává problémy s náborem nových zaměstnanců.

Kromě navýšení kapacity v Otrokovicích Mitas reaguje rovněž investicemi do svého závodu v srbské Rumě, kde má dojít až k padesátiprocentnímu navýšení produkce.