Nouzový stav vyžaduje okamžitou reakci podniků. Chystáme legislativu, říká šéf obrany Metnar

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO)

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) Zdroj: Blesk: Jakub Poláček

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO)
Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO)
3
Fotogalerie

Ministerstvo obrany připravuje návrhy změn paragrafů, které státu v případě krizového nebo nouzového stavu zajistí okamžité dodávky zbraní, munice či zdravotnického materiálu. „Mimo jiné vycházíme ze zkušeností z pandemie,“ říká šéf rezortu Lubomír Metnar (ANO).

Hospodářská komora poukazuje na nedostatečnou podporu strategických firem. Jedná se například o udržování výrobních linek, které v případě ohrožení začnou okamžitě chrlit munici. Chystá se změna?

Stát by měl strategické podniky, které mají sídlo a výrobní kapacity v České republice a disponují bezpečnostními certifikáty, podporovat. Jedná se o to, aby v případě krize nebo nouzového stavu zajišťovaly dodávky pokud možno všeho, co je potřeba. A nejen pro armádu, ale například pro nemocnice a další oblasti. Vychází to ze zkušeností z pandemie. Ministerstvo obrany přípravy na tato opatření nastartovalo.

V jaké jste fázi?

Pracujeme na návrzích změn paragrafů. Podpora pro stát důležitých firem se mimo jiné projeví v normě o fungování Správy státních hmotných rezerv.

Ve Spojených státech platí zákon, podle něhož musí být 75 procent daného zboží, které si objednávají federální ozbrojené a bezpečnostní složky z ciziny, vyrobeno na území USA. Země si tak zajišťuje nezávislost na dodávkách důležitých komodit. Bylo by možné přenést tento model alespoň zčásti do Česka?

Jsme pod vlivem evropské legislativy. Z národního úhlu pohledu bych proti opatřením platným v Americe nic neměl, naopak bych je přivítal. Situace je taková, že naše zákony musejí být v souladu s EU. Například offsety neboli doprovodné programy přenosu výroby jsou už deset let zakázané. My ale můžeme požadovat po zahraničních dodavatelích, aby se české firmy podílely ze třiceti nebo čtyřiceti procent na výrobě bojových vozidel pěchoty, děl ráže NATO nebo nových raketometů. Je to nezbytné minimum, podíl může být vyšší.

Co zákon, který by zrychlil důležité armádní zakázky, z nichž některé mají několik let zpoždění?

Možná je buď novela zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo nový zákon o nákupu vojenského materiálu. Druhou cestou šly některé evropské země.

Většina poslanců se ale přiklání k novele zákona o zadávání veřejných zakázek.

Bylo by to určitě rychlejší řešení. U předlohy nového zákona, přestože by se nám více zamlouvala, by byl legislativní proces mnohem delší.

Jak by ať už změněné, nebo nové paragrafy zrychlily nakupování?

Dnes může prakticky kdokoli podat námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tím akviziční proces zastavit. Blokace může trvat i roky, a to přesto že ministerstvo obrany s tak extenzivním výkladem zákona nesouhlasí. To je jedna z věcí, které by nová legislativa odstranila.