Nový scénář: odložme podporu zelené energie

solární elektrárna

solární elektrárna Zdroj: E15

Ani definitivní zrušení podpory obnovitelné energie, ani pokračování v současném systému. Rýsuje se střední cesta. Energetický regulační úřad uvažuje, že by od roku 2014 podporu novým zeleným zdrojům zastavil a v případě potřeby ji před rokem 2020 obnovil. Česko by totiž mělo do té doby splnit své závazky podílu jednotlivých zdrojů, které vyplývají z takzvaného národního akčního plánu.

„Je důležité, abychom plnili závazky, ale stávající podpora je za hranicí ekonomických možností,“ řekl na konferenci deníku E15 specialista státního dozoru z ERÚ René Neděla. Myšlenka je jasná: výdaje na obnovitelné zdroje se budou díky technologickému pokroku snižovat, pozdější podpora tak mnohem méně zatíží veřejné rozpočty a kapsy lidí.
Maximální odklad podpory prosazuje také Sdružení velkých spotřebitelů energie, mezi jehož členy patří firmy jako Škoda Auto, Unipetrol nebo strojírny Vítkovice.

„Je potřeba načasovat plnění národního akčního plánu na dobu, kdy investiční i provozní náklady na obnovitelné zdroje poklesnou na nejnižší možnou úroveň,“ uvedl předseda sdružení Karel Šimeček. Už dnes podle něho vysoké ceny elektřiny zatěžují český průmysl více než jeho konkurenci z naprosté většiny evropských zemí.

Česko se mimo jiné zavázalo, že do roku 2020 bude spotřebovávat 13,5 procenta energie z obnovitelných zdrojů. ERÚ zatím uváděl, že v případě elektřiny se tohoto cíle podaří dosáhnout už příští rok, jde ale také o spotřebu tepla.

Podle Šimečka by bylo úplně nejlepší, kdyby stát změnil i formu podpory a místo garantovaných výkupních cen elektřiny podporoval spíše investice do nových zdrojů a výzkumu v oblasti obnovitelné energie. To už by bylo mimo oblast působnosti ERÚ, který dohlíží právě na výši cen elektřiny. Podobný postoj jako spotřebitelé energie zastává také ministr zemědělství Petr Bendl, jehož rezort podporuje výstavbu bioplynových stanic o výkonu do 500 kilowattů.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková navrhuje zastavit podporu nových obnovitelných zdrojů od roku 2014, a proto také souhlasila s prezidentem Václavem Klausem, který vetoval poslední zákon o podporovaných zdrojích. Poslanci Klausovo veto přehlasovali, nyní se ovšem ve vládních kruzích vede diskuze o tom, že by tento zákon měl být novelizován.

Odklad dotací do obnovitelných zdrojů jde proti dosavadní logice advokátů celkové změny energetického mixu. Ti prosazovali podporu právě proto, aby bylo možné díky většímu rozšíření těchto zdrojů co nejdříve dosáhnout jejich ekonomické výhodnosti.