Pracovní trh budoucnosti: uplatní se mechanici algoritmů i designéři smíšené reality | E15.cz

Pracovní trh budoucnosti: uplatní se mechanici algoritmů i designéři smíšené reality

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Jiří Liebreich

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Digitalizace, automatizace, robotizace. Procesy, o kterých denně slýcháme, významně ovlivňují současný trh práce a ještě výrazněji promluví do jeho budoucí podoby. Lidé se ale o pracovní uplatnění bát nemusí, podle nadnárodní bankovní instituce HSBC se totiž budou moci ucházet o řadu zcela nových pracovních pozic, uvádí studie Advantage: The Power of People.

Většina českých bank a pojišťoven v posledních dvou letech testuje a zavádí prvky umělé inteligenci a hlásí nárůst produktivity. Rychlý technologický pokrok vyvolává množství obav, ale zároveň otevírá dveře nepoznaných možností, upozorňuje HSBC a připomíná, že automatizací je ohroženo až 47 procent pracovních pozic.

Ve zprávě Human Advantage: The Power of People nicméně současně předpovídá, že vznikne mimo jiné šestice těchto pracovních pozic:

Designér smíšené reality

Hlavní branou pro přístup do digitálního světa se zřejmě stane rozšířená a smíšená realita. Pokrytí našeho fyzického světa vrstvou digitálních dat nám umožňuje vytvořit jakýkoliv znak nebo objekt a umístit ho ve fyzickém prostoru, jako by byl skutečný.

Tato technologie pravděpodobně nalezne využití při plnění potřeb bankovnictví v budoucnosti. Takový designér by měl umět navrhnout komplexní, intuitivní a uživatelsky přívětivé trojrozměrné rozhraní. Tato schopnost bude žádanou na trhu práce. Tento typ zaměstnání prý bude vyžadovat znalost estetiky, marketingu a práci s 3D modely.

Mechanik algoritmů

Stále větší část rozhodovacích procesů se děje za pomoci algoritmů. Ty čerpají z velkého množství vstupních dat, což jim umožňuje činit rychlé závěry. Tyto algoritmy však pracují v rychle se měnícím prostředí, které je konfrontováno s novými předpisy, informacemi a měnícími se produkty. Žádaným zbožím na pracovním trhu se stanou lidé schopní neustále vylaďovat tyto algoritmy a optimalizovat služby poskytované klientům.

Spíše než technologické dovednosti budou pro tuto pozici potřeba znalosti v oblasti řízení rizik, designu služeb a finanční gramotnosti.

Správce partnerských bran

V čím dál propojenějším světě byznysu budou vztahy s bankovními partnery vyžadovat pečlivé monitorování, udržování a vyjednávání. Podniky si dnes navíc vyměňují nejenom hotovost, ale i data klientů. Proto bude třeba, aby někdo pozorně sledoval jejich využití a zároveň zajistil hladký chod a dodržování předpisů.

Osoba odpovědná za provoz partnerských bran bude muset disponovat technickými znalostmi digitálních rozhraní a ovládat řízení bezpečnosti a rizik. Vysoce ceněny budou také komunikační dovednosti pro styk s partnery.

Designér konverzačního rozhraní

Stroje se v průběhu času stále více podobají lidem. V bankovnictví se již dnes používají chatboti, kteří odpovídají na jednoduché dotazy a shromažďují informace. Tam, kde jednotlivé instrukce představovaly složité řetězce kódu, je nyní možné se stroji mluvit. Ty pak dokážou identifikovat naše potřeby. Design konverzačního rozhraní je nově vznikající oblast, která umožní využití hlasových a textových chatbotů a jejíž význam poroste s tím, jak se budou technologie dále rozšiřovat.

Designér konverzačního rozhraní by proto měl zvládat vytváření přirozených a kompaktních rozhraní, která jdou nad rámec řešení naléhavých problémů. To vyžaduje kombinaci kreativity a jazykových a antropologických znalostí, píše se ve zprávě.

Univerzální poradce pro služby

Rozdělení služeb dnes přestává platit. Klient si může kdykoli přát být obsloužen na pobočce, prostřednictvím chatovací aplikace, hlasové aplikace nebo skrze rozšířenou či virtuální realitu. Díky využití smíšené reality jako hlavního prostředku pro interakci mezi lidmi a stroji se vysoce kvalifikovaní pracovníci budou moci bez potíží přepínat mezi virtuálním a fyzickým prostředím kdykoliv a kdekoliv podle potřeb klientů.

Nejdůležitějšími dovednostmi pro budoucí osobní poradce tedy má být kombinace znalosti produktů a odborných znalostí s vynikající schopností komunikace a porozumění klientovi. To bude vyžadovat dobrou znalost klíčových komunikačních technologií, včetně schopnosti práce ve virtuálním prostředí.

Inženýr digitálních procesů

Řada procesů, kterou řeší klient v bance, například založení účtu či vydání nové karty, vyžaduje bezpečnostní požadavky a rychlou obsluhu klientů.

Rychlost těchto procesů se bude pravděpodobně zvyšovat, neboť v sobě spojují služby a informační prvky z více zdrojů. Inženýr digitálních procesů analyzuje, sestavuje a neustále optimalizuje tyto pracovní postupy, aby zajistil jejich co nejvyšší efektivitu. Inženýr digitálních procesů bude muset rozumět vzájemně provázaným pracovním postupům, být schopen diagnostikovat problémy a nalézt slabá místa systému.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah