První jaderná elektrárna v Polsku nabírá zpoždění. Česko by mohlo ukázat cestu přes nejtěžší překážku

Zdroj: Grafika e15

V roce 1971 se komunistické Polsko rozhodlo postavit jadernou elektrárnu v Żarnowci. Původně byla uzavřena smlouva se SSSR na jeden reaktor o výkonu 440 MW, nakonec však bylo plánováno postavit čtyři reaktory o celkovém výkonu 1 860 MW.

První z nich měl být uveden do provozu na konci roku 1991 a poslední o čtyři roky později. Stavba prvních dvou reaktorů začala v roce 1985, ale havárie v Černobylu a s ní související vlna protestů ji zpomalila natolik, že spolu s finančními problémy a také v důsledku politické změny v Polsku bylo rozhodnuto stavbu ukončit. 

Vynaložené náklady byly vyčísleny zhruba na 500 milionů dolarů. Téma jaderné energetiky v Polsku po tomto fiasku spalo více než 25 let. Teprve v roce 2005 se v polském strategickém materiálu „O energetické politice do roku 2025“ objevil termín polská jaderná elektrárna.

22. září 2023 vydalo polské Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí (GDOŚ) environmentální rozhodnutí pro první jadernou elektrárnu v Polsku plánovanou v lokalitě Lubiatowo-Kopalino. 

Podle něj provoz elektrárny nezpůsobí nadměrné emise plynů a prachu do životního prostředí ani nedojde k vnášení nadměrných dávek radioaktivních látek do půdy, vody či ovzduší. Rozhodnutí je zatím platné a účinné.

Několik generací americko-polské spolupráce

Na základě tohoto rozhodnutí podepsali 27. září 2023 představitelé konsorcia Westinghouse-Bechtel smlouvu s Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) o inženýrských službách souvisejících s projektem (Engineering Service Contract) první jaderné elektrárny v Polsku v uvedené lokalitě v Pomořansku. Podle smlouvy mají práce trvat 18 měsíců.

Přítomný náměstek amerického ministra pro energetiku Andrew Light před tehdejším premiérem Morawieckim prohlásil: „Ministerstvo energetiky Spojených států se dlouho těšilo na den, kdy dosáhneme v oblasti civilní jaderné energetiky největšího milníku v historii americko-polské spolupráce. Po dnešku bude naše spolupráce trvat mnoho desetiletí a stala se základním kamenem našeho trvalého strategického a obchodního partnerství. Polsko zavede nejpokročilejší a osvědčenou jadernou technologii, která je v současnosti k dispozici. Po několik generací poskytne čistou, bezpečnou a spolehlivou energii a vytvoří desítky tisíc stabilních a udržitelných pracovních míst v energetickém průmyslu.“

Na vysoké úrovni zůstává míra podpory investice v bezprostředním okolí mezi obyvateli obce Choczewo, kde se její výstavba plánuje – 67 %. Obdobná míra podpory investice (66 %) byla zaznamenána v regionu plánované investice, tedy v okresech Wejherowo, Puck a Lębork, tvrdí PEJ. 

Bývalý starosta obce Chorzewo Wiesław Gębka k tomu loni na jedné celopolské konferenci dodal: „V roce 2010 jsme byli poprvé pozváni do Varšavy a už za několik dní s našimi občany chtěli tehdejší úředníci hovořit o stavbě jaderné elektrárny. Prý přijedou 25., ale nebylo známo, kterého měsíce a pak už kterého roku. Nevěděli jsme, co bude, protože u nás byla vyhlášena zóna ochrany životního prostředí. První varianta umístění proto nevyhovovala.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!