Shell potvrdil stěhování do Británie. Odkaz na Nizozemsko zmizí i ze jména firmy

Cisterna společnosti Shell pro doplňování leteckého paliva na jednom z britských letišť. Shell oznámil, že přesune sídlo do Británie

Cisterna společnosti Shell pro doplňování leteckého paliva na jednom z britských letišť. Shell oznámil, že přesune sídlo do Británie Zdroj: Shell

Akcionáři ropné společnosti Royal Dutch Shell schválili návrh na přesunutí sídla firmy z Nizozemska do Velké Británie. Shell tak z Nizozemska přestěhuje i svůj daňový domicil, z názvu společnosti zmizí přídomek odkazující na nizozemské království. Záměr už dříve vyvolal nevoli nizozemské vlády.

Firma v rámci změn ukončí také duální akciovou strukturu a bude mít pouze jednu třídu akcií. Skupina do budoucna ponese stručný název Shell Plc. Očekává se, že firma začne s přesunem sídla z Haagu do Londýna hned na začátku příštího roku.

 „Zjednodušení je navrženo tak, aby se posílila konkurenceschopnost Shellu a zrychlila jak výplata peněz akcionářům, tak i strategie stát se podnikem s nulovými emisemi,“ uvedla už dříve firma. „Současná spletitá akciová struktura podléhá omezením a v dlouhodobém výhledu už nemusí vyhovovat.“

Shell vede s nizozemskými úřady vleklý spor o 15procentní srážkovou daň, kterou Nizozemsko uplatňuje. Firma se jí snažila vyhýbat právě tím, že měla dvě třídy akcií - každá podléhala jinému postupu zdanění při výplatě dividend. Přesun sídla tento problém vyřeší definitivně.

Vztahy s Nizozemskem zhoršila i zpráva z října, kdy největší penzijní fond v Nizozemsku ABP oznámil, že ze svého portfolia vyřadí akcie všech firem z odvětví fosilních paliv, včetně akcií Shell. 

Sjednocením akciových tříd vznikne větší objem kmenových akcií, které pak Shell bude moci snáze odkupovat, když to uzná za vhodné. S akciemi podniku se ale dál bude obchodovat na burzách v Amsterodamu, Londýně a New Yorku.

Shell, stejně jako další velké ropné společnosti v Evropě, si stanovil cíl postupného odklonu od uhlovodíků, aby vyhověl sílícím požadavkům na ochranu životního prostředí. Na jaře prohrál spor s klimatickými aktivisty a soud v Haagu tehdy firmě nařídil, aby své globální emise uhlíku do konce roku 2030 snížila o 45 procent ve srovnání s rokem 2019. Firma plánuje více investovat do sluneční a větrné energie, proti soudnímu verdiktu se brání.

Firmu ke zjednodušení firemní struktury tlačil také hedgeový fond Third Point, který má v Shell podíl. Tvrdil například, že zjednodušení podnikové struktury bude znamenat, že firma bude schopna dosahovat vyššího zisku, a tím pádem bude přinášet i lepší výsledky akcionářům. Third Point rovněž navrhl, aby se Shell rozdělil do několika menších firem. Management Shellu v reakci na to uvedl, že podnikání Shell funguje lépe, když jsou všechny části skupiny pohromadě.