Věřitelé Ekoklimy přihlásili pohledávky za půl miliardy. Dluhů je více, než firma avizovala

Věřitelé milevské firmy Ekoklima, která je v konkurzu, přihlásili pohledávky za 450,7 milionu korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Výše pohledávek není konečná, řekl insolvenční správce Jan Kubálek. Soudce překvapilo množství pohledávek, jichž je kolem 200, zástupce Ekoklimy totiž avizoval, že pohledávek bude zhruba desítka. Ekoklima zastavila provoz, propustila všechny zaměstnance.

Pohledávky věřitelů by chtěl insolvenční správce uspokojit prodejem firemního majetku, nemovitostí, strojů i z peněz, které firmě dluží jiní. „Na majetek dlužníka je prohlášený konkurz, v takovém případě se věřitelé uspokojují z výtěžku z majetkové podstaty, která se zpeněží,“ řekl insolvenční správce. Z kolika procent se povede dluhy splatit, nelze podle něj teď odhadnout. Z přehledu pohledávek vyplývá, že jeden z nejvyšších dluhů má Ekoklima u banky UniCredit Bank, téměř 120 milionů korun. Pohledávku téměř 42 milionů přihlásila liberecká firma Syner.

Krajský soud v Českých Budějovicích poslal loni v listopadu firmu Ekoklima do konkurzu. Firma původně předložila reorganizační návrh, pak ho ale stáhla.

„Dlužník nemá fungující podnik, negeneruje žádný zisk, byly ukončeny pracovní poměry všech zaměstnanců a zastavené veškeré činnosti podniku dlužníka. Provoz podniku dlužníka byl zastaven. Reorganizace dlužníka není možná, neboť dlužník nemá fungující podnik,“ uvedl loni na podzim soudce Zdeněk Strnad.

Firma sama navrhla, aby ji soud poslal do konkurzu. Šéf představenstva Martin Raba loni na podzim při jednání s insolvenčním správcem řekl, že zákazníci ukončují spolupráci a noví nemají kvůli nejistotě zájem spolupracovat. Firma nemá kapitál na rozjezd nových zakázek, uvedl Raba. Ekoklima měla v roce 2022 čistý obrat 287,3 milionu korunekoa ztrátu 54,8 milionu, vyplývá z výroční zprávy.

Pětileté trápení

„Dlužník (Ekoklima) postupně ztratil schopnost hradit své závazky. K této situaci nejvíc přispěl úpadek společnosti PSJ v roce 2018, akcionáře a významného odběratele dlužníka, kde vznikly dlužníkovi nedobytné pohledávky,“ uvedla firma. Dále informovala, že jí klesly příjmy kvůli pandemii i nepříznivému vývoji ve stavebnictví. Firma zároveň podle svého vyjádření eviduje pohledávky u jiných dlužníků za 126 milionů, z nichž lze vymoci 60 procent, odhadovala Ekoklima.