Zelenou energetiku čeká v Česku výrazný růst | E15.cz

Zelenou energetiku čeká v Česku výrazný růst

Zelenou energetiku čeká v Česku výrazný růst
Solární panely
• 
ZDROJ: Shutterstock

Ondřej Souček

Tuzemská energetika bude v příštím desetiletí opět o něco zelenější. Podle výpočtu Komory obnovitelných zdrojů by se tyto zdroje měly podílet na energetickém mixu do roku 2030 nejméně z 22,5 procenta. Výpočet vychází z celounijního cíle. Oproti současnému stavu je to zhruba poloviční nárůst s tím, že mezi členskými státy EU patří český cíl ke třem nejnižším. Podobně je na tom Lucembursko a Maďarsko.

V polovině června se členské státy shodly, že do roku 2030 vznikne nejméně 32 procent energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Výpočet cíle pro jednotlivé státy zahrnuje výchozí podíl OZE na výrobě energie a HDP na obyvatele. K tomu se přičítá paušální míra růstu, která je stejná pro všechny země.

Jednotlivé členské státy budou muset zveřejnit harmonogram nejméně pětileté podpory OZE včetně výhledu finanční podpory. Pokud tyto cíle členský stát nebude plnit, bude po vyjednávání s Evropskou komisí přispívat na rozvoj OZE v jiných zemích.

Podle Komory obnovitelných zdrojů energie je český cíl 22,5 procenta s rezervou splnitelný a mohl by znovu nastartovat investice v této oblasti. „Rozvoj OZE už několik let stagnuje. Finanční podpora byla plošně zrušena v roce 2013 v reakci na nezvládnutou regulaci fotovoltaiky v roce 2009. Od té doby se situace postupně zlepšuje hlavně díky operačním programům a Nové zelené úsporám,“ uvedl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Hospodářská komora ČR se ale domnívá, že nastavený cíl by byl příliš finančně náročný. „Důležité je, že dohodnutý cíl je závazný na úrovni celé EU a nedošlo k závaznému rozdělení na národní cíle pro jednotlivé státy. Naplnění národního cíle, který by překračoval dvacet procent podílu OZE na hrubé konečné spotřebě, nepovažujeme za reálné,“ uvedl mluvčí HK Miroslav Diro.

Podle Komory obnovitelných zdrojů ale cíl není důležité plnit kvůli „zlému Bruselu“, ale kvůli energetické soběstačnosti a hlavně životnímu prostředí a zdraví obyvatel. Jak vyplývá z dat Evropské energetické komise, podle míry polétavosti prachu je kvalita českého ovzduší čtvrtá nejnižší v Evropě.

K dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů by podle Komory OZE měla přispět zejména decentralizace zdrojů či dosud nevyužitý potenciál větrných elektráren. Podpora by měla být zároveň co možná nejtržněji orientována, častěji by se tak mohly objevovat například aukce. Podle posledních známých dat z roku 2016 byl podíl OZE na spotřebě energie v České republice 14,9 procenta.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!